Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ORDKLASSER og SÆTNINGSLED

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ORDKLASSER og SÆTNINGSLED"— Præsentationens transcript:

1 ORDKLASSER og SÆTNINGSLED
DE 8 ORDKLASSER SPROGETS BYGGEMATERIALE (FORM) ER ORD. ORDENE INDDELER VERDEN TIL BRUG I SPROGET se fx EN><DA → DER ER FORSKELLIGE SLAGS ORD: DE 8 ORDKLASSER. ORDKLASSERNE HAR FORSKELLIGT INDHOLD: HANDLINGER (VERBER), TING, VÆSNER, IDÉER (SUBSTANTIVER) BESKRIVERORD (ADJEKTIVER OG ADVERBIER), ERSTATNINGSORD (PRONOMINER) ORDKLASSERNE BØJES FORSKELLIGT. DE 7 SÆTNINGSLED VI MEDDELER OS NORMALT I SÆTNINGER. SÆTNINGERNE BESTÅR AF SÆTNINGSLED: HUN LÆSER.   ALLE SÆTNINGER HAR ET VERBALLED. VERBALLED LAVES ALTID AF VERBER. VERBALLEDDET STYRER ANTAL HOVEDLED: HUN LÆSER EN ARTIKEL.    HOVEDLED: SUBJEKT, OBJEKT, INDIREKTE OBJEKT, SUBJEKTSPRÆDIKAT, OBJEKTSPRÆDIKAT SÆTNINGEN KAN ALTID PYNTES MED ADVERBIALLED: HUN LÆSER SØVNIGT EN ARTIKEL I AVISEN HVER MORGEN.   ~~~~~~~  ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ VERDENSLITTERATUREN ER SKREVET MED BARE 7 SÆTNINGSLED. forest wood tree skov træ

2 8 ORDKLASSER DET ER VEL TIL AT LÆRE?
NAVN: LATIN – DANSK EKS: BØJES FX I: SUBSTANTIV – NAVNEORD PÆL, IDÉ, KAT, OLE TAL, BESTEMTHED, KASUS BORDE, BORDET, BORDETS VERBUM – UDSAGNSORD STÅ, SLÅ, LØBE TID, PASSIV, (PERSON, MODUS) SLÅR, BLEV SLÅET PRONOMEN – STEDORD HAN, DIN TAL, KØN, KASUS DINE, DIT, HAN, HAM, HANS ADJEKTIV – TILLÆGSORD SØD, STOR, BLÅ TAL, KØN, GRAD SØDE, SØDT, SØDERE ADVERBIUM – BIORD OFTE, SØDT GRAD SØDERE PRÆPOSITION – FORHOLDSORD PÅ, EFTER, VED UBØJELIGE KONJUNKTION – BINDEORD AT, DA, SOM UBØJELIGE NUMERALE – TALORD TO, FEM, FEMTE UBØJELIGE (ORDENSTAL ER DOG ADJ.)

3 SUBSTANTIVER navneord
SUBSTANTIVER BETEGNER TING, LEVENDE VÆSNER og BEGREBER stol hund tanke SUBSTANTIVER KAN VÆRE EGENNAVNE (proprier) eller FÆLLESNAVNE (appellativer) Palle, Danmark dreng, land DANSKE SUBSTANTIVER HAR KØN: FÆLLESKØN eller INTETKØN en bil, bilen et hus, huset SUBSTANTIVER ”BØJES” I TAL, BESTEMTHED, KASUS: ENTAL: bil, land, barn, idé; FLERTAL: biler, lande, børn, idéer UBESTEMT: en bil, et land, biler, lande BESTEMT: bilen, landet, bilerne, landene FÆLLESKASUS: bilen, et land EJEFALD: bilens, et lands NOGLE SPROG HAR FLERE KASUS: Fx latin, russisk og tysk: der Mann, den Mann, des Mannes, dem Mann NOGLE SPROG HAR IKKE BESTEMTHED: Fx latin: senex = olding, en olding, oldingen; russisk: машина = bil, en bil, bilen

4 VERBER udsagnsord VERBER BETEGNER HANDLINGER og TILSTANDE
løbe, skrive sidde, være VERBER BØJES I TID: skriver, skrev, har skrevet, havde skrevet VERBETS TIDER KAN VÆRE ENTEN AKTIVE: Hun skriver stil (hun gør noget) ELLER PASSIVE: Stilen bliver skrevet (stilen gør ikke noget) VERBER BØJES PÅ DE FLESTE FREMMEDSPROG I PERSON I think, he thinks; ich habe, du hast, er hat; j’ai, tu as, il a VERBETS FORMER DELES I FINITTE og INFINITTE slår, slog at slå, slået DE FINITTE KAN VÆRE VERBALLED ALENE: han slog rekorden.

