Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Støtte til udviklingsprojekter på statens arbejdspladser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Støtte til udviklingsprojekter på statens arbejdspladser."— Præsentationens transcript:

1 Støtte til udviklingsprojekter på statens arbejdspladser

2 Hvordan og hvornår søger I? Der er tre ansøgningsfrister i 2012. Fristerne er 1. maj, 31. august og 1. november. I 2013 er fristen 1. februar inden kl. 12.00 I kan vælge at søge støtte med afsæt i den målgruppe af medarbejdere, der har et udviklingsbehov og er omfattet af jeres indsats. Eller I kan søge støtte til en mere generel udviklingsindsats på tværs af medarbejdergrupperne på jeres arbejdsplads. Står I overfor en stor fyringsrunde eller andre store omstillinger? Så hører I til i gruppen af arbejdspladser med særlige behov og kan søge støtte løbende gennem året.

3 Krav og procedure for ansøgninger Krav til ansøgningen Jeres indsats skal være godkendt i samarbejdsudvalget på arbejdspladsen - eller af ledelsen og tillidsrepræsentanterne for den personalegruppe, som indsatsen vedrører. I skal selv finansiere en del af indsatsen - egenfinansieringen skal have et vist omfang. Midlerne kan ikke anvendes til løn. Det gælder både løn til medarbejdere, der er omfattet af indsatsen og som udgangspunkt også for vikarudgifter. Ansøgningsprocedure SCK´s ansøgningsskabeloner til projektbeskrivelse og budget og regnskab skal anvendes og kan downloades på hjemmesiden. Ansøgninger sendes til Statens Center for Kompetenceudvikling på udvalg@kompetenceudvikling.dk. I vil modtage en mail med bekræftelse på, at vi har modtaget ansøgningen. Ansøgninger som indsendes efter ansøgningsfristens udløb, vil først blive behandlet i næste ansøgningsrunde. udvalg@kompetenceudvikling.dk.

4 Gode råd Inden I går i gang med at søge økonomisk støtte, er det vigtigt, at I sætter fokus på, hvad der er jeres udviklingsbehov, og hvilken reel forandring I ønsker at opnå Hvad skal effekten af jeres indsats være for organisationen, medarbejderne og jeres brugere? Hvad er det ekstraordinære i indsatsen, som skal sikre en markant ændring? Husk, at jeres ansøgning skal give et præcist billede af jeres situation, jeres behov, den planlagte indsats og den forventede effekt. Det skal være sådan at udenforstående får et godt indblik i, hvad I planlægger og hvorfor. Hvis I er usikre på, hvordan I skal skrive selve ansøgningen, kan I altid ringe ind og få sparring hos os. Som hovedregel gives der ikke støtte til noget, enhver organisation alligevel skal gøre

5 FUSA – Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser Formål Formålet med FUSA er at yde støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser inden for fondens fem indsatsområder. Indsatsområder Kom godt igennem omstilling og forandring er målrettet statslige arbejdspladser som står overfor, midt i eller netop har gennemført en større omstilling, og som ønsker at iværksætte en indsats, der bidrager til at medarbejdere og arbejdsplads kommer godt igennem forandringen. Arbejdspladser med særlige behov er målrettet arbejdspladser med et særligt behov, idet de står overfor væsentlige personaletilpasninger og har behov for at igangsætte aktiviteter for at hjælpe de overtallige medarbejdere videre på en så god måde som muligt.

6 FUSA – Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser Indsatsområder forsat Kom godt i gang med strategisk kompetenceudvikling er målrettet statslige arbejdspladser, som endnu ikke er kommet så langt i at arbejde strategisk og systematisk med kompetenceudvikling. Gode rammer for læring har fokus på, hvordan de statslige arbejdspladser skaber de bedste rammer for læring på arbejdspladsen – læring mellem kollegaer og i relation til opgaveløsningen. Kombiner læringsformer, få større effekt har fokus på at fremme effekten af læringen ved at kombinere forskellige læringsformer. Arbejdspladserne kan få støtte til aktiviteter, der integrerer alternative læringsformer for at styrke såvel den individuelle som den organisatoriske effekt af læringen.

