Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bygningsreglement med fokus på Lavenergibygninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bygningsreglement med fokus på Lavenergibygninger"— Præsentationens transcript:

1 Bygningsreglement med fokus på Lavenergibygninger
Niels Hørby Jørgensen, Energitjenesten

2 Energitjenesten.dk

3 Presse meddelelse den 24 juni

4 Mit eget lille solcelle projekt

5 Program Design af lavenergibygninger Energirammerne
Isoleringstykkelser Vinduer og døre Ventilationsanlæg Solceller Solvarme Varmepumper Opgave. Mail er sendt til Søren Aggerholm om effekttab fra ventilationsrør udenfor klimaskærmen skal medregnes i varmetabet. Svar: Det skal det, fordi der er et varmetab fra det, som bygningens varmesystem skal levere varme til. De nærmere specifikationer om hvilke kanaler, som har et varmetab af betydning, fremgår af SBi-anvisning 213. Konklusion: Varmetab fra ventilationsrør skal ikke medtages i transmissionstabet, men i varmetabsberegningen.

6 2010 2015 2020 Energirammen for boliger, kollegier, hoteller mm.
150 m²: 63,5 kWh/m² 2015 Et eksempel på 2010, 2015 og 2020 alle samme størrelse 150 m² 2010: 52,5 kWh/m² kWh/m² / 150m² = 63,5 kWh/m² 2015: 30,0 kWh/m² kWh/m² / 150m² = 36,7 kWh/m² 2020: 20,0 kWh/m² = 20,0 kWh/m² 150 m²: 36,7 kWh/m² 2020 150 m²: 20,0 kWh/m² Dansk gennemsnits hus kWh/130 m² = 139 kWh/m²/år (energimærke D)

7 Be10 og Energimærket A1 svarer til en bygning, der opførers som klasse 2015. A2 svarer til en bygning, der opføres efter BR10 krav. B svarer til en bygning, der opføres efter BR08 krav.

8 Bygningens form har stor betydning
Bolig for livet i Lystrup Kompakt bygning, syd vendte vinduer, sol afskærmning plads til solenergi.

9 Orientering af vinduer og glasdøre
Billede af en anden løsning på energibyggeri. Billede er af Peter Grønlunds hus. +Huset i Hjortshøj Sydvendte vinduer og fast solafskærmning

10 Skygge Fra fremtidens parcelhuse i Køge
Billede af en anden løsning på energibyggeri. Billede er af Peter Grønlunds hus. Fra fremtidens parcelhuse i Køge

11 2015 & 2020 Termisk indeklima Maks 100 timer pr. år over 26 °C
Det termiske indeklima på solrige dage skal dokumenteres gennem beregning for boliger, institutioner, kontorer mm. i lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse Det termiske indeklima må ikke overskride 26°C, bortset fra nogle få timer i forhold til normalåret. For andre bygninger end boliger fastlægger bygherren antallet af timer pr. år, hvor indetemperaturen på 26°C ikke må overskrides. For boliger må 26°C ikke overskrides med mere end 100 timer pr. år. og 27 °C må ikke overskrides mere end 25 timer pr. år. Fælles bestemmelser for bygninger omfattet af bygningsklasse 2020 Stk. 1 Bygninger omfattet af bestemmelserne i kap eller skal udføres, så det dimensionerende transmissionstab ikke overstiger 3,7 W pr. m² klimaskærm, når bygningen er i én etage, 4,7 W når bygningen er i 2 etager og 5,7 W når bygningen er i 3 etager og derover. Arealet af vinduer og døre og transmissionstabet gennem disse medtages ikke i beregningen. For bygninger med høje rum, der kan sidestilles med bygninger i 2 eller 3 etager og derover, er det tilsvarende transmissionstab henholdsvis 4,7 W og 5,7 W pr. m² klimaskærm. Maks 100 timer pr. år over 26 °C Maks 25 timer pr. år over 27 °C

