Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børnemad madvalget Ideer til temaer til drøftelse ifm. valg af frokostordning September 2010 Kære ledere/ forældrebestyrelser I dette powerpointshow er.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børnemad madvalget Ideer til temaer til drøftelse ifm. valg af frokostordning September 2010 Kære ledere/ forældrebestyrelser I dette powerpointshow er."— Præsentationens transcript:

1 Børnemad madvalget Ideer til temaer til drøftelse ifm. valg af frokostordning September 2010 Kære ledere/ forældrebestyrelser I dette powerpointshow er et forslag til temaer der kan drøftes på et forældre- eller evt. forældrebestyrelsesmøde. Powerpointshowet er designet, så I kan plukke og indsætte temaer og spørgsmål, som I har lyst til og sætte jeres egne punkter på dagsordenen. Der er understøttende noter nogle steder. Noterne kan skrives ud ved i udskriftsfunktion under udskriftsområde at vælge ”noter”. Der er nogle factslides men disse slides skitserer kun de overordnede rammer. Detaljer angående facts om madvalget kan fra medio uge 39 findes og printes fra 1

2 Madvalget –dagsorden Introduktion til temaer der kan drøftes på mødet:
Introduktion til frokostvalget Plan for madvalget Maden i dag i vores institution Facts og fordele/ulemper ved kommunal frokostordning vs. forældrearrangeret frokostordning vs. madpakke med hjemmefra Afrunding og videre proces Her kan I plukke og skifte ud som I lyster 2

3 Introduktion til frokostvalget
Frokostvalget - hvad er mulighederne: Kommunal frokostordning (kan fravælges af forældrebestyrelsen) Forældrearrangeret frokostordning (kan tilvælges af en mindre gruppe eller af alle forældre –som selv administrerer ordningen) Madpakke med hjemmefra Sliden introducer hvad valget står imellem Det er forældrebestyrelsen der har kompetencen til at fravælge en kommunal frokostordning 3

4 Børnemad – budgetforlig for 2011
Der skal stadig være obligatorisk morgenmad og mellemmåltider i alle daginstitutioner hver dag. Den foreslåede besparelse på 4 kr. på øvrig forplejning er altså frafaldet. Forældre betaler 25 procent af prisen for en plads i vuggestuer/børnehaver i København. Den valgfri frokost er fuldt forældrefinansieret og ligger altså uden for de 25 procent. Det betyder, at forældrebestyrelser i såvel vuggestuer som børnehaver kan fravælge frokosten fra 1. juli 2011. Hvor meget frokost kommer til at koste for forældrene i København i offentliggøres på i uge 42 Budgetforliget skal vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen 7. oktober 2010! Som leder kan man altså ikke vælge at spare den øvrige forplejning væk fra 1. januar 4

5 Plan for madvalget …… Her er der plads til, at I kan indføje jeres plan for, hvordan madvalget skal forløbe. 5

6 Maden i dag i vores daginstitution
Hvad virker godt ved selve maden? Hvad fungerer godt ved måltidet? Hvilke positive effekter har madordningen på hverdagen i og udenfor institutionen? Hvad kan blive bedre ved selve maden? Hvad kan fungere bedre ved måltidet? Hvordan kan madordningen få en mere positiv effekt på hverdagen i og udenfor institutionen? Formålet med denne slide er at indlede debatten med en drøftelse af den eksisterede madordning i daginstitutionen mellem forældre og mellem forældre og personale og ledelse. Det er naturligvis ikke en nødvendighed for, at forældrebestyrelsen kan træffe madvalget, men den kan give bestyrelsen en pejling på, hvordan forældres, leders og personales holdninger ligger. Er der udbredt tilfredshed, utilfredshed men ønsker til forbedringer eller ligger stemningen mest for madpakken? 6

7 Kommunal frokostordning - facts
Folketinget vedtog 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning der i 2011 erstatter gældende lov om obligatorisk frokost i alle daginstitutioner Som udgangspunkt er der frokost i alle daginstitutioner Der skal være frokost alle hverdage året rundt Økonomi Forældre med friplads/søskenderabat betaler fortsat ikke/eller betaler nedsat pris for frokostmåltidet Maden finansieres fuldt af forældrene. Fravælges frokost modtager institutionen derfor ingen midler til frokost Du kan finde mange flere facts om de forskellige ordninger på i uge 39 Det er vigtigt at understrege at maden er fuldt forældrefinansieret. Hvis frokostordningen skæres væk kan institutionen derfor ikke spare penge på frokosten 7

8 Kommunal frokostordning - facts
Hvem har beslutningskompetencen? Forældrebestyrelsen har som noget nyt kompetence til evt. at fravælge frokostordningen I selvejende med tostrenget bestyrelsesmodel er det bestyrelsen med forældreflertal, der træffer beslutning Du kan finde mange flere facts om de forskellige ordninger på kk.dk/boernemad i uge 39 8

9 Kommunal frokostordning - facts
Hvornår: Forældrebestyrelserne høres hvert 2. år i Københavns Kommune. Første gang november/december 2010 Fravælges frokosten vil institutionen kunne ophøre med mad 1. juli 2011! Det er vigtigt at understrege at frokosten først kan fravælges fra 1. juli 9

