Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hot spot zonen styrker den faglige læsning i gymnasiet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hot spot zonen styrker den faglige læsning i gymnasiet"— Præsentationens transcript:

1 Hot spot zonen styrker den faglige læsning i gymnasiet
Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og elevens forberedelse til næste lektion metakognition og metakommunikation; læsestrategi som fælles forpligtelse. Målet er at styrke udviklingen af elevernes faglige læsning og førfaglige sprog gennem inddragelse af alle lærere. Fase 1 Hjemme Fase 2 83 min af et modul 7 sidste min. Ca. 20 min. lektielæsning 5 første min. Resten af modulet minus 7 min to halve pædagogiske dage afleveret på 20 minutter Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

2 Skal eleverne have deres eksamen eller tage den?
Intravenøst Med morgenvækning Morgenmadsordning Uden lektier De må tage sig sammen Vi sanktionerer 100% Vi har et regelsæt, der ikke fraviges Vi forventer minutters forberedelse per modul + skriftlig arbejde til tiden Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

3 Eller er der en mellemvej?
Vi erkender og anerkender: At mange elever har et privat liv/privatliv, der også fylder meget At deres motivation for at tage en ungdomsuddannelse varierer At deres faglige forudsætninger ofte er skrøbelige Hvad gør vi så? Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

4 Vi gør det, vi er gode til:
Vi organiserer god undervisning MEN Mange af vores elever er det, som MBU kalder ‘gymnasiefremmede’: Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

5 Eksempler på konsekvenser:
Mangel på sprog - man føler sig dum - sværere at lære de nye fagtermer - formuleringsproblemer – mundtligt og skriftligt Skyldes at - Gloser/ord – forsinkelse i forståelsen - Syntaksen – modvirker mening Gymnasiets sprog er ”parallelsprog” - Hverdagssprog bruges som fagsprog - Svært at internalisere de nye fagtermer Den sproglige barriere: får ikke mening ud af tekster og lærerens forklaringer. Det er beviseligt at en del elever har svært ved at forstå sagprosa, gammelt sprog, akademisk sprog osv. Gloser: ord opfattes som gloser? Syntaks: kompliceret syntaks er en afgørende barriere for forståelsen af en tekst eller talt sætning. Internalisering: ord/formuleringer, der først skal huskes og læres, er ikke internaliserede (et socialpsykologisk udtryk for indlæring. Også betegnet som måden hvorpå et individ tager viden til sig i forbindelse med sociologiske sammenhænge.) og ligger derfor ikke først i bevidstheden som ord, der skal bruges som formidling. Det ene sprog er det hverdagssprog, de kender og taler, og som de efterlyser, at lærerne også ville tale; det andet sprog er gymnasiets sprog. Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

6 ½ pædagogisk dag Nyborg Gymnaisum AG og MM
Førfagligt sprog? Undersøgelse fra 1995 interview med 16 danske elever og 16 tyrkiske elever i 5. klasse: Jørgen Gimbel (DPU) havde udvalgt 90 højfrekvente ord fra de omtalte lærebøger. Disse 90 ord blev så præsenteret for 3 erfarne orienteringsfagslærere, som afmærkede, hvilke ord de ville forklare i klassen. De afmærkede ord blev så udeladt og tilbage var 50 ord. De højfrekvente ord, som lærerne ville forklare i klassen kan siges at være fagord, de resterende højfrekvente ord, som de ikke ville forklare, kan siges at være før-faglige ord. Før-faglige ord er altså ord som ofte anvendes i faget, men som antages at være kendte for eleverne fra tidligere erfaringer. Christian Dreyer, Kongsholm Gymnasium: De ‘grå ord’ ½ pædagogisk dag Nyborg Gymnaisum AG og MM

7 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Førfaglige ord i fx religion: bod, Herren, testamente Matematik: regel, se på, Naturvidenskabelige fag: forvente, bedømme, stikprøve Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

8 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Redskaber Underviserens bevidsthed om Betydning af forforståelse (bevidsthed om egen viden: fx bevidsthed om for-forståelse)(liljekonvalarket) Førfagligt sprog Faglig læsning Notatteknik Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

9 HVAD JEG VED, AT JEG IKKE Ved
VIDEN HVAD JEG VED, AT JEG VED Før læsning VIDEN OM IKKE -VIDEN HVAD JEG VED, AT JEG IKKE Ved IKKE-VIDEN OM VIDEN HVAD JEG IKKE VIDSTE, AT JEG VIDSTE  Under læsning/i løbet af timen IKKE-VIDEN OM IKKE-VIDEN HVAD JEG IKKE VIDSTE, AT JEG IKKE VIDSTE !!!!!!!!! Erkendelse af ny viden Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

