Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SÆTNINGSANALYSE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SÆTNINGSANALYSE."— Præsentationens transcript:

1 SÆTNINGSANALYSE

2 Betegnelse Tegn Beskrivelse Eksempel VERBALLED (udsagnsled)
Man kan sætte ’jeg’, ’han’ el. ’jeg’ foran ordet. Hunden bider SUBJEKT (grundled) Spørg om hvem/hvad der foretager handlingen. Prøv at sætte ’jeg’ ind i stedet SUBJEKTSPRÆDIKAT (omsagnsled til grundled) Findes ved kopula, dvs. verber der fungerer som en slags lighedstegn Hunden er en labrador DIREKTE OBJEKT (genstandsled) Spørg ’hvem/hvad’ + verballed + subjekt Hunden spiser maden OBJEKTSPRÆDIKAT (omsagnsled til genstandsled Findes ved verber af typen ’kalde/anser for’ o. lign. Sætter lighedstegn mellem objekt og objektsprædikat De kalder hunden Trofast INDIREKTE OBJEKT (hensynsled) Spørg ’til hvem/hvad’ + verballed + subjekt + objekt De giver hunden mad ADVERBIALLED (biled) Angiver tid, sted, måde, grad, mm Hunden spiser maden hurtigt PRÆP. FORBINDELSE (forholdsordforbindelse) Er en underafdeling af adverbialled Hunden spiser maden i haven

3 Obligatoriske led: Subjekt + Verbal
Substantiv, Verbum = Ordklasse Subjekt, Verballed = Funktion i sætning/sætningsled

4 Ikke obligatoriske: Adverbialled
Adverbialled: tilføjer tid, sted, omfang eller årsag

5 Direkte Objekt Mange verber kan eller skal – når de indgår i en sætning – suppleres med et yderligere led, nemlig den genstand eller person handlingen retter sig imod. I sætningsanalysen betegnes dette led som det direkte objekt

6 Vi foreslår sommetider.
Direkte Objekt Nogle verber som f.eks. sende, meddele og foreslå skal altid have direkte objekt. FEJLSÆTNINGER: Vi sender kl Vi meddeler i morgen. Vi foreslår sommetider.

7 Indirekte Objekt Ved nogle verber, som f.eks. meddele og foreslå, kan suppleres med et yderligere objekt. Dette er det indirekte objekt.

8 Prædikater Nogle verber fungerer som en slags lighedstegn mellem subjektet og det element, der betegnes subjektsprædikatet. Det drejer sig på dansk om verberne være, blive, hedde, kaldes, forekommer og regnes for. Tilsvarende er nogle verber er konstrueret således, at der opstår lighedstegn mellem objektet og et objektsprædikat.

9 Helsætninger og ledsætninger
Hvad er en helsætning (hovedsætning)? En helsætning kan stå alene. Den er ikke afhængig af de ledsætninger der omgiver den: Hun var alene om opgaven Hvad er en ledsætning (bisætning)? Ledsætninger er underordnede i forhold til hovedsætningen. De kan som regel kendes på at de indledes med en underordnende konjunktion. Hun var alene om opgaven idet de andre var gået i byen.


Download ppt "SÆTNINGSANALYSE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google