Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CUPP konference Roskilde 9. november 2010 Sundhedsuddannelserne Campus Næstved.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CUPP konference Roskilde 9. november 2010 Sundhedsuddannelserne Campus Næstved."— Præsentationens transcript:

1 CUPP konference Roskilde 9. november 2010 Sundhedsuddannelserne Campus Næstved

2 Tværfagligt modul 5 Et centralt krav til professionsudøvelsen inden for sundhedsområdet er, at den udføres i et tæt samspil mellem de sundhedsfaglige professioner. Formål med modul 5:  at den studerende opnår kompetencer til at kunne indgå i dette samarbejde  at den studerendes faglige identitet styrkes og udbygges Opnår viden om:  egne og øvrige sundhedsprofessioners virksomhedsområder i en globaliseret verden.  opnår viden om sundhedsvæsenets organisering og funktion  dokumentationsmetoder samt metoder til sikring og udvikling af kvaliteten i sundhedsydelserne etc. Tværfagligt team Campus Næstved 2010

3 Viden, færdigheder & kompetencer  Konkret fagligt indhold  Monoprofessionalitet  Kliniske ECTS  Formidling  Bedømmelse

4 Pædagogiske & didaktiske overvejelser:  Gruppearbejde  Projektarbejde  IT – som arbejdsredskab

5 Temaområder Modul 5  Livstruende/kronisk syge  Børn/ungeproblematikker  Arbejdsmiljø og sundhed

6 TRIGGERE Omhandlende aktuelt tema. Tværfagligt team Campus Næstved 2010

7 Arbejdsspørgsmål  Hvad handler dette om?  Hvilken problemstilling(er) ser I?  Hvad ved I om problemstillingen?  Hvordan forklarer eller forstår I dette?  Hvad har I behov for at lære mere om eller undersøge nærmere for at kunne forklare det hele - eller svare på problemstillingen? Tværfagligt team Campus Næstved 2010

8 Professionsrelaterede spørgsmål  Hvilke opgaver løser dit fag i forhold til problemstillingen?  Hvilke metoder benytter man i dit fag?  Hvilke tværfaglige samarbejdsgrupper arbejdes der med?  Hvordan kunne man forbedre den forebyggende og sundhedsfremmende indsats både monofagligt og tværfagligt?  Hvad gør man og hvad kunne der gøres? Tværfagligt team Campus Næstved 2010

9 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 intro Projektarbejde Monofaglige dage x 3 Teoretiske oplæg Indsamling af empiri Vejledning 5 lektioner i alt Klyngeseminar Projekt aflever- ing Formid- ling Intern prøve Tværfagligt team Campus Næstved 2010 Skematisk oversigt modul 5

10 Projekttema Indhente viden om og forståelse for problematikken. Forekomst, ætiologi, indsatsområder etc. Også globalt perspektiv! Sundhedsvæsenets opbygning. Love og §. Hvem tager sig af hvad? Hvordan afspejler det sig i forhold til problematik? Tvær professionelt samarbejde Hvad er? Fordele, ulemper Indsamling af empiri Hvad ser I i praksis? Kliniske ECTS Viden om begreber, teori og metoder Kvalitet struktur proces, resultat Hvad er? Hvordan influerer det på problematik? Etiske dilemmaer. Hvad er? Hvordan influerer det på tværproff. samarbejde og problematik? Monoprofessionel tilgang Hvad bidrager din profession med? Tværfagligt team Campus Næstved 2010

11 Navn: Profession Projekttitel: Individuelle refleksioner: Følgende kan bl.a. indgå i de individuelle refleksioner: Hvordan har det tværfaglige projektforløb påvirket din professionsidentitet? Hvordan har du påvirket det tværfaglige samarbejde i gruppen og hvilken betydning har det haft ift projektforløbet? Hvilke refleksioner gør du dig i forhold til det tværfaglige udbytte? Modul 5: Tværprofessionel virksomhed Sundhedsuddannelserne på Campus Næstved Efterår 2010 Individuelle refleksioner over det mono- og tværfaglige udbytte af deltagelse i projektforløbet, samt over egen rolle i gruppeprocessen Tværfagligt team Campus Næstved 2010

12 Individuelle refleksioner Fysioterapeut: Så alt i alt har modulet hjulpet mig med at styrke den faglige identitet ved at sætte fokus på min professionskompetencer, udvikle overførbar samarbejdsevne indenfor for sundhedssektoren og givet mig et dækkende overblik af sundhedssektorens opbygning og funktion. Bioanalytikker: Efter projektforløbet føler jeg mig mere i stand til at kunne formidle min profession, samt dennes virksomhedsområde og kernekompetencer overfor de andre sundhedsprofessioner. Dertil vil jeg nu bedre kunne identificere og diskutere betydningen af dem, og de øvrige sundhedsprofessioners i et tværfagligt perspektiv. Endvidere er det blevet lettere at kommunikere i det tværfaglige samarbejde, da jeg har en bedre forståelse for deres standpunkter. Sygeplejerske: Inden jeg startede på modul 5, var en af mine svage sider gruppearbejde. Dette ser jeg meget anderledes på i dag, da jeg har lært at arbejde i en gruppe og rent faktisk kan nyde det nu i modsætning til tidligere. Jeg er meget taknemlig for dette, da jeg er sikker på det ikke bare vil give mig en styrke under resten af mit studie, men også når jeg er færdig og skal påbegynde mit arbejde i klinikken. Jeg tror ikke jeg havde været god til at samarbejde tværfagligt, hvis jeg ikke havde fået erfaringer fra denne intense periode med gruppearbejde Ergoterapeut: har som så mange andre absolut ikke sat forventningerne for højt… undervejs positivt overrasket over, hvad det egentlig har indbragt. At få et indblik i de andres professioner, har været rigtig spændende.. Har nemmere ved at se, hvordan og hvornår jeg skal arbejde sammen med de andre fag… det kunne jo være der var nogle der var bedre til at løse den opgave, man står med, da de har en anden indgangsvinkel og baggrundsviden. Eller endnu mere vigtigt, at tværfagligt samarbejde har en stor betydning både for patienten og ikke mindst en selv. Tværfagligt team Campus Næstved 2010

13 Undervisernes refleksioner Tværfagligt team Campus Næstved 2010 o Ufordrende o Lærerigt o Komplekst o Billede af virkeligheden o Kommunikationens betydning o Tovholderfunktion o Etc.


Download ppt "CUPP konference Roskilde 9. november 2010 Sundhedsuddannelserne Campus Næstved."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google