Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ORDKLASSER og SÆTNINGSLED DE 8 ORDKLASSER  SPROGETS BYGGEMATERIALE (FORM) ER ORD.  ORDENE INDDELER VERDEN TIL BRUG I SPROGET se fx EN>

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ORDKLASSER og SÆTNINGSLED DE 8 ORDKLASSER  SPROGETS BYGGEMATERIALE (FORM) ER ORD.  ORDENE INDDELER VERDEN TIL BRUG I SPROGET se fx EN>

1

2 ORDKLASSER og SÆTNINGSLED DE 8 ORDKLASSER  SPROGETS BYGGEMATERIALE (FORM) ER ORD.  ORDENE INDDELER VERDEN TIL BRUG I SPROGET se fx EN> { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.dk/7/1944348/slides/slide_2.jpg", "name": "ORDKLASSER og SÆTNINGSLED DE 8 ORDKLASSER  SPROGETS BYGGEMATERIALE (FORM) ER ORD.", "description": " ORDENE INDDELER VERDEN TIL BRUG I SPROGET se fx EN>

3 8 ORDKLASSER DET ER VEL TIL AT LÆRE? NAVN: LATIN – DANSKEKS:BØJES FX I:  SUBSTANTIV – NAVNEORD PÆL, IDÉ, KAT, OLETAL, BESTEMTHED, KASUS BORDE, BORDET, BORDETS  VERBUM – UDSAGNSORDSTÅ, SLÅ, LØBETID, PASSIV, (PERSON, MODUS) SLÅR, BLEV SLÅET  PRONOMEN – STEDORDHAN, DINTAL, KØN, KASUS DINE, DIT, HAN, HAM, HANS  ADJEKTIV – TILLÆGSORDSØD, STOR, BLÅTAL, KØN, GRAD SØDE, SØDT, SØDERE  ADVERBIUM – BIORDOFTE, SØDTGRAD SØDERE  PRÆPOSITION – FORHOLDSORDPÅ, EFTER, VEDUBØJELIGE  KONJUNKTION – BINDEORDAT, DA, SOMUBØJELIGE  NUMERALE – TALORDTO, FEM, FEMTEUBØJELIGE (ORDENSTAL ER DOG ADJ.)

4 SUBSTANTIVER navneord  SUBSTANTIVER BETEGNER TING, LEVENDE VÆSNER og BEGREBER stol hund tanke  SUBSTANTIVER KAN VÆRE EGENNAVNE (proprier) eller FÆLLESNAVNE (appellativer) Palle, Danmark dreng, land  DANSKE SUBSTANTIVER HAR KØN: FÆLLESKØN eller INTETKØN en bil, bilen et hus, huset  SUBSTANTIVER ”BØJES” I TAL, BESTEMTHED, KASUS: ENTAL: bil, land, barn, idé; FLERTAL: biler, lande, børn, idéer UBESTEMT: en bil, et land, biler, landeBESTEMT: bilen, landet, bilerne, landene FÆLLESKASUS: bilen, et landEJEFALD: bilens, et lands  NOGLE SPROG HAR FLERE KASUS: Fx latin, russisk og tysk: der Mann, den Mann, des Mannes, dem Mann  NOGLE SPROG HAR IKKE BESTEMTHED: Fx latin: senex = olding, en olding, oldingen; russisk: машина = bil, en bil, bilen

5 VERBER udsagnsord  VERBER BETEGNER HANDLINGER og TILSTANDE løbe, skrive sidde, være  VERBER BØJES I TID: skriver, skrev, har skrevet, havde skrevet  VERBETS TIDER KAN VÆRE ENTEN AKTIVE: Hun skriver stil (hun gør noget) ELLER PASSIVE: Stilen bliver skrevet (stilen gør ikke noget)  VERBER BØJES PÅ DE FLESTE FREMMEDSPROG I PERSON I think, he thinks; ich habe, du hast, er hat; j’ai, tu as, il a  VERBETS FORMER DELES I FINITTE og INFINITTE slår, slog at slå, slået  DE FINITTE KAN VÆRE VERBALLED ALENE: han slog rekorden.

6 ADJEKTIVER tillægsord  ADJEKTIVER ANGIVER EGENSKABER: stor, hvid, gal, bred, dejlig, interessant  ADJEKTIVER BESKRIVER SUBSTANTIVER en stor hund, en hvid dug, en gal retning  ADJEKTIVET FÅR SIT SUBSTANTIVS KØN OG TAL en stor sten, et stort hus, store huse  ADJEKTIVER BØJES I TRE GRADER storstørrestørst  ADJEKTIVET FÅR I MANGE SPROG KØN, (TAL OG KASUS) EFTER SIT SUBSTANTIV ein guter Mann, eine gute Idee, ein gutes Auto; un petit café, une petite fille  ADJEKTIVET GRADBØJES I ALLE SPROGENE big, bigger, biggest;klein, kleiner, der kleinste; grand, plus grand, le plus grand