10 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Faglig læsning Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst • Tilegnelse (læreprocesser) • Viden (hukommelsesprocesser) • Læsning (læseprocesser) Faglig læsning handler i langt højere grad om læreprocesser (etablering af faglig viden og indsigt) end om læsning. MEN Effektive læsefærdigheder er en absolut forudsætning for, at eleven selvstændigt kan læse sig til viden. (Arnbak 2010) så går vi til den FAGLIGE LÆSNING. Der er mange processer på spil i hjernen, eleverne skal nu ikke bare registrere, hvad der står på linjerne, men aktivere sit eget førfaglige sprog, så de fanger nye betydninger af kendte ord fx, de skal kunne læse fleksibelt: dvs bruge mange forskellige læsestrategier de skal kunne sætte sig et læseformål Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

11 Først en læseformel (eller 2):
Læsning er: Afkodning x forståelse (ydre ledetråde x indre ledetråde) intention x sproglig kontrol x metasproglig kontrol (motivation x ydre ledetråde x indre ledetråde) Arnbak, Faglig læsning 2003, oplæg 2010 Først kort om disciplinen læsning – baseret på professor ved DPU: Elisabeth Arnbaks værker. Læsning er ikke bare noget man gør, det skal på ungdomsuddannelsen gøres til en bevidst aktivitet: man skal lære at læse aktivt, målrettet og fleksibelt. Den korte formel: 1: det drejer sig om at kunne afkode de enkelte ord og 2: sætte dem i en sammenhæng, der kan være baseret på viden man har i forvejen om emnet, personlige erfaringer, generel viden om menneskelig adfærd den lange formel: her tilføjer vi motivationen: den kan man have med sig som en herlig bagage: lyst til at læse eller man kan lære at sætte sig læseformål, der er relevante for lektielæsningen – her kan læreren hjælpe med at give læseformål til den enkelte lektie eller lade lektien være at eleven selv skal formulere et læseformål ud fra teksten og emnet Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

12 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
læsestrategier Forskellige tilgange til læsning: Skimming, overblikslæsning, hurtiglæsning, nærlæsning Bringer eleven til at mestre faglig læsning (studielæsning) Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

13 En forudsætning for effektiv læsning: at man kan danne inferenser
Et indre forestillingsbillede af tekstens indhold Opslag i lokaltoget: Tag hensyn til dine medpassagerer. Svin ikke sædet til med jord eller lignende. Banestyrelsen Det gælder om at kunne læse på (1), mellem (2) og bag ved (3) linjerne i en tekst. Anders 1 – 2 – 3 Under læsningen danner læseren et indre forestillingsbillede af tekstens indhold, der løbende udbygges/justeres ved at denne drager følgeslutninger på basis af det læste og kombinerer informationer på tværs af teksten. Søren og Mette: 1: Søren og Mette gik i skoven 2: Mette lånte Søren sine gummistøvler 3: Søren slog Mette Anders: 1: Anders var på vej til skole 2: Han var ængstelig for matematiktimen 3: Han var bange for, at han ikke kunne få ro i klassen Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

14 Elisabeth Arnbaks fire ‘læselove’/1
1. ’Læselov’ Du må ikke gå i gang med at læse, før du har gjort din hjerne parat til at lære nyt! Aktiver din forforståelse 2. ’Læselov’ Du skal vide, hvad du skal bruge teksten til, før du læser! Skab et læseformål Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

15 Elisabeth Arnbaks fire ‘læselove’/2
3. ’Læselov’ Du må ikke springe ord og begreber over, du ikke forstår! Eller: du skal notere ned, hvad du ikke forstår 4. ’Læselov’ Du skal gøre tekstens viden til din egen! Ved hjælp at notater Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

16 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Noter & Vidensformer 1. Ordens viden Afskrivning og gengivelse 2. Ordens viden Refleksiv bearbejdning og forståelseskontrol Kritisk refleksion og produktion af nye spørgsmål Kilde Steen Beck: Iagttagelser fra Randers HF og VUC. Ji har hele PPT’et Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

