Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse i fremtiden Konstruktionisme Relationelt lederskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse i fremtiden Konstruktionisme Relationelt lederskab"— Præsentationens transcript:

2 Ledelse i fremtiden Konstruktionisme Relationelt lederskab
Tanker om fremtiden xx-xx xx 20xx. Crescendo Human Resource Consulting

3 Konstruktion Vi kan konstruere, dekonstruere og rekonstruere verden. Gergen Fordelen ved denne tilgang er at man kan holde op med at lede efter den perfekte løsning og acceptere at forskellige mennesker og situationer kræver noget forskelligt. Gergen Vi forstår vores liv som historier, hvor vi selv spiller hovedrollen. Gergen Narrative terapeuter tror at man kan genskabe historien om sit liv, fortælle nye historier og åbne for nye måder at handle på. White.

4 Relationelt lederskab
Betydning skabes i relationer Ingen kan fungere som leder uden at andre deltager i meningsskabelsesprocessen Relationelt lederskab opstår, når folk indbyrdes i dialog med hinanden skaber fælles mening. Lederskab er ikke noget ledere har, men et aspekt ved fællesskabet Visioner og mål er ikke noget den enkelte skaber, men noget der formes gennem samtale med deltagerne ”…hvis en gruppe vil konstruere en bedre fremtid, er det bedste at gøre at finde et systems ”positive kerne” og gøre den til hvermands helt synlige eje. Cooperrider Citater fra Gergens bog Social Konstruktion, kap 3

5 Tanker om fremtiden Handlinger i nutiden henter deres mening i forestillinger om, hvad de skal resultere i ”om lidt” Fx beskæftiger man sig med børn så holder man af at se børn udfolde sig i nutiden, men det er forestillinger om, hvad disse situationer betyder for at barnet i fremtiden der gør arbejdet med børn meningsfuldt For at skabe perspektiv for de handlinger vi udfører hver især og sammen er fælles dialog om fremtiden det der skaber mening i nuet Fremtiden er en underlig størrelse for den forandrer sig når vi er på vej hen i mod den. Det gør at dialogen om fremtiden skal føres kontinuerligt Dræby & Lønborg

6 Tanker om fremtiden Vi har en lille fremtid og en stor fremtid. Den lille fremtid er de personlige håb og drømme. Den store fremtid er den overpersonlige – den samfundsskabte, interessenterne forventninger, m.v. Det er en central ledelsesfunktion at sikre at den store og den lille fremtid er forbundne i det daglige arbejde For at give mening til nutiden skal der føres samtaler om fremtiden – samtalen skal rumme både den lille og den store fremtid Samtalen vil koble organisationen og medarbejderne, hvilket vil skabe grobunden for mening, forandring og handlekraft Dræby og Lønborg

7 Fortid, nutid og fremtid
Tiden fra fusionen frem til nu Nutid Tidsrummet vi befinder os lige nu Fremtid Den fremtid vi er med til at skabe Crescendo Human Ressource Consulting


Download ppt "Ledelse i fremtiden Konstruktionisme Relationelt lederskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google