7 ADVERBIER biord  ADVERBIER UDTRYKKER MÅDE, TID, STED, RETNING, GRAD eller ÅRSAG  ADVERBIER BESKRIVER ISÆR VERBER sove trygt, leve længe, spise ude, stå af, råbe meget, dø deraf  ADVERBIER BESKRIVER OGSÅ ADJEKTIVER, ADVERBIER OG HELE SÆTNINGER rimeligt skrap meget ofte han stod i lære længe  ET ADVERBIUM KAN VÆRE ”FØDT” gå hjem, sidde over´, træne her, stå over, grine meget  ET ADVERBIUM KAN VÆRE DANNET AF ET ADJEKTIV +T sove godtkaste langtskrive grimt  ADVERBIER AF ADJEKTIV + ENDELSE: OGSÅ I ANDRE SPROG awfully rapidementfortiter хорошо  ADVERBIER BØJES KUN I GRAD: kaste langt, kaste længere, kaste længst

8 PRONOMINER stedord  PRONOMINER STÅR I STEDET FOR ANDRE ORD (STEDORD)  PRONOMINER ERSTATTER ORD, VI IKKE GENTAGER - ELLER SPØRGER OM  Substantiviske PRONOMINER ERSTATTER SUBSTANTIVER jeg (Thomas), hun (pigen), hvem (Anna), den (bolden), hvad (huset)  Adjektiviske PRONOMINER ERSTATTER ADJEKTIVER min sko (den blå), denne hal (den nye), hvilke ord (de søde)  ET ADJEKTIVISK PRONOMEN FÅR KØN OG TAL AF SIT SUBSTANTIV min venmit husmine blomster  I KASUSSPROG FÅR ADJEKTIVISKE PRONOMINER OGSÅ KASUS AF SUBSTANTIVET mit meinem Bruder in tota urbeв датском банке  PERSONLIGE PRONOMINER BØJES I KASUS – OGSÅ I DANSK NJEGDUHANHUNVII DE AMIGDIGHAMHENDEOSJERDEM GHANSHENDESVORESJERESDERES

9 PRÆPOSITIONER forholdsord  PRÆPOSITIONER SÆTTER ORD I FORHOLD HINANDEN (FORHOLDSORD) på vandetunder krigenmed hattenefter jul  PRÆPOSITIONER BØJES IKKE  PÅ VANDET (præposition + styrelse) = EN PRÆPOSITIONSFORBINDELSE PRÆPOSITIONSFORBINDELSER KAN BESKRIVE ET VERBUM: sejle på vandet PRÆPOSITIONSFORBINDELSER KAN BESKRIVE ET SUBSTANTIV:vejret på vandet PRÆPOSITIONSFORBINDELSER KAN BESKRIVE ET ADJEKTIV:gal i skralden  I KASUSSPROG FREMKALDER PRÆPOSITIONEN EN KASUS I STYRELSEN mit meiner Schwesterin temploв городе  PRÆPOSITION KAN STYRE EN INFINITIV PÅ DANSK:ved at sove PRÆPOSITION KAN IKKE STYRE EN INFINITIV PÅ ENGELSK:by sleeping  PRÆPOSITION KAN STYRE EN SÆTNING PÅ DANSK:uden at han gik PRÆPOSITION KAN IKKE STYRE EN SÆTNING PÅ ENGELSK:without him leaving

10 TRÆNING ER SAGEN  SIKKERHED I ORDKLASSERNE KRÆVER ØVELSE  TRÆN ORDKLASSERNE PÅ NETTET  PRØV FØRST GG’S SIDE MED ØVELSERGG’S SIDE MED ØVELSER  TERMINOLOGI  DE BASALE ORDKLASSER  ALLE ORDKLASSER  PRØV DERNÆST DE ORDKLASSESPIL, SOM VISL TILBYDER:ORDKLASSESPIL, SOM VISL TILBYDER  THE PAINTBOX GAME – MAL ORDENE I DE RIGTIGE FARVER.  SHOOTING GALLERY – SKYD DE RIGTIGE ORD I FLYVENDE SÆTNINGER.  WORD FALL – FANG FALDENDE ORD I DE RIGTIGE KASSER.  LABYRINTH – UNDGÅ SPØGELSET VED AT ÆDE DE RIGTIGE ORD.  SKRIV ALTID GYM I SKRIVEFELTET FØR DU STARTER EN VISL-ØVELSE  HVIS DU ER I TVIVL, HVORDAN ET SPIL FUNGERER, LIGGER DER VEJLEDNING I ”HELP / INTRODUCTION”


Download ppt "ORDKLASSER og SÆTNINGSLED DE 8 ORDKLASSER  SPROGETS BYGGEMATERIALE (FORM) ER ORD.  ORDENE INDDELER VERDEN TIL BRUG I SPROGET se fx EN>

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google