Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DUBORG-SKOLEN SÆT KOMMA NYT KOMMA Kort kommakursus - undgå kommakoma

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DUBORG-SKOLEN SÆT KOMMA NYT KOMMA Kort kommakursus - undgå kommakoma"— Præsentationens transcript:

1 DUBORG-SKOLEN SÆT KOMMA NYT KOMMA Kort kommakursus - undgå kommakoma
, , , , ,

2 Disposition: Indledende kommatest Komma-grammatik Om kommatering regler Afsluttende kommatest

3 Der findes andre kommaer end det grammatiske
Hørt i fængslet: ”Hej makker! Hvad har du lavet, og hvor længe skal du sidde?” ”Jeg flyttede en strisser og fik 2 måneder!” ”Jeg flyttede et komma og fik 2 år!”

4 Sæt komma som du plejer, i følgende sætninger:
Det eneste der er galt er at jeg ikke ved hvad jeg skal sige. Kan du sige mig hvor mange af de overordentlig tiltalende mennesker der egentlig er inviteret? Jeg vil gerne deltage hvis jeg har tid. Hvis jeg har tid vil jeg gerne deltage. Den gamle dame som vi mødte nede i parken hun er min faster. At det er svært at sætte komma det er en sandhed med modifikationer. Den mand der går derovre er min fætter De problemer som har stået på den sidste måned er nu blevet løst. Alle problemerne på arbejdspladsen som jo har stået på i månedsvis blev løst Syrenerne som vi plantede i foråret er gået ud. Tæl kommaerne! Hvor mange kommaer har du sat?

5 Er du til ’start-komma’ eller ’ikke-start-komma’?
(facit-liste) Det eneste, der er galt, er, at jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Kan du sige mig, hvor mange af de overordentlig tiltalende mennesker der egentlig er inviteret? Jeg vil gerne deltag, hvis jeg har tid. Hvis jeg har tid, vil jeg gerne deltage. Den gamle dame, som vi mødte nede i parken, hun er min faster. At det er svært at sætte komma, det er en sandhed med modifikationer. Den mand, der går derovre, er min fætter De problemer, som har stået på den sidste måned, er nu blevet løst. Alle problemerne på arbejdspladsen, som jo har stået på i månedsvis, blev løst. Syrenerne, som vi plantede i foråret, er gået ud. 18 kommaer Ikke start-komma (facit-liste) Det eneste der er galt, er at jeg ikke ved hvad jeg skal sige. Kan du sige mig hvor mange af de overordentlig tiltalende mennesker der egentlig er inviteret? Jeg vil gerne deltage hvis jeg har tid. Hvis jeg har tid, vil jeg gerne deltage. Den gamle dame som vi mødte nede i parken, hun er min faster. At det er svært at sætte komma, det er en sandhed med modifikationer. Den mand der går derovre, er min fætter De problemer som har stået på den sidste måned, er nu blevet løst. Alle problemerne på arbejdspladsen, som jo har stået på i månedsvis, blev løst. Syrenerne(,) som vi plantede i foråret, er gået ud. 9 (evt. 10) kommaer

6 Sætningen Komma-Grammatik
Ordene mellem to punktummer kaldes en sætning. En sætning kan bestå af en eller flere hovedsætninger (helsætninger) og en eller flere bisætninger (ledsætninger) Sætningen HOVEDSÆTNING En hovedsætning kan stå alene: I dag er det onsdag. Jeg kan godt lide spegepølse. Vi besøgte en utrolig spændende fransk by fra middelalderen. To hovedsætninger forbindes med hinanden vha. hovedsætningsforbindere: og, men, eller, … I dag er det onsdag, og i morgen er det torsdag. Begge sætninger kan stå alene: I morgen er det torsdag. LEDSÆTNING En ledsætning er en del af en anden sætning. Derfor kan den ikke stå alene: Vi skal have kaffe og kage når vi kommer hjem. Hvis du ikke har forstået spørgsmålet, må du spørge igen. Den mand der går derhenne, er min onkel. Jeg kan ikke lide at du bander. En ledsætning indledes med en ledsætningsforbinder som binder den sammen med hovedsætningen: når, hvis, hvor, fordi, at, der, som, … Prøven: (1) at finde udsagnsled og grundled, (2) at placere ikke. I dag er det ikke onsdag. …når vi ikke kommer hjem. Ved ledsætninger er ’ikke’ placeret mellem grundled og udsangsled

7 Kommagrammatik Udsagnsled og grundled

8 Altid komma § 2.6 Komma foran men
Der sættes komma (eller et andet tegn) foran men: Vi ser ikke fjernsyn, men læser avis. Led der indledes med ordet men, står undertiden med en vis selvstændighed eller fremhævelse og kan i sådanne tilfælde også afsluttes med et komma, fx Trætte, men lykkelige, kom de tilbage