7 OPU indsatsområder Klar til forandring Vision: OPU skal understøtte indsatser, der medfører kompetenceudvikling af medarbejdere, hvis job/jobindhold ændres på grund af skift i teknologi, organisation, opgaver og kvalitetskrav mv. i institutionen/virksomheden. Almen kvalificering Vision: Indsatsen skal ruste statens medarbejdere til at modsvare det stigende krav om en løbende udvikling af kompetencer samt anerkendelse at realkompetencer for at leve op til de vilkår og krav, som de statslige arbejdspladser står overfor. Et alment kompetenceløft er en væsentlig forudsætning for fortsat at sikre effektive og attraktive arbejdspladser. Kompetenceudvikling i relation til opgave-, job- og organisationsudvikling, herunder reform- og fusionsforandringer Vision: Udvalget vil understøtte udvikling og anvendelse af kompetencer i praksis ved opgave-, job- og organisationsudvikling, herunder ved ændrede arbejdsopgaver og samarbejdsformer, så med-arbejderne får mulighed for den nødvendige opkvalificering.

8 CLOPU strategiske indsatsområder 1. Jobbet og professionsrollen i forandring Fremme systematisk anvendelse af mobilitets- og jobbytteordninger Kvalificering til varetagelse af den forandrede professionsrolle Værende medarbejdere på uddannelsesmæssigt niveau med nyansatte Nyuddannede erhverver professionsviden fra allerede ansatte Afklaring af realkompetencer Kommunikation med brugere og borgere på en god måde. Ledelse af fagprofessionelle. Fokus på mellemledernes funktion 2. Udvikling af læringsmiljøet En systematisk ”før-under og efter metodik”, der sikrer forankring Eksperimenter med udvikling af nye læringsformer Brug af e-læring eksempelvis Campus som en integreret del Opbygning, udvikling og optimering af vidensdelingsmiljøer Afgørende med overvejelser om spredning af de opnåede resultater og vurdering af, at der er opnået en effekt af indsatsen.

9 APU indsatsområder Mobilitet, karriere og attraktive arbejdspladser er udpeget til særlige indsatsområder. Afgørende med konkrete skridt til spredning af de opnåede resultater til andre arbejdspladser i staten. Mobilitet: Styrkelse af medarbejdernes vilje og evne til mobilitet – både indenfor egen arbejdsplads (nye arbejdsområder) og mellem virksomheder/arbejdspladser – f.eks. gennem job-bytte-ordninger, og lignende Øget motivation for mobilitet Udnyttelse af akademikernes internationale kompetencer, herunder professionalisering af arbejde med internationale opgaver i danske institutioner samt internationale karriereveje. Karriere: Styrkelse af mulighederne for karriereafklaring, herunder interne karrieresamtaler, mentorordninger, eksterne karriereafklaringsforløb, e- Læringsværktøj (test-dig-selv), etc. Ledelseskarriere for mellem-erfarne generalister, herunder anvendelse af før- lederforløb (blended learning) Karriereudvikling for forskere og undervisere.

10 APU indsatsområder Attraktive arbejdspladser: Bedre opgaveløsning under forandringsprocesser, herunder hvordan organisationen samarbejder på bedst mulig vis om at løse, men også udvikle kerneopgaven Udvikling af en fælles forandringsparat kultur i organisationen, hvor der bliver taget højde for individuelle faktorer i forhold til at håndtere forandringer Selvledelse/worklife-balance, herunder fokus på udvikling af rammer, der understøtter selvledelse samt fokus på og udvikling af medarbejdernes individuelle håndtering af selvledelse samt grænseløst arbejde innovation, digitalisering og bedre opgaveløsning, herunder hvilke kompetencer kan akademikere udvikle for at understøtte innovationen og digitaliseringen på statslige arbejdspladser og hvordan arbejdspladsen udnytter disse kompetencer på bedst mulig vis.


Download ppt "Støtte til udviklingsprojekter på statens arbejdspladser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google