Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inklusion i folkeskolen: Vision og byggesten

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inklusion i folkeskolen: Vision og byggesten"— Præsentationens transcript:

1 Inklusion i folkeskolen: Vision og byggesten
Solrød kommune 24. september

2 Indhold At forstå eksklusion og inklusion Mål for inklusion
Lokale fællesskaber Videnscentre og specialfunktioner Dialog og dilemmahåndtering

3 Eksklusion og inklusion
Status: I alt 14,3 % af alle elever får specialundervisning 5,6% af alle elever får specialundervisning i segregerede tilbud Specialundervisningen og tilknyttede funktioner beslaglægger ca. 30% af udgifterne til folkeskolen De segregerede tilbud optager 62% af udgifterne til specialundervisning Færre end 17 procent af eleverne i specialskoler starter efterfølgende på en ungdomsuddannelse

4 Diskurser om eksklusion
Samfundsorienterede: f.eks. individualisering Biologiske: f.eks. tidlige fødsler Professions-orienterede: f.eks. diagnosespiraler Forskellige opfattelser af forholdet mellem individ og fællesskaber

5 Eksklusion og inklusion
Segregeringens logik Fokus på abstrakte og individuelle kompetencemål Læring som vidensoverførelse Problemer som iboende barnet Skærmning og kompensation Diagnose Inklusion som tolerance for afvigelse Inklusionens logik Fokus på konkrete deltagelses- muligheder Læring som skabende samspil Prolemer som knyttet til konteksten Ret til deltagelse Diagnose-i-kontekst Inklusion som aktiv holdning til alle børn

6 Mål Fokus på deltagelse:
Alles gennemførelse af skolegang og ungdomsuddannelse (uddannelsesparathed) Gerne specifikt fokus på specialelever og anbragte børns gennemførelse Inklusionsgrad Forslag: Aftal flerårige progressionsmål for disse parametre

7 Det lokale fællesskab Andre borgere Familie Kamme-rater Barn
Foreninger Sundhedspleje Dagtilbud Skole Ungdomsudd Eksklusion: Abstrakte kompetenceidealer/ “akademisering” Individualisering Faglige tunnelsyn/ Fejlfindingsspiraler Skel: alment-specielt Inklusion Sammenhængende og alsidige læringsmiljøer Fokus på deltagelsesmuligheder i fællesskaber Fælles metodeansvar/refleksion anerkendelse, stifinding Arbejdsdeling/frontlinje-specialister Koalitionsopbygning: Langsigtet strategi, forældreinddragelse, politisk ejerskab, faglig substans, forpligtende videndeling, fælles ejerskab til dilemmaer

8 Videnscentre - specialfunktionerne
Sundhedspleje Dagtilbud Skole Ungdomsudd Sundhed/ forebyggelse PPR Familierådgiv-ning Specialtilbud Eksklusion: Test – diagnosticering uden for kontekst Midler udløses ved udskillelse Egne specielle metoder Specialtilbud: fokus på pladser Pseudo-inklusion Inklusion Konsultativ praksis – diagnose-i-kontekst Midler i spil i almenområdet Metodefællesskab med almenområdet Specialtilbud: fokus på forløb Koalitionsopbygning: Klare samarbejdsaftaler med videnscentre, opbygning af metodefællesskaber, NY-SPECIALISERING

9 Dialog og dilemmahåndtering PPR som kvalificerende for den tværgående dialog?
Team Insti-tution Område Forvaltning Byråd Eksklusion: Dem-os Overlæsset styring Dilemmaspil Forvaltning: Prop i dialog Styring, der mindsker ansvarlighed Inklusion Ledelsesfællesskab Enkel styring – rig dialog Deling af kompleksitet og dilemmaer Forvaltning: facilitator af dialog Tillid, der disciplinerer Koalitionsopbygning: Decentrale ledere ind I “det strategiske rum”, dialog på tværs af styringsniveauer, partnerskaber


Download ppt "Inklusion i folkeskolen: Vision og byggesten"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google