10 Kommunal frokostordning - maden
Retningslinjer i Københavns Kommune for det sunde frokostmåltid er de samme som i år dvs.: Maden skal overholde de officielle ernæringsanbefalinger Min. 60% og inden udgangen af 2011 min. 75 % økologi Har institutionen fuldt/blandet produktionskøkken, skal maden produceres i institutionen Varm mad et par gange om ugen, hvor det er muligt Der skal tages religiøse og kulturelle hensyn Der skal tilbydes mælke- og æggefri diæt til allergikere Mulighed for fritagelse for betaling ved allergi/sygdom hvor der ikke kan tilbydes diætmad Ved diætmad eller fritagelse for betaling skal stadig anvendes den blanket der ligger på og der skal være lægeattest fra børnelæge (pædiater) 10

11 Kommunal frokostordning - valget
Hvad er fordelene? Hvad er ulemperne? Ift. børnenes sundhed, læring og trivsel? børnenes maddannelse? institutionens liv (børn, pædagoger, leder, evt. køkkenmedarbejder)? familiernes liv? økonomien for institution og forældre? administrative opgaver Meningen med denne slide er at komme godt rundt om fordele og ulemper ved en kommunale frokostordning, så valget kan træffes på et kvalificeret grundlag 11

12 Forældrearr. frokostordning - facts
Ikke krav om at alle børn deltager Forældrene administrerer ordningen Barnet skal deltage i ordningen hver dag (undtaget delvise udflyttere) Den enkelte forælder kan fravælge frokostordning med 4 mdrs. varsel eller ved udmeldelse af institutionen Kommunen yder fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger men ikke søskenderabat Max. pris er lig pris for den kommunale frokostordning + moms. I en kommunal frokostordning betales ikke moms Med delvis udflytter mens en institution hvor børnene på skift er i hjemmedelen og udedelen af institutionen Oprettes en forældrearrangeret frokost- eller madordning, må de midler der opkræves af forældrene ikke blandet sammen med institutionens øvrige budget og regnskab. Lederen må ikke håndtere budget og regnskab. Det skal således være en forælder / forældrebestyrelsen der står for budgetlægning, opkrævning og regnskab. Der skal beregnes moms af såvel råvarer som af løndelen. Der skal beregnes moms af såvel råvarer som af løndelen. Kommunen administrerer fripladser samt køkkenmedarbejderens ansættelsesforhold – men al øvrig administration skal foretages af forældrene. Max prisen fastlægges med vedtagelse af budget 2011 og vil være endeligt beregnet primo november. Med delvis udflytter mens en inst. hvor børnene på skift er i hjemmedelen og udedelen af institutionen Læs mere på 12

13 Forældrearr. Frokostordning - facts
Hvem kan oprette den? I 2010 er det forældrebestyrelsen der har kompetencen til at beslutte, om der skal oprettes en forældrearrangeret frokostordning Indføres der klyngeledelse vil det i kommunale institutioner fra 2011 være forældrene i den enkelte enhed (institution) der kan beslutte, om der skal oprettes en forældrearrangeret frokost- eller madordning. Der skal ikke være flertal blandt forældrene for at indføre en forældrearrangeret frokostordning. I selvejende institutioner vil det fortsat være forældrebestyrelsen for institutionen der vælger, om der skal oprettes en forældrearrangeret frokostordning. Det er forældrebestyrelsen i daginstitutionen der kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokost eller madordning. Hvis der indføres klyngeledelse vil det i kommunale institutioner fra 2011 være forældrene i den enkelte enhed (institution) der kan beslutte, om der skal oprettes en forældrearrangeret frokost- eller madordning. I selvejende institutioner vil det fortsat være forældrebestyrelsen for institutionen der vælger, om der skal oprettes en forældrearrangeret frokost- eller madordning. I ingen af modellerne behøver der være et flertal af forældrene i institutionen der ønsker/deltager i en forældrearrangere ordning. Kommunen administrerer fripladser samt køkkenmedarbejderens ansættelsesforhold – men al øvrig administration skal foretages af forældrene. Læs mere på kk.dk/boernemad 13

14 Forældrearrangeret frokostordning
Hvad er fordelene? Hvad er ulemperne? Ift. børnenes sundhed, læring og trivsel? børnenes maddannelse? institutionens liv (børn, pædagoger, leder, evt. køkkenmedarbejder)? familiernes liv? økonomien for institution og forældre? administrative opgaver

15 Madpakke med hjemmefra - facts
Den enkelte forælder smører madpakke til sit eget barn. Forældrene må ikke skiftes til at smøre mad til en gruppe børn i institutionen grundet hygiejneregler.

16 Madpakke - for og imod Frokostmadpakke med hjemmefra
Hvad er fordelene? Hvad er ulemperne? Ift. børnenes sundhed, læring og trivsel? børnenes maddannelse? institutionens liv (børn, pædagoger, leder, evt. køkkenmedarbejder)? familiernes liv? økonomien for institution og forældre? administrative opgaver

17 Opsummering og videre proces
[……] Her er plads til at indføje forslag til afrunding af mødet. Hvad nåede vi frem til på mødet? Hvad sker der nu og frem til bestyrelsen skal træffe valget? Måske har mødet givet anledning til at tage institutionens mad og måltidspolitik op til revision eller lave en ny? Hvis – så kan I finde et procesværktøj udarbejdet af Fødevarestyrelsen her: A4E4E /0/politik_for_mad_maltider_ogbevaegelse.pdf 17


Download ppt "Børnemad madvalget Ideer til temaer til drøftelse ifm. valg af frokostordning September 2010 Kære ledere/ forældrebestyrelser I dette powerpointshow er."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google