Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læsestrategikurser i 1g/1HF Hvorfor? Hvad? Hvordan? 3. juli 2014 Margrethe Mørch - NG1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læsestrategikurser i 1g/1HF Hvorfor? Hvad? Hvordan? 3. juli 2014 Margrethe Mørch - NG1."— Præsentationens transcript:

1 Læsestrategikurser i 1g/1HF Hvorfor? Hvad? Hvordan? 3. juli 2014 Margrethe Mørch - NG1

2 Ultrakort læseopskrift Læsning består i: Generelt:  at man kan afkode ord og sætningsstrukturer dvs. har viden om sproget  kan kombinere denne afkodning med sin viden om verden via indre (viden om sprog og personlige erfaringer) og ydre(viden om verden) ledetråde Specifikt for os:  og organisere denne viden i forhold til fagenes genstandsområder (= faglig læsning ) 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG2

3 Hvorfor tale om faglig læsning Faglig læsning: mellem fagundervisning og læseundervisning Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst • Tilegnelse (læreprocesser) • Viden (hukommelsesprocesser) • Læsning (læseprocesser) 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG3

4 Hvorfor er det et problem?  Ringe forudsætninger for faglig læsning:  Mange elever læser langsomt  Mange elever læser sjældent større tekstmængder  Nogen elever læser ikke tilfredsstillende (funktionelt dårlige læsere)  Bekvem læsehastighed ligger på mellem 250 og 350 ord/min 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG4

5 Hvad gør vi?  Derfor screener vi alle elever og  1. tilbyder elever, der læser mindre end 167 ord/min et læsehastighedskursus efter skoletid fra midt i september  2. giver alle 1.klasser et læsestrategikursus. Pt. ligger det fra efter efterårsferien til lige op til jul 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG5

6 Hvordan?  Materialer og omfang:  Baserer sig på LÆS BEDRE (Dansklærerforeningens Forlag, Annie Mygind og Stig Wandel)  5 moduler ved én af klassenes lærere  +  1 modul ved en samfundsfagslærer  +  1 modul ved dansklæreren 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG6

7 De 5 moduler:  Modul 1. Introduktion, teknik om læsning  Modul 2. gennemgang og afprøvning af læsestrategier – 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG7

8 De fem moduler - mellem 2. og 3. modul  Modul med samfundsfagslæreren, der arbejder med sit fag med udgangspunkt i LÆS BEDRE. 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG8

9 De 5 moduler  Modul 3. Notatteknikker  Modul 4.opsamling  Modul 5. Afsluttende evaluering 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG9

10 1. modul  Introduktion: ◦ teknik om læsning: ◦ Erkendelse af egne læsevaner, ◦ gensidig observation og øjenbevægelser. 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG10

11 2. modul  Modul 2. gennemgang og afprøvning af læsestrategier –  skimming,  scanning,  overblikslæsning,  hyggelæsning,  studielæsning,  multimedial læsning (her er de eksperter)  træning i at skaffe sig overblik over læsebog 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG11

12 3. modul  Modul 3. Notatteknikker:  1. 9 siders tekst om Cuba: 25 min.  A. alle inddeler på tidslinie  B. der arbejdes gruppevis med enkeltdele af teksten, forskellige notatteknikker  C. alle ved nu, hvad teksten handler om og er eksperter i ét afsnit   2. forslag til, hvordan man kan overkomme sine lektier 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG12

13 4. modul  Modul 4. Opsamling, eksempel på studielæsning (Cato), planlægning af langkøring af en danskrelevant roman (det foregår i en dansktime i samme uge) 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG13

14 Mellem 4. og 5. modul  Langkøring.  - Eleverne sidder på klassen og læser i en time i en bog, som dansklæreren har udvalgt.  - De har på forhånd bladret i den, opstillet hypoteser om personer og handling og  - sat sig en ambitionsmål: at læse 25% hurtigere end sidst de blev testet. Det er altid en succes 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG14

15 5. modul  Modul 5. Afsluttende evaluering  læsehastighedstest  begyndende rapportskrivning. De skal skrive mellem 5 og 700 ord om forløbet. Der foreligger en skriveskabelon i LÆS BEDRE 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG15

16 Opfølgning i studieretningen  I studieretningens 1. semester råder vi klassens øvrige lærere i en række fag til at se på LÆS BEDREs forslag til, hvordan man kan læse lektier og tage notater og tale med eleverne om, hvilken måde der er mest hensigtsmæssig for dem 3. juli 2014Margrethe Mørch - NG16


Download ppt "Læsestrategikurser i 1g/1HF Hvorfor? Hvad? Hvordan? 3. juli 2014 Margrethe Mørch - NG1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google