12 Termisk indeklima Beregning af overophedningstimer
Fælles bestemmelser for bygninger omfattet af bygningsklasse 2020 Stk. 1 Bygninger omfattet af bestemmelserne i kap eller skal udføres, så det dimensionerende transmissionstab ikke overstiger 3,7 W pr. m² klimaskærm, når bygningen er i én etage, 4,7 W når bygningen er i 2 etager og 5,7 W når bygningen er i 3 etager og derover. Arealet af vinduer og døre og transmissionstabet gennem disse medtages ikke i beregningen. For bygninger med høje rum, der kan sidestilles med bygninger i 2 eller 3 etager og derover, er det tilsvarende transmissionstab henholdsvis 4,7 W og 5,7 W pr. m² klimaskærm. +Huset i Hjortshøj Beregning af overophedningstimer Forenklet beregningsmetode (Ny Be10 med metoden nok i maj 2013) Bsim (Building Simulation) BSim model af +Huset

13 Termisk indeklima 1. august, varmeste dag på året i +huset
Overophedning starter kl. 9 og fortsætter til kl. 24

14 Green Lighthouse KBH

15 Dome i Esbjerg Hans van der Sman har bygget dette hus.

16 2015 2020 Energifaktor 2010 2015 2020 Fjernvarme 1,0 0,8 0,6
For bygninger, der forsynes med fjernvarme, gælder en energifaktor for fjernvarme på 0,8 ved eftervisning af, at energirammen for lavenergibygninger klasse 2015 er overholdt. Hvad betyder det. Hvis for eksempel der skal bygges et nyt lavenergiklasse 2015 hus i et fjernvarmeområde vil det blive lidt nemmere/billigere at opfylde kravene. Måske kan der anvendes lidt billigere vinduer med 2 lag glas i stedet for 3 lag glas. Eller supplerende solvarme eller solceller kan spares væk. Giver måske en mulighed for at fjernvarme stadig kan være konkurrence dygtig selvom der bygges lavenergi hvor der jo ellers er fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme. Det bliver spændende at følge. 7.2.1 Generelt Stk. 11 For bygninger, der forsynes med fjernvarme, gælder en energifaktor for fjernvarme på 0,8 ved eftervisning af, at energirammen for lavenergibygninger klasse 2015 er overholdt. (7.2.1, stk. 11) Energifaktoren benyttes ved beregning af behovet for tilført energi for lavenergibygninger, der forsynes med fjernvarme. Se mere herom i bilag 6 og SBi-anvisning 213. Bygningers energibehov. Stk. 12 For bygninger forsynet med fjernvarme gælder en energifaktor på 0,6 ved eftervisning af, at lavenergiramme for bygningsklasse 2020 er opfyldt. Uanset forsyningsform gælder en energifaktor for el på 1,8 ved eftervisning af, at energirammen for bygningsklasse 2020 er opfyldt. 7.2.1, stk. 12) Der er ikke fastsat en faktor for fjernkøling, men fjernkøling kan indregnes på linje med andre principper for køling, se nærmere herom i bilag 6. 2020 For bygninger forsynet med fjernvarme gælder en energifaktor på 0,6 ved eftervisning af, at lavenergiramme for bygningsklasse 2020 er opfyldt. Uanset forsyningsform gælder en energifaktor for el på 1,8 ved eftervisning af, at energirammen for bygningsklasse 2020 er opfyldt. Fjernvarme 1,0 0,8 0,6 EL 2,5 2,5 1,8

17 Energifaktor 150 m² hus Opfylder 2015 krav Fjernvarme 7000 kWh
Hvad betyder det. Hvis for eksempel der skal bygges et nyt lavenergiklasse 2015 hus i et fjernvarmeområde vil det blive lidt nemmere/billigere at opfylde kravene. Måske kan der anvendes lidt billigere vinduer med 2 lag glas i stedet for 3 lag glas. Eller supplerende solvarme eller solceller kan spares væk. Giver måske en mulighed for at fjernvarme stadig kan være konkurrence dygtig selvom der bygges lavenergi hvor der jo ellers er fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme. Det bliver spændende at følge. 150 m² hus Opfylder 2015 krav Fjernvarme 7000 kWh 0,8 · 7000 kWh = kWh Ventilation 500 kWh 2,5 · 500 kWh = kWh Cirkulationspumpe 100