9 2. Helsætningskomma § 3 Det er normalt punktum der bruges til at adskille helsætninger, men ofte hører to eller flere helsætninger så tæt sammen at det er tilstrækkeligt at adskille dem med et komma. § 3 Der sættes komma foran helsætninger der indledes med konjunktionerne og, eller, men, for, thi eller så: Vinden peb, og tordenen rullede. § 3 Der sættes komma mellem sideordnede helsætninger som ikke er forbundet med konjunktion. I praksis vil det sige at der sættes komma mellem to helsætninger hvor der kunne have stået et og eller et men: Regnen piskede, vinden peb, og tordenen rullede. § 3 Ved helsætninger hvor verbalet er udeladt (ufuldstændige helsætninger), sættes der komma som ved fuldstændige helsætninger: Han gik til højre, og jeg til venstre. § 3 Sætninger med imperativer kan betragtes som helsætninger med indbygget subjekt, og der sættes derfor komma ved imperativer på samme måde som ved helsætninger: Hent lige kosten, og tænd under kartoflerne.

10 2. Ledsætningskomma § (1) HOVEDREGEL: FAST SLUTKOMMA, VALGFRIT STARTKOMMA Det er en gammel erfaring at det bliver regnvejr når svalerne flyver så lavt som de gør i dag At det bliver regnvejr når svalerne flyver så lavt som de gør i dag, er en gammel erfaring. § 4.2.a Der sættes komma efter en ledsætning der er sideordnet med en efterfølgende ledsætning: Når alle melder sig, og når ingen svigter, skal det nok gå Kommaet kan dog udelades når de sideordnede ledsætninger har fælles indledningsord: Når alle melder sig(,) og ingen svigter, skal det nok gå Kommaet kan også udelades når det fælles indledningsord (at) mangler i den første af ledsætningerne: Jeg tror at Olsen bliver forfremmet(,) og Jensen flytter.

11 3. Parenteskomma § 4.3 Der sættes komma omkring parentetiske relativsætninger. De har karakter af parentetiske indskud eller tilføjelser, og de kan i reglen udelades uden at sammenhængen bliver meningsløs. De kan ofte kendes på at de næsten lige så godt kunne stå i parentes eller mellem tankestreger eller være formuleret som selvstændige helsætninger: Min bror, som du kender fra sidste fødselsdag, kom med ideen. § 4.3 Der sættes komma omkring en apposition (’en tilføjelse’) der står parentetisk: Sveriges største by, Stockholm, ligger i skærgården.

12 5. Opremsningskomma § 1 Der sættes komma (opremsningskomma) mellem sideordnede led som ikke er forbundet med en konjuktion. I praksis vil det sige at der sættes komma hvor der kunne have stået et og, et men eller et eller: Det er en lille, idyllisk fransk by - (en fransk by der er lille og idyllisk). Pas på med opremsningskomma: Vi drikker chokolade, spiser, boller og går i biografen. Vi drikker chokolade, spiser boller og går i biografen.

13 6. Afgrænsningskomma § 2.1 Med komma afgrænser man ord eller sætningsdele der står med en vis selvstændighed, ofte ligesom uden for sætningen. De har tit karakter af ufuldstændige sætninger, og de kan i reglen udelades uden at sammenhængen bliver meningsløs. Komma fungerer her som et fremhævelsesmiddel på linje med parentes og tankestreg og afgrænser hvad der i talt sprog ofte markeres ved hjælp af rytme, tonegang, pauser, tempo og lignende signaler: Hun er 22 år, og enke (Hun er 75 år og enke). Der sættes komma ved tiltaleord: Nu må du altså komme, Ole. Der sættes komma ved udråb og eder der ikke indgår i selve sætningen: Ja, ja, nu kommer jeg.

14 7. Meningskomma § 1 Man kan eventuelt sætte et komma hvis man derved kan tydeliggøre meningen eller undgå mulighed for misforståelse: De besluttede straks, at hæve prisen. - De besluttede, straks at hæve prisen Han hvilede sig lidt, inden aftenens forestilling. - Han hvilede sig, lidt inden aftenens forestilling.

15 ”Opereres ej udskrives”
7. Meningskomma ”Opereres ej udskrives” Hvor skal kommaet være? Lægens mening? Patientens mening? Betydningen afgør sagen!

