Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Q-feber i graviditeten

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Q-feber i graviditeten"— Præsentationens transcript:

1 Q-feber i graviditeten
Annette W. Olesen, Marianne Østergaard & Kirsten Schiøtt

2 Q-feber i graviditeten
Effekt af langtidsbehandling med Sulfatrim på risiko for abort & præterm fødsel Annette W. Olesen, Marianne Østergaard & Kirsten Schiøtt

3 ?

4

5

6 Q-feber i graviditeten
Problem: hos gravide med Q-feber: Intervention: Kan behandling med Sulfatrim Comparison: sammenlignet med ubehandlede Outcome: reducere risikoen for abort /præmatur fødsel

7 Søgestrategi: ’Q-fever’ AND ’pregnancy’
UpToDate: 2 kliniske studier Trip database: 0 SUMSearch: 47 hits på PubMed (MesH OG Word-termer) PubMed: limitere til ’human’: 30 hits 12 relevante ud fra titel 7 relevante ud fra abstracts

8 Kriterier for artikeludvælgelse
Specifikke artikler, som belyser den kliniske problemstilling (metaanalyser, RCT, case-kontrolstudier) Generelle baggrundsartikler om Q-feber i graviditeten (reviews, deskriptive studier)

9 Fik vi så svar??? 2 specifikke artikler omhandlende vores kliniske problemstilling; Carcopino X et al. Clin infect Dis 2007;45: Managing Q-fever during pregnancy: the benefits of longterm Cotrimoxazole therapy Raoult D et al. Arch Intern Med 2002;162:701-4. Q-fever during pregnancy

10 16 antibiotikabehandlede >5 uger 37 ubehandlede
Carcopino X et al. Clin infect Dis 2007;45: Managing Q-fever during pregnancy: the benefits of longterm Cotrimoxazole therapy Case-control 53 gravide med Q-feber 16 antibiotikabehandlede >5 uger 37 ubehandlede

11 16 antibiotikabehandlede >5 uger 37 ubehandlede
Carcopino X et al. Clin infect Dis 2007;45: Managing Q-fever during pregnancy: the benefits of longterm Cotrimoxazole therapy Case-control 53 gravide med Q-feber 16 antibiotikabehandlede >5 uger 37 ubehandlede Obstetriske komplikationer reduceret (P=0.009) Risiko for intrauterin død reduceret (P=0.018)

12 Evidensgrad III Case-control 53 gravide med Q-feber
Carcopino X et al. Clin infect Dis 2007;45: Managing Q-fever during pregnancy: the benefits of longterm Cotrimoxazole therapy Case-control 53 gravide med Q-feber 16 antibiotikabehandlede >5 uger 37 ubehandlede Obstetriske komplikationer reduceret (P=0.009) Risiko for intrauterin død reduceret (P=0.018) Evidensgrad III

13 Raoult D et al. Arch Intern Med 2002;162:701-4
Raoult D et al. Arch Intern Med 2002;162: Q-fever during pregnancy Case-control 17 gravide med Q-feber 6 antibiotikabehandlede >3 uger 11 ubehandlede Risiko for intrauterin død reduceret (P=0.01) Evidensgrad IV - Alle patienter indgik dog også i førnævnte studie!!

14 Klinisk rekommendation:
Gravide med Q-feber bør behandles med Sulfatrim resten af graviditeten mhp at reducere risikoen for abort og intrauterin fosterdød. (Rekommendationsgrad C) Effekten på risiko for præmatur fødsel var non-signifikant

15 ?


Download ppt "Q-feber i graviditeten"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google