5 ADJEKTIVER tillægsord
ADJEKTIVER ANGIVER EGENSKABER: stor, hvid, gal, bred, dejlig, interessant ADJEKTIVER BESKRIVER SUBSTANTIVER en stor hund, en hvid dug, en gal retning ADJEKTIVET FÅR SIT SUBSTANTIVS KØN OG TAL en stor sten, et stort hus, store huse ADJEKTIVER BØJES I TRE GRADER stor større størst ADJEKTIVET FÅR I MANGE SPROG KØN, (TAL OG KASUS) EFTER SIT SUBSTANTIV ein guter Mann, eine gute Idee, ein gutes Auto; un petit café, une petite fille ADJEKTIVET GRADBØJES I ALLE SPROGENE big, bigger, biggest; klein, kleiner, der kleinste; grand, plus grand, le plus grand

6 ADVERBIER biord ADVERBIER UDTRYKKER MÅDE, TID, STED, RETNING, GRAD eller ÅRSAG ADVERBIER BESKRIVER ISÆR VERBER sove trygt, leve længe, spise ude, stå af, råbe meget, dø deraf ADVERBIER BESKRIVER OGSÅ ADJEKTIVER, ADVERBIER OG HELE SÆTNINGER rimeligt skrap meget ofte han stod i lære længe ET ADVERBIUM KAN VÆRE ”FØDT” gå hjem, sidde over´, træne her, stå over, grine meget ET ADVERBIUM KAN VÆRE DANNET AF ET ADJEKTIV +T sove godt kaste langt skrive grimt ADVERBIER AF ADJEKTIV + ENDELSE: OGSÅ I ANDRE SPROG awfully rapidement fortiter хорошо ADVERBIER BØJES KUN I GRAD: kaste langt, kaste længere, kaste længst

7 PRONOMINER stedord PRONOMINER STÅR I STEDET FOR ANDRE ORD (STEDORD)
PRONOMINER ERSTATTER ORD, VI IKKE GENTAGER - ELLER SPØRGER OM Substantiviske PRONOMINER ERSTATTER SUBSTANTIVER jeg (Thomas), hun (pigen), hvem (Anna), den (bolden), hvad (huset) Adjektiviske PRONOMINER ERSTATTER ADJEKTIVER min sko (den blå), denne hal (den nye), hvilke ord (de søde) ET ADJEKTIVISK PRONOMEN FÅR KØN OG TAL AF SIT SUBSTANTIV min ven mit hus mine blomster I KASUSSPROG FÅR ADJEKTIVISKE PRONOMINER OGSÅ KASUS AF SUBSTANTIVET mit meinem Bruder in tota urbe в датском банке PERSONLIGE PRONOMINER BØJES I KASUS – OGSÅ I DANSK N JEG DU HAN HUN VI I DE A MIG DIG HAM HENDE OS JER DEM G HANS HENDES VORES JERES DERES

8 PRÆPOSITIONER forholdsord
PRÆPOSITIONER SÆTTER ORD I FORHOLD HINANDEN (FORHOLDSORD) på vandet under krigen med hatten efter jul PRÆPOSITIONER BØJES IKKE PÅ VANDET (præposition + styrelse) = EN PRÆPOSITIONSFORBINDELSE PRÆPOSITIONSFORBINDELSER KAN BESKRIVE ET VERBUM: sejle på vandet PRÆPOSITIONSFORBINDELSER KAN BESKRIVE ET SUBSTANTIV: vejret på vandet PRÆPOSITIONSFORBINDELSER KAN BESKRIVE ET ADJEKTIV: gal i skralden I KASUSSPROG FREMKALDER PRÆPOSITIONEN EN KASUS I STYRELSEN mit meiner Schwester in templo в городе PRÆPOSITION KAN STYRE EN INFINITIV PÅ DANSK: ved at sove PRÆPOSITION KAN IKKE STYRE EN INFINITIV PÅ ENGELSK: by sleeping PRÆPOSITION KAN STYRE EN SÆTNING PÅ DANSK: uden at han gik PRÆPOSITION KAN IKKE STYRE EN SÆTNING PÅ ENGELSK: without him leaving

9 TRÆNING ER SAGEN SIKKERHED I ORDKLASSERNE KRÆVER ØVELSE
TRÆN ORDKLASSERNE PÅ NETTET PRØV FØRST GG’S SIDE MED ØVELSER TERMINOLOGI DE BASALE ORDKLASSER ALLE ORDKLASSER PRØV DERNÆST DE ORDKLASSESPIL, SOM VISL TILBYDER: THE PAINTBOX GAME – MAL ORDENE I DE RIGTIGE FARVER. SHOOTING GALLERY – SKYD DE RIGTIGE ORD I FLYVENDE SÆTNINGER. WORD FALL – FANG FALDENDE ORD I DE RIGTIGE KASSER. LABYRINTH – UNDGÅ SPØGELSET VED AT ÆDE DE RIGTIGE ORD. SKRIV ALTID GYM I SKRIVEFELTET FØR DU STARTER EN VISL-ØVELSE HVIS DU ER I TVIVL, HVORDAN ET SPIL FUNGERER, LIGGER DER VEJLEDNING I ”HELP / INTRODUCTION”


Download ppt "ORDKLASSER og SÆTNINGSLED"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google