16 7. Meningskomma ”Opereres, ej udskrives” ”Opereres ej, udskrives” Placering af komma er vigtig

17 7. Meningskomma ”Benådes, ej henrettes” ”Benådes ej, henrettes” Placering af komma er livsvigtig

18 Eleven troede at læreren var syg og blev hjemme.
7. Meningskomma? Eleven troede at læreren var syg og blev hjemme. Eleven troede, at læreren var syg og blev hjemme. Eleven troede, at læreren var syg, og blev hjemme. ’Foranstillet komma’ Eleven troede, at læreren var syg, og at læreren blev hjemme. Eleven troede, at læreren var syg, og eleven blev hjemme. Eleven troede at læreren var syg og blev hjemme. Eleven troede at læreren var syg, og blev hjemme. ’Ikke foranstillet komma’ Eleven troede at læreren var syg og at læreren blev hjemme. Eleven troede at læreren var syg, og eleven blev hjemme.

19 Efter-test: Sæt ikke ’start-komma’
1. Når solen står op slutter dansen. 2. Se alle mågerne der sidder derovre på molen. 3. Det at forholdene nu er usikre betyder ikke at situationen i det lange løb er uholdbar. 4. Husk at medbringe de papirer der skal udfyldes samt penge og pas. 5. Vil du med så ring! 6. Eleverne der alle havde uniform på vandrede hånd i hånd ned ad gaden. 7. Efter at have bestået sin sidste eksamen gik han på bar. 8. Vi mener ikke at der er nogen grund til at understrege dette yderligere. 9. Hende der kommer der tror jeg nok jeg kender. 10. Det nye komma er i realiteten lige så grammatisk og på nogle punkter lige så mekanisk som det traditionelle. Hvor mange kommaer har du?

20 Uden start-komma. (facit-liste - ledsætningerne er kursiverede) 1.
Når solen står op, slutter dansen. - [komma efter en ledsætning] 2. Se alle mågerne der sidder derovre på molen. - [ikke komma før en ledsætning] 3. Det at forholdene nu er usikre, betyder ikke at situationen i det lange løb er uholdbar. [komma efter 1. ledsætning - & - ikke komma foran ledsætning] 4. Husk at medbringe de papirer der skal udfyldes, samt penge og pas. - [ikke komma foran ledsætning, men efter ledsætning] 5. Vil du med, så ring! - [komma efter ledsætning] 6. Eleverne, der alle havde uniform på, vandrede hånd i hånd ned ad gaden. - [komma omkring parentetisk (ikke-bestemmende) ledsætning] 7. Efter at have bestået sin sidste eksamen gik han på bar. - [ingen komma kun én sætning] 8. Vi mener ikke at der er nogen grund til at understrege dette yderligere. - [ikke komma foran ledsætning] 9. Hende der kommer der, tror jeg nok jeg kender. - [ikke komma foran ledsætning & komma efter 1. ledsætning] 10. Det nye komma er i realiteten lige så grammatisk, og på nogle punkter lige så mekanisk, som det traditionelle. - [komma omkring selvstændig, præciserende del] 9 kommaer - efter ’nyt komma’ (16 efter ’traditionelt komma’).

21 Anbefalinger: Vælg ét system! Vær konsekvent! Brug punktum hyppigt!
Hvis du er i tvivl om kommaets placering, så formuler om!

22 Det vigtigste tegn er punktum,
- men hvor ofte har I diskuteret hvor der skulle sættes et punktum?

23 Retskrivningsordbogen § 45:
”Konsekvent placerede kommaer er en støtte for læseren, men har sjældent afgørende betydning for forståelsen. Kommareglerne skal derfor ikke opfattes som ufravigelige krav og påbud, men først og fremmest som en række råd og anbefalinger som det normalt er hensigtsmæssigt at følge” Retskrivningsordbogen § 45: ”Uanset om man vælger at følge de nye eller de traditionelle kommaregler, bør man følge samme regler inden for den samme tekst.”

24 Når De sætter komma, sætter De så …?
Fordeling i pct. Kilde: Vilstrup Research A/S Basis: 1118 telefoninterview for Politiken med danskere på 15 år og derover i perioden Januar 2001. Stikprøve: 2070 telefonnumre tilfældigt udtrukket. 54% udførte interview, 16 % kunne ikke træffes, 30% ønskede ikke at deltage. Vægtning: Korrektion efter køn, alder, geografi.

25 Kender De, eller har De hørt om de nye kommaregler som hedder ’Nyt komma’?
1 Pct. 42 Pct. 57 Pct. Kilde: Vilstrup Research A/S

26 DUBORG-SKOLEN SÆT KOMMA NYT KOMMA Kort kommakursus - undgå kommakoma


Download ppt "DUBORG-SKOLEN SÆT KOMMA NYT KOMMA Kort kommakursus - undgå kommakoma"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google