17 Gode noter er andet end afskrift af teksten
JUNGLETROMMER OG KLASSISK KUNST Bølgerne gik højt da jazzen nåede Danmark Jazzen er ikke født i og har heller ikke levet i vor europæiske kultur. Den er indført fra en primitiv races sansehidsende trang til rytmisk ek­stase og kan derfor ikke have naturlige vækstbetingelser her. Det er en kendsgerning, at hvis en kultur beskæftiger sig med musik, er rytmen det først udviklede. Senere kan øret så opfatte melodien og til sidst har­monien. Til trods for mere eller mindre heldige forsøg på at »kultive­re« jazzen, må man derfor betragte denne som en lavere stående mu­sikart, frembragt af en mindre udviklet race end den europæiske. Jazz er den materielt musikalske baggrund for negerens religiøst-erotiske, sentimentalt betonede danse, i modsætning til den europæiske musik, hvis kulturelle udvikling strækker sig fra kirkemusikken over folke­sangen til kunstmusikken. Heraf følger, at der ikke i jazzmusik kan på­vises værdier, som er i stand til at forløse og befrugte menneskesjælen, således som vor højt udviklede kunstmusik kan det. OLAF SÖBY 1935 _________________________________________________________________ 1. Gør rede for forfatterens holdning til Jazz 2. Analyser forfatterens holdning til Jazz i forhold til Europæisk kunstmusik. 3. Vurder forfatterens argumenter / argumentation Brug notatteknik – kasser / pile / lister Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

18 Eksemplarisk eksempel på grafiske noter ved Jesper Ohm
Her er der taget aktive noter. Man har ikke kopieret teksten eller streget den ind, men gennem den grafiske opstilling taget stilling til tekstens indhold Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

19 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Steen Beck om lektier Problemstilling Ideel og officiel forståelse: Lektier forlænger og styrker kvaliteten af undervisningen og det giver derfor mening, hver dag at give mange lektier for, dvs. lektier = nødvendige Reel og uofficiel kultur: Der gives mange lektier for, som en stor del ikke laver, og undervisningen indrettes delvist herefter, dvs. lektier = unødvendige Tørre tal: HF-E: 81 %, HF2: 60 % Konsekvenser => ambivalent undervisning med snydagtige læreprocesser => Dårligt gruppearbejde + konflikter => Larm, uro og adspredelse i timerne Desuden: lektiefænomenet virker ekskluderende er lektier en god ide? Alternativer? Meningsfulde lektier? Kilde Steen Beck: Iagttagelser fra Randers HF og VUC. Ji har hele PPT’et Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

20 Mere Steen Beck: Aktionsmål: forbedre forberedelsen
Flytte forberedelse ind i undervisningen Træne forberedelse i undervisningen Planlægning Læsestrategier Noteteknikker Faglige metoder Arbejdsspørgsmål Guidet og i undervisningen igangsat forberedelse Progression fra forberedelse i klassen til hjemme Sanktioner i undervisningen ved manglende forberedelse Differentieret forberedelse Gøre forberedelseslektier mere spændende Personlige lektier, hvor man skal levere noget Udgangspunkt i udarbejdelseslektier Kilde Steen Beck: Iagttagelser fra Randers HF og VUC. Ji har hele PPT’et Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

21 Tilbage til Hot spot zonen
Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens arbejde i den følgende lektion Slut timen af med at samle op på, hvad der er sket: 2 min: Lad eleverne summe om indholdet Lad eleverne prøve at lave en grafisk fremstilling af timerne Lad dem skrive om forløbet. Lad dem lave mind map om deres viden/formodning Fase 1 Hjemme Fase 2 83 min af et modul 7 sidste min. Ca. 20 min. lektielæsning 5 første min. Resten af modulet minus 7 min to halve pædagogiske dage afleveret på 20 minutter Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

22 Tilbage til Hot spot zonen
Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens arbejde i den følgende lektion Slut timen af med at samle op på, hvad der er sket: 2 min: Lad eleverne summe om indholdet Lad eleverne prøve at lave en grafisk fremstilling af timerne Lad dem skrive om forløbet. Lad dem lave mind map om deres viden/formodning om næste lektion Fase 1 Hjemme Fase 2 83 min af et modul 7 sidste min. Ca. 20 min. lektielæsning 5 første min. Resten af modulet minus 7 min to halve pædagogiske dage afleveret på 20 minutter Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

23 Tilbage til Hot spot zonen
Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens arbejde i den følgende lektion under læsning: derhjemme Tag en blyant i en anden farve og kommenter på dine stikord: var det relevant? hvad var vigtigt/ var der noget, der slet ikke var relevant/ var der noget, som ´du havde glemt at få med? Hvis ja lav en ny ’gren’ med ’læsefarven’ Fase 1 Hjemme Fase 2 83 min af et modul 7 sidste min. Ca. 20 min. lektielæsning 5 første min. Resten af modulet minus 7 min to halve pædagogiske dage afleveret på 20 minutter Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

24 Tilbage til Hot spot zonen
Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens arbejde i den følgende lektion begyndelsen af næste lektion Lad evt nogle elever vise deres mindmaps, drøft relevansen af de temaer, der er taget med. Lad eleverne hurtigskrive om deres forestillinger om, hvad der skal foregå elevernes afslutning på deres eget mind map – i en ny farve kommenter på dine stikord: var det relevant? hvad var vigtigt/ var der noget, der slet ikke var relevant/ var der noget, som jeghavde glemt at få med? Hvis ja lav en ny ’gren’ med ’læsefarven’ Fase 1 Hjemme Fase 2 83 min af et modul 7 sidste min. Ca. 20 min. lektielæsning 5 første min. Resten af modulet minus 7 min to halve pædagogiske dage afleveret på 20 minutter Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

25 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Læsestrategi på NG 2012 Læsestrategikurset i 1.g / 1.hf/pre-IB  Kurset har som udgangspunkt, at det skal være inkluderende, dvs. at det er klassernes faglærere, der varetager kurset. Klassekoordinator er tovholder Det består af 6 skemalagte moduler i grundforløbet, der er lagt spredt ud over stort set alle fag, hvor der skal foregå en læsestrategiaktivitet sammen med den egentlige undervisning. Arbejdet består i, at alle faglærere i disse skemalagte moduler inddrager elementer fra grundbogen Læs Bedre i arbejdet med den strategi, der fokuseres på. Læs Bedre ligger i et antal klassesæt, der medbringes til modulet og tages med tilbage Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

26 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
1. modul 1. modul: Introduktion til gode læsevaner: koordinator introducerer MATERIALE: Læs bedre Notebookfil 1 Forberedelse for læreren: Orientere sig i kapitel 1(se specielt side 10, læse kapitel 2 (fokus på side (indre scenarier hist. om Louise side 13, forforståelse historien om Leif (omdøbt til Anders) side 14 ligger i notebookfilerne), side 16 (motivation), side (læsning og sprogforståelse) Læserapportmappen udleveres og introduceres. Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

27 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Indhold i modul 1 Tale med eleverne om forskellen på privat læsning (hyggelæsning) og faglig læsning Italesættelse af hvad læsning er (Elisabeth Arnbak) Eksempler på inferenser (opslag i tog – hist. om Anders) Arbejde med begrebet forforståelse (fx liljekonvalarket, lektielæsningsarket) Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

28 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Indhold i modul 2 2. modul. Introduktion og afprøvning af læsestrategier, træning i at skaffe sig overblik over en ny lærebog: Samfundsfagslærer introducerer. Se øvelse i notebookfilen og medbring tekst. Opfølgning: Tre forskellige fag (skemalagt) inden for ti dage gennemgår den afsluttende øvelse (øvelse i overblikslæsning, side 70 - ligger som notebook-fil) MATERIALE: Notebookfil 2 Forberedelse for læreren: Læs kapitel 4 (se øvelse, side 70), fokus på avancerede læseteknikker, side Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

29 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Indhold i modul 3 3. modul: Lektielæsning: Engelsklærer introducerer Brug sidste del af timen på at introducere den nye lektie med de faser (forforståelse, læseformål, læsestrategi, omfang) elektronisk bilag: lektielæsningsark, I har gennemgået. Opfølgning: alle lærere begynder herefter at give lektier som gennemgået. MATERIALE: Notebookfil 3 Forberedelse for læreren: Læs Bedre, side Side 53 og 57 (ond og god læsecirkel) og side (læseformål), side 64 (læsestrategi), side (forforståelse) Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

30 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Indhold i modul 4 4. modul: Faglig læsning og notatteknik: En nv-lærer introducerer Opfølgning (skemalagt): dansklæreren, andetsprogslæreren, matematiklæreren og en anden nv-lærer. I forhold til faglig læsning inddrages førfaglige og faglige ord i det enkelte fag MATERIALE: Notebookfil 4 Forberedelse for læreren: Læs Bedre, side Kopier arkene med tekster og grafiske noter (elektronisk bilag). I modulet udleveres arkene, og eleverne sætter tekst og grafisk note sammen Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

31 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Indhold i modul 5 5. modul: Langkøring: eleverne læser i en roman i 60 minutter: Dansklæreren MATERIALE: Notebookfil 5 Forberedelse for læreren: Læs Bedre, side Medbring en roman, som klassen skal læse. Udregn antallet af ord på en side i romanen på forhånd. (se metode i notebookfilen) Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

32 Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium
Indhold i modul 6 6. modul: Kort opsamling: Koordinator Kravene til den afsluttende læserapport gennemgås (jf beskrivelse i elevmappen), og eleverne har tid til at komme med evt. mundtlig evaluering og spørgsmål. Koordinator fastsætter et afleveringstidspunkt for rapporten og læser og kommenterer den. Konference HOLD FAST Horsens - Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium


Download ppt "Hot spot zonen styrker den faglige læsning i gymnasiet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google