Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studietyper Katharina M.Main

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studietyper Katharina M.Main"— Præsentationens transcript:

1 Studietyper Katharina M.Main katharina.main@rh.regionh.dk
Afd. For Vækst og Reproduktion Afsnit GR 5064, Rigshospitalet Main 2010 Forskningstraining Modul I

2 Forskningstraining Modul I
Den ’hellige ko’- RCT Randomised Clinical Trial (tidligere: Randomised Controlled Trial) Randomisering= tilfældigt valgt Blinded= patient / behandler Effektmål: fastlagt på forhånd Prospektivt design Deltagerantal: fastlagt Kontrolgruppe God til sammenligning af to forskellige behandlinger eller en behandling versus placebo (årsagssammenhæng) Main 2010 Forskningstraining Modul I

3 Graduering af Evidens: Hvornår tror vi mest på resultatet ?
Ia: metaanalyse af RCT Ib: mindst 1 RCT II: mindst 1 god, kontrolleret studie III: deskriptive studier (kohorte, case-kontrol, før-efter) IV: Ekspertkomité, konsensus Faldende styrke Main 2010 Forskningstraining Modul I

4 Forskningstraining Modul I
Designs af RCT Parret: ex: ekzembehandling højre versus venstre side Uparret: ex: kurative behandlinger Overkrydsning: OBS efterslæbseffekt, periodeeffekt Behandling A Behandling B Main 2010 Forskningstraining Modul I

5 Forskningstraining Modul I
Ulemper ved RCT Kræver en à priori viden om mulige sammenhænge/effekter Høje omkostninger Omfangsrigt bureaukrati (GCP m.v.) Lange ventetider på resultat Risiko for afbrydelser i utide: (ex: uventede dødsfald / alvorlige hændelser) Tester typisk kun én hypotese ad gangen ’Overser’ outliers som kunne give ny viden Main 2010 Forskningstraining Modul I

6 Klinisk epidemiologi: ikke kun for folkesundhedsforskning
Epi= på Demos= folk Logos= lære God til at se på f.eks. risikofaktorer for kroniske sygdomme, komplikationer efter kirurgi, livsstilsfaktorers betydning for sygdommes forløb, udvikling af hypoteser m.v. Main 2010 Forskningstraining Modul I

7 Karakteristika af klinisk epidemiologi
Ser på hyppigheder og kumulerede hyppigheder (prævalens, incidens, overlevelse) Beskriver sammenhænge (deskriptiv) Kan være prospektiv og retrospektiv og en kombination Inkluderer confoundere Anvender forskellige kilder: kliniske og parakliniske undersøgelser, kliniske registre, statistiske registre, spørgeskemaer m.v. Datakvaliteten (validiteten) kan variere meget Kan teste flere hypoteser samtidigt og genere nye hypoteser Main 2010 Forskningstraining Modul I

8 Forskningstraining Modul I
Datakvaliteten Main 2010 Forskningstraining Modul I

9 Forskningstraining Modul I
Mulige Designs Observationelle Kasuistik Korrelationsstudie / associationsstudie Tværsnitsundersøgelse Case-kontrol studie Case-kohorte studie Kohorter Registerstudie Interventionelle Før-efter studier med ’historiske’ kontroller Kvalitetssikringsprojekter Komplekse interventioner med ændring af mange faktorer samtidigt Main 2010 Forskningstraining Modul I

10 Forskningstraining Modul I
Kvalitative Metoder Spørgeskemaer, ex. ventetider Interview, ex. Patienttilfredshed Observationer, ex. audit Mulighed for åbne spørgsmål til generering for nye hypoteser Mulighed for uventede fund til generering af nye hypoteser Main 2010 Forskningstraining Modul I

11 Hvilken type forsker er du ?
Main 2010 Forskningstraining Modul I

12 Hvad bestemmer valg af studietype ?
Mål / hypotese Forhåndsviden fra litteraturen Ressourcer (personer, penge) Traditioner / lovgivninger Forsøgspersonerne Main 2010 Forskningstraining Modul I


Download ppt "Studietyper Katharina M.Main"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google