Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Begreberne risiko og effekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Begreberne risiko og effekt"— Præsentationens transcript:

1 Begreberne risiko og effekt
Lasse T. Krogsbøll, læge, ph.d. studerende. Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet

2 Læringsmål kunne forklare forskellen mellem relativ og absolut risiko, og reduktioner i disse kunne forklare begrebet number needed to treat (NNT) have kendskab til den historiske udvikling i grænseværdier for vigtige risikofaktorer (BT, kolesterol, blodsukker) kunne forklare hvad der sker med NNT når man sænker tærskelværdien for en risikofaktor

3 Hvad er risiko? Sandsynligheden for at deltagerne oplever den uønskede begivenhed Beregnes: antal begivenheder divideret med antal personer Til en risiko er altid knyttet et tidsrum, f.eks. en måned, et år el. lign.

4 Absolut versus relativ risiko
Absolut risikoreduktion (ARR) risiko i den ene gruppe minus risiko i den anden Relativ risiko (RR) risiko i den ene gruppe divideret med risiko i den anden Number needed to treat (NNT) antal personer som skal behandles før én undgår den uønskede begivenhed. Beregnes: 1/ARR

5 Eksempel – 4S studiet 4444 myokardieinfarkt patienter
kolesterol 5,5 - 8,0 behandlet med simvastatin 5,4 år Alvorlige hjertetilfælde kontrol: 28% statin: 19% Absolut risikoreduktion? Relativ risiko? Relativ risikoreduktion? Number needed to treat?

6 Eksempel – 4S studiet 4444 myokardieinfarkt patienter
kolesterol 5,5 - 8,0 behandlet med simvastatin 5,4 år Alvorlige hjertetilfælde kontrol: 28% statin: 19% Absolut risikoreduktion: 28% - 19%= 9% Relativ risiko: 19% / 28% = 0,68 Relativ risikoreduktion: 32% NNT = 1 / 0,09 = 11

7 AFCAPS/TexCAPS studiet (1998)
Raske mennesker med kolesterol 4,65-6,82 mmol/L Sænkede kolesterol med et statin Effektmål: første alvorlige hjertetilfælde Opfølgning: ca. 5 år Risiko i kontrolgruppen var 5,5% Risiko i statingruppen var 3,5% Absolut risikoreduktion? Relativ risiko? Relativ risikoreduktion? NNT?

8 Absolut risikoreduktion = 5,5% - 3,5% = 2%
Relativ risiko = 3,5% / 5,5% = 0,63 Relativ risikoreduktion: 37% NNT = 1 / 0,02 = 50

9 Konklusion Viden om den absolutte risikoreduktion er essential når man skal træffe beslutninger om forebyggende behandlinger

10 Absolut versus relativ risiko
Figuren viser forholder mellem absolut og relativ risikoreduktion i kardiovaskulær dødelighed, illustreret med udvalgte forsøg. Pointen er, at når den absolutte risiko er lav, bliver number needed to treat høj, uanset hvor effektiv den forebyggende behandling er. Figuren er taget fra DSAM’s vejledning om forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom.

11 Welch, Schwartz and Woloshin. Overdiagnosed. Beacon Press, 2010.

12 Udfordringen ved forebyggelse

13 Ændring i kolesterol behandlingsmål
200 mg/dL svarer ca. til 5 mmol/L

14 Konklusion Når man sænker tærsklen for behandling inddrager man hovedsageligt mennesker som har mindre chance for at få gavn af behandlingen.


Download ppt "Begreberne risiko og effekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google