Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen

2 Baggrund for EMO •EU Bygningsdirektiv - 2002 •Kritik af hidtidige ordninger - Rigsrevisionen •Energibesparelser i bygninger i fokus •Realisering af flere besparelser ønskes

3 Lovgivning om EMO •Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Lov 585, 24/6 2005) •Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (Bek. 1731, 21/12 2006) •Gebyrbekendtgørelsen (Bek. 351, 17/4 2007) •Se: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22447

4 Hvad skal energimærkes? - enfamiliehuse •Enfamiliehuse energimærkes ved salg •Køber har krav på energimærkning

5 Hvad skal energimærkes? - flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger •Bygninger over 1.000 m 2 hvert 5. år •Alle offentlige bygninger hvert 5. år •Ved salg og udleje (fra 1/7 2008) •ved salg af ejer-/andelslejlighed eller ved udlejning skal der være energimærkning for hele bygningen •ejer/ejerforening/udlejer eller lign. er ansvarlig for energimærkning

6 Hvem er fritaget? •Bygninger til industri og håndværk •Bygninger under 60 m 2 •Bygninger, hvor der ikke bruges energi til regulering af indeklima •Fredede bygninger, kirker mv.

7 Hvordan foretages energimærkning? •Særligt beskikkede energikonsulenter •Håndbog og EMO-software •Teknisk revision •Hvor meget koster det? •for enfamiliehuse: maks. honorar (3.500 – 6.000 kr.) •for flerfamiliehuse mv.: markedsbestemt pris

8 Hvad indeholder mærkningen? •Klassificering af den energimæssige stand på en skala fra A1 til G2 •Besparelsesforslag med angivelse af energi, investering og rentabilitet

9 Beregnet forbrug: •Énfamiliehuse Oplyst forbrug: •Flerfamiliehuse, •Handel, service og offentlige bygninger Design og indhold

10 Energimærket er en værdi på en skala fra A1 til G2 Mærket er altid baseret på beregning under standard– forudsætninger Særlige regler for sommerhuse Energimærkeskalaen

11 SkalatrinGrænseværdi i kWh/m² år A1< 35 + 1100/A A2< 50 + 1600/A B1< 70 + 2200/A B2< 90 + 2700/A C1< 110 + 3200/A C2< 130 + 3700/A D1< 150 + 4200/A D2< 170 + 4700/A E1< 190 + 5200/A E2< 210 + 5700/A F1< 240 + 6500/A F2< 280 + 7500/A G1< 330 + 9000/A G2> 330 + 9000/A Energimærkeskalaen

12 Besparelsesforslag er brugerøkonomisk rentable hvis: værdi af årlig besparelse (kr.) x skønnet levetid (år) skønnet investering (kr.) Energispareforslag > 1,33

13 Besparelse og investeringsbehov Konklusion: Mærke og ydeevnen beregnes på baggrund af standard forudsætninger Besparelsesforslag ved renovering Energispareforslag

14 •Beskrivelse af bygningsdele •Uddybende beskrivelse af besparelsesforslag Gennemgang

15

16 •Bygningsbeskrivelse Beskrivelse

17 •Øvrige oplysninger til sidst Øvrig info

18 Energimærkning af nye bygninger •Formål: kontrollere, at den nye bygning opfylder bygningsreglementets krav •Konsulenten skal ikke stille forslag til energibesparelser i nye bygninger •Der skal udarbejdes en sædvanlig bygningsbeskrivelse

19 Kedler og varmeanlæg •Regelmæssigt eftersyn •Olie- og fastbrændselskedler hvert 5. år •Gaskedler over 100 kW hvert 4. år •Oliekedler renses hvert år •Udføres af tekniske eksperter •Omfatter alene kedelanlægget

20 Kedler og varmeanlæg •Éngangeftersyn af kedel- og varmeanlæg •Hvis kedel er over 15 år gammel •Alle brændsler (ekskl. biobrændsel) •Udføres af tekniske eksperter •Omfattet af energimærket, hvis bygningen skal energimærkes regelmæssigt •Gælder hele varmeanlægget

21 Ventilationsanlæg •Eftersynsordning er under udvikling •Mål: at medvirke til at ventilationsanlæg drives med lavest muligt energiforbrug •Omfatter store ventilationsanlæg •Træder i kraft 1. januar 2008

22 Status for energimærkningen Siden 1. september 2006: •Enfamiliehuse: ca. 50.000 mærkninger •Flerfamiliehuse: ca. 2.000 mærkninger •Handel, service og offentlige bygninger: ca. 500 mærkninger

23 •Tidsstudie gennemført •Justering af honorarer •Justering af kravene til konsulenterne •Justering af kvalitetssikring •Fokus på høj kvalitet for brugeren •I kraft 1. januar 2008 •Certificering af konsulentfirmaer •Hæve kvaliteten •Øge kapaciteten Udvikling af EMO

24 Energipolitikken og bygningerne •Offentliggørelse af oplysninger fra energimærkningen •Kampagner for realisering af energibesparelser i bygninger •Barrierer for energibesparelser undersøges for bl.a. udlejnings- byggeri og offentlige bygninger •Stramme bygningsreglementet med 25%

25 Links www.femsek.dk www.ens.dk

26 Spørgsmål? Morten Tony Hansen E-post: mth@ens.dk Telefon: 33 92 75 96


Download ppt "Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google