Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. TR-OMRÅDEMØDE 18. MARTS 2013 OK 13 REGIONAL.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. TR-OMRÅDEMØDE 18. MARTS 2013 OK 13 REGIONAL."— Præsentationens transcript:

1 FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. TR-OMRÅDEMØDE 18. MARTS 2013 OK 13 REGIONAL

2 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 2 Rammen er i alt 2,17 procent. Generelle lønstigninger på 1,92 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) RLTN/KL 1.4. 20131.10.20131.1.20141.10.2014I alt Generelle lønstigninger 0,500,610,500,361,97 Udmøntning fra regulerings- ordningen (skøn) -0,400,35-0,05 Øvrige forbed- ringer (ATP, pension mv.) 0,25 I alt 0,500,210,750,712,17 Samlet resultat (2-årig aftale)

3 INDHOLDSSIDE MED OVERSKRIFT 3 • Alle i basisstillinger stiger 0,24 % • Alle i lederstillinger stiger 0,26 % Generelle og øvrige pensionsforbedringer Videreførelse af ATP-projekt (virkning pr. 1. januar 2014): C -satsen: Sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ansatte, der modtager delpension, betragtes ikke som pensionister og fortsætter deres pensionsopsparing. Stiger til E-satsen, fra 2.074 kr. til 2.462 kr. pr. år C- satsen

4 INDHOLDSSIDE MED OVERSKRIFT 4 Sammen med arbejdsgiverne skal vi give lønmodellen for basis- og lederstillinger et eftersyn. Eftersynet skal omfatte: • Hvilke kriterier bliver brugt for indplacering på lønskalaerne? • Hvilke muligheder er der for indplacering af nye grupper? Stillings- og lønstruktur

5 BLANK 5 Ligestilling Der foretages i perioden mainstreaming, dvs. ligestillingsvurdering, af følgende generelle aftaler: • Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse • Aftale om kompetenceudvikling • Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Formålet er at undersøge, om der er utilsigtede kønsskæve konsekvenser af disse aftaler. Viser der sig at være ”kønsblinde vinkler”, vil parterne drøfte evt. initiativer, der kan fremme ligestillingen.

6 BLANK 6 Arbejdstidsprojekt Formål: • sikre arbejdstidsregler der både tilgodeser ledelsens og medarbejderens behov • fremme en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet • fokus på medarbejderinddragelse og godt arbejdsmiljø • lokale erfaringer inddrages Udvikling- og forskning • Sundhedskartellets Udviklings- og forskningspulje videreføres • Temaer for næste ansøgningsrunde aftales i 2013 og 2014 • Det er aftalt, at der udmøntes midler til projekter fra 2015

7 BLANK 7 MED-udvalgenes opgaver smidiggøres • Ved enighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager kan en række ”skal-forpligtigelser” fraviges MED-uddannelsen forkortes fra 1. januar 2015 • To dage for MED-udvalg og en dag for SU-udvalg • Desuden bliver uddannelsen obligatorisk for både basis og leder Udveksling af en række dokumenter mellem arbejdsgiver, TR og faglig organisation digitaliseres MED-udvalg og TR

8 BLANK 8 På hver institution kan vælges én TR pr. overenskomstgruppe, med mindre der lokalt aftales en valgstruktur med udgangspunkt i ledelsesniveauerne. Ledere med indstillings- og beslutningskompetence i forhold til personale og budgetter er ikke valgbare som tillidsrepræsentanter for medlemmer af ledelsesgruppen, man har ledelsesansvar for. Hvis ledere på mellemste ledelsesniveau efter lokal aftale ikke kan vælge TR, har de ret til en talspersonordning, ligesom ledere på øverste ledelsesniveau - Talspersonordningen har karakter af et formelt netværk - Talspersonerne er ikke omfattet af vilkårsbestemmelserne for TR, men kan udfylde en tilsvarende funktion, hvor de kan fungere som talerør for kollegaer Leder-TR og talspersoner

9 BLANK 9 Grænseaftale mellem Sundhedskartellet og AC. Sundhedsprofessionelle med en kandidatgrad er nu skrevet ind i overenskomsterne. Det er en forudsætning: • At professionsbacheloruddannelsen har været adgangsgivende til kandidat- uddannelsen • At det fag, man er uddannet inden for, har betydning for beskæftigelsen Leder-TR / Ledertalspersoner Det gælder f.eks. følgende kandidatuddannelser: • Cand.cur. • Cand.scient. san.


Download ppt "FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. TR-OMRÅDEMØDE 18. MARTS 2013 OK 13 REGIONAL."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google