Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eva Kristiansen AMK Skive

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eva Kristiansen AMK Skive"— Præsentationens transcript:

1 Eva Kristiansen AMK Skive
GRAVID I PLASTINDUSTRIEN Eva Kristiansen AMK Skive

2 Gravide på AMK Skive ”plast”
: Virksomheder: 6 Fraværsmeldt: 3 (tunge løft) Omplacering: 1 Fortsat i arbejde: 6 (visse restriktioner)

3 ”Vindmøllefirma” Før: Sygemelding Nu: BST:
målinger overalt APV-gravidvurdering Ikke støbning, ikke montage Ny fabrik - Arbejdsmiljøcertificeret Håndoplæg afløst af vacuumstøbning Udsug i kabiner: m3/time Styrenkonc. 1 meter fra emner: 2 ppm

4

5 PLAST Fossile råmaterialer: råolie og gas 5 % anvendes til plast
Råvareproduktion: Udlandet

6 HOVEDTYPER PLAST Termoplast (85 % af plastforbrug i DK) Hærdeplast
Volumenplast (PE (35%), PVC (15%), PP (25%), PS (10%)) Teknisk plast Hærdeplast Melaminplast - køkkenartikler Umættet polyester – m. glasfiber – møller, både Polyurethan - isolering

7 TERMOPLAST Råvare: polymer som granulat eller pulver
Polymere er stabile (reagerer ikke kemisk) Lukkede processer (værkstøjsskift) Forarbejdning (opvarmning) giver en vis afdampning Termooxidering afgiver mange stoffer Udsug hvor plastdampe udvikles Støv skal altid undgås (råvare, slib)

8 HÆRDEPLAST Råvare: delvist polymeriseret tyktflydende væske eller pulver, som tilsættes hærder Udviklet til at kunne reagere kemisk Risiko for reaktion med hud, slimhinder mm. Åbne processer Polymerisering sker under hærdning Udhærdet hærdeplast er stabilt Særlige arbejdsanvisninger Støv skal altid undgås

9 Arbejdsmiljø og plast Mest udbredt: Alvorligst: Mest kritisk:
Irritation af øjne, næse og luftveje Alvorligst: Sensibilisering af luftvejene Mest kritisk: Arbejde med hærdeplast Reaktive stoffer Åbne processer

10 PE PolyEthylen Thermoplast Udgangsstof: Ethylen
Folier, poser, emballage, elektrisk isolation Udgangsstof: Ethylen Forarbejdningstemp.: °C Afgivne stoffer: Aerosoler, formaldehyd, acetaldehyd, acrolein, kortkædede syrer Slimhinde- og luftvejsiritanter

11 PVC PolyVinylChlorid Thermoplast Udgangsstoffer: Vinylchlorid, ethylen
Medicinske artikler, rør, slanger, vinduesprofiler Udgangsstoffer: Vinylchlorid, ethylen Resin (pulver) + additiver Forarbejdningstemp.: °C Afgivne stoffer: kompleks respirabel aerosol af aldehyder, ketoner og anhydrider (phthalsyre-), phthalater

12 PP PolyPropylen Thermoplast Udgangsstof: Propylen
Folie, batterikasser, bildele, fibre, bleer Udgangsstof: Propylen Forarbejdningstemp.: op til 310°C Afgivne stoffer: Aerosoler, formaldehyd, acetaldehyd, acrolein, methacrolein, myresyre Slimhinde- og luftvejsirritanter

13 PS PolyStyren Thermoplast Udgangsstoffer: Styren (+ opskumnm.)
Elekr. og med. artikler, drikkebægre, emballage Udgangsstoffer: Styren (+ opskumnm.) Forarbejdningstemp.: °C Afgivne stoffer: Aerosoler, styren, styrenoxid,2-phenyl-propenal

14 ABS AcrylnitrilButadienStyren
Thermoplast Kufferter, bildele, legoklodser, sportsartikler Udgangsstoffer: Acrylonitril + Butadien + Styren Forarbejdningstemp.: °C Afgivne stoffer: Styren, acrylonitril, aerosol

15 POM PolyOxyMethylen (acetalplast)
Thermoplast Finmekaniske præcisionsdele Udgangsstoffer: Formaldehyd Forarbejdningstemp.: Ikke over 240°C Afgivne stoffer: Formaldehyd, aerosoler

16 UP Umættet Polyester Hærdeplast Udgangsstoffer: Afgivne stoffer:
glasfiberlaminat Udgangsstoffer: Umættet polyestre + styren Afgivne stoffer: Styren, peroxider, aerosol, glasfibre, plaststøv, styrenoxid, benzaldehyd, acetophenon

17 PUR Polyurethan Hærdeplast Udgangsstoffer: Ikke veldefineret
Isoleringsmateriale, møbler, madrasser Udgangsstoffer: Ikke veldefineret Ofte kombinationer af isocyanater og polyoler Afgivne stoffer: Isocyanater, acetaldehyd, formaldehyd, hexamethylendiamin, p-toluidin

18 EP EpoxyPlast Hærdeplast Udgangsstoffer: Afgivne stoffer:
Lakker, klæbe-, fuge- og støbemasser, belægning Udgangsstoffer: Bisphenol A diglycidylether + aminer / syrer Afgivne stoffer: acetaldehyd, formaldehyd, acrolein, anhydrider, Bisphenol A, aminer, aerosoler, phenylglycidylether

19 ADDITIVER Brandhæmmere Blødgørere Stabilisatorer Smøre- og glidemidler
Farvestoffer og pigmenter Brandhæmmere Antistatiske midler Blødgørere Opskumningsmidler Fyldstoffer Tusindvis af additiver – konkret vurdering

20 ADDITIVER - BRANDHÆMMERE
Organiske additiver Phosphorsyreestere (50 % af samlet forbrug) chlorparaffiner Uorganiske additiver (3-20 %) Aluminiumoxid, antimontrioxid, zinkborat Reaktive brandhæmmere (copolymeriseres) Vinylbromid Tetrachlorphthalsyreanhydrid Tetrabrombisphenol A Tetrachlorbisphenol A

21 ADDITIVER - BLØDGØRERE
80% bruges til PVC, resten hovedsagelig til celluloseplast Estere (af phthalsyre) – ikke kem. bundet Polymere Chlorerede paraffiner Modificerede olieprodukter

22 FORARBEJDNING Sprøjtestøbning (kasser, kabinetter, tekn. artikler, emballage) Ekstrudering (profiler, rør, tagrender, plader, slanger) Folieblæsning (folier, bæreposer) Termoformning (skilte, kabinetter, bakker, emballage) Blæsestøbning (dunke, flasker, beholdere) Pressestøbning (skåle, toiletsæder, husholdningsartikler) Fremstilling af skumplast (isoleringsplader, emballage, møbler) Rotationsstøbning (tanke, beholdere) Kalendrering (plader, folier, gulvbelægning) Forarbejdning af glasfiberarmeret polyester (både, møllevinger)

23 PLASTBASEN - 1989 Ca 70 plasttyper Luftforureninger Afgivne stoffer
ved forarbejdning ved laboratorienedbrydningsforsøg Afgivne stoffer toksikologisk prioritering toksikologisk virkning (øjne, næse, luftveje)

24

25

26

27

28

29

30 Formaldehyd - inhalation
Metaboliseres hurtigt allerede i luftveje (myresyre) Når ikke reproduktionssystemet GV = 0,4 mg/m3 GKG = GV Indeklima = 0,15 mg/m3 IARC = Grp.1

31 Acetaldehyd Ethanolmetabolit, omsættes hurtigt Genotoksisk in vitro
Dyreforsøg: embryotoksisk, teratogent GV = 46 mg/m3 Lugtgrænse = 0,0002-4,1 mg/m3

32 Acrolein - inhalation Metaboliseres hurtigt i luftveje
Dyreforsøg: embryotoksisk GV = 0,12 mg/m3 GKG = 6 mg/m3 Lugtgrænse 0,4 mg/m3 1,2 mg/m3 kan lige udholdes

33 Phthalater (PVC) Passerer placenta Dyr: Homo:
fosterskadende, skader på testikel Homo: DEHP: mistanke om forringet forplantningsevne og fosterskader DEHP, DBP, BBP: dokumenteret hormonforstyrrende effekt

34 Styren Review 2001 Dyr: Ikke teratogent, embryotoksisk Homo: Ikke teratogent, ingen øget abortrisiko Nedsat sperm count Nedsat frugtbarhed GV = 105 mg/m3 GKG beregnet til 1 mg/m3 ~10 x lugtgrænsen

35 Bisphenol A Passerer placenta Dyr: Homo:
Ikke teratogent, embryotoksisk Hormonforstyrrende effekt Homo: Ingen data vedr. reproduktion

36 Isocyanater Dyr: Ikke teratogent, ikke embryotoksisk Homo: Ingen data

37 p-Toluidin, hexamethylendiamin
Dyr: Embryotoksisk – methæmoglobinæmi Homo: Ingen data R40: Risiko for varig skade på helbred Hexamethylendiamin Dyr: Ikke teratogent, ikke embryotoksisk

38 Case 1 1992 Operatør ved plaststøbemaskine Støbetemperatur: 200-225° C
Plasttyper: ABS – AcrylonitrilButadienStyren PC – PolyCarbonat IXEF – Polyacrylamid Cellulosefortynder Tunge løft (25 kg sække)

39 Case 1 ABS – acrylonitrilbutadienstyren
Arbejdstemp. + termooxidation: styren PC – polycarbonat Arbejdstemp.: acrolein Termooxid.: diphenylcarbonat og bisphenol A IXEF – polyarylamid > 420° C: benzamider og phthalamider

40 Case 1 Virksomhedsbesøg Stoffer:
God luftkvalitet, kun lidt plastlugt Stoffer: Styren: GKG beregnet til 1 mg/m3 ~10 x lugtgrænsen Acrolein: GKG beregnet til 6 mg/m3 Lugtgrænse 0,4 mg/m3 1,2 mg/m3 kan lige udholdes Konkl.: Fortsat i arb, - tunge løft og fortynder

41 GKG ”GravidKoncentrationsGrænse” ”Skivemodellen”
Stof Forsøgstype Dyr Doseringsvej Effekt TC Lo eller TDLo GKG = TCLo x vægt (70 kg)/inhaleret luft (10m3) /sikkerhedsfaktor ( )

42 Case 2 2000 Operatør ved plaststøbemaskine Støbetemperatur: 200-225° C
Plasttyper: ABS – AcrylonitrilButadienStyren PC – PolyCarbonat Santoprene – Polymer (ethylen, propylen, dien) Koldaffedter Tunge løft (25 kg sække)

43 Case 2 ABS : styren PC : acrolein Santoprene: ikke i plastbasen
Firmaforespørgsel om afgasning: 0,2 mg/m3 xylen 0,07 mg/m3 formaldehyd Koldaffedter: isoparaffiner BST laver målinger: < 40 x grænseværdien

44 Case 2 Virksomhedsbesøg Stoffer: Styren og Acrolein: OK
Velfungerende ventilationsanlæg, god luftkvalitet, kun lidt plastlugt Stoffer: Styren og Acrolein: OK Xylen: GKG beregnet til 11 mg/m3 Formaldehyd: Indeklimagrænsen 0,15 mg/m3

45 Patientsager Arbejdsbeskrivelse Datablade Plastbase/MST-rapport
Virksomhedskontakt eller -besøg APV BST AT


Download ppt "Eva Kristiansen AMK Skive"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google