Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Igangværende SFI Campbell reviews inden for arbejdsmarkedet Trussel effekten af aktivering Trussel effekten af dagpengeperiodens udløb Effekten af deltagelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Igangværende SFI Campbell reviews inden for arbejdsmarkedet Trussel effekten af aktivering Trussel effekten af dagpengeperiodens udløb Effekten af deltagelse."— Præsentationens transcript:

1 Igangværende SFI Campbell reviews inden for arbejdsmarkedet Trussel effekten af aktivering Trussel effekten af dagpengeperiodens udløb Effekten af deltagelse i aktivering

2 Titelregistreringen skal indeholde en foreslået titel, samt såkaldte PICO- oplysninger: • Population, oplysninger om målgruppen • Intervention, behandlingen • Comparison, kontrolgruppe/sammenligning • Outcome, udfald/succeskriterier Protokollen er et dokument, der beskriver forskerens intentioner med hensyn til emne og metoder. Der skal redegøres detaljeret for alle til- og fravalg, litteratursøgning, kriterier og metoder. Ambitionen er, at protokollen er så præcist formuleret, at forskellige forskere, uafhængigt af hinanden, vil nå frem til samme resultat ved at følge anvisningerne Det egentlige arbejde med den systematiske forskningsoversigt kan nu gå i gang. Forskeren skal følge den plan, han/hun har lagt i protokollen.

3 The Threat of Compulsory Participation in Active Labour Market Programmes for Unemployed (Lars P. Geerdsen, Niels Henning Bjørn, Peter Jensen, Trine Filges, Anne-Marie Klint Jørgensen og Krystyna Kowalski) Titel og protokol er godkendt – arbejdet med den systematiske forskningsoversigt er i gang (indsendes i år) • Population: arbejdsløse personer der modtager dagpenge, kontanthjælp eller lignende arbejdsløshedsundersøttelse • Intervention: truslen om at blive aktiveret, dvs. effekten før deltagelse i aktivering • Comparison: arbejdsløse der ikke skal aktiveres (umiddelbart står overfor at skulle aktiveres) • Outcome: sandsynligheden for at forlade arbejdsløshedssystemet

4 The effect of benefit exhaustion on employment (Trine Filges, Lars P. Geerdsen, Anne-Marie Klint Jørgensen, Krystyna Kowalski og Lise Sand Ellerbæk) Titel er godkendt Protokol er indsendt (for et par dage siden) • Population: arbejdsløse personer der modtager dagpenge, kontanthjælp eller lignende (arbejdsløshedsunderstøttelse), som er tidsbegrænsede • Intervention: truslen om at arbejdsløshedsunderstøttelsen udløber, dvs. effekten før pengestrømmen stopper (eller erstattes af noget andet fx kontanthjælp erstatter dagpenge) • Comparison: arbejdsløse der ikke umiddelbart står overfor udløb af arbejdsløshedsunderstøttelse • Outcome: sandsynligheden for at finde beskæftigelse. Secondary outcome: 1. varigheden af beskæftigelsen 2. indtjening

5 Active labor market programme participation for unemployment insurance recipients (Trine Filges, Lars P. Geerdsen, Geir Smedslund, Anne-Marie Klint Jørgensen og Krystyna Kowalski) Titel er godkendt • Population: arbejdsløse personer der modtager arbejdsløshedsdagpenge • Intervention: deltagelse i aktivering • Comparison: arbejdsløse der ikke deltager i aktivering • Outcome: afgangsrate fra arbejdsløshed til beskæftigelse. Secondary outcome: 1. varigheden af beskæftigelsen 2. indtjening

6 Foreløbige resultater for truslen om aktivering 17 studier er inkluderet i reviewet Undersøgelser fra Danmark, USA, Sverige Norge, Australien, Schweiz og Finland Langt de fleste finder positive effekter, enkelte helt op til 100% stigning i den betingede afgang fra ledighed på et givet tidspunkt 7 studier kan sammenfattes i en metaanalyse

7 • Metaanalyse giver et vægtet gennemsnit af effekterne fra de enkelte primærstudier, dvs. ét samlet estimat på trusselseffekten • Vægtene er beregnet ud fra standardafvigelserne • Dvs. jo mere præcist en effekt i et primærstudie er estimeret jo højere vægtes estimatet i det samlede gennemsnit • Der er desværre ikke nok studier til at lave metaregression

8 Lidt information om de studier der indgår i metaanalyse StudieLand/årVarighed til aktiveringEffekt-periode måling BKGDanmark/2005-65-6 uger ( 4 mdr)1+ uger før program HagglundSverige/2004ca 12 mdr i gns I gns. 6,3 uger fra notifikation til programstart LaliveSchweiz/1997-9817 mdr1, 0, -1 mdr før program LPGDanmark/1996-9924-36 mdr1, 0, -1 mdr før program RichardsonAustralien/1998-996 mdr 3-4 og 1-2 mdr før, program starter prompte TuomalaFinland/200616-17 mdr1-2, 0, -1 mdr før program RøedSverige/1999-200014 mdr1, 0, -1 mdr før program

9 Odds ratio er her odds for et ønsket udfald (beskæftigelse) i behandlingsgruppen divideret med odds i kontrolgruppen

10 Det samlede resultat: Den betingede afgangssandsynlighed fra ledighed stiger med ca. 28% i tidsrummet omkring tvungen/lovpligtig aktivering FORTOLKNING af dette resultat……. • Effekten er der på tværs af lande, konjunktur, placering i ledighedsforløb, programelementer, program varighed • Da mange studier viser at der ikke er effekt af deltagelse i aktivering kan trusselseffekten være det eneste positive (i fht. beskæftigelse) ved aktivering • Omvendt kan det forhold at analyserne af aktiveringseffekten ikke har taget højde for trusselseffekten være årsagen til at der ikke er fundet positive effekter af deltagelse i aktivering

11 Hazard rate til beskæftigelse Trusselseffekt Lock-in effekt Program effekt ALMP deltagelse Varighed


Download ppt "Igangværende SFI Campbell reviews inden for arbejdsmarkedet Trussel effekten af aktivering Trussel effekten af dagpengeperiodens udløb Effekten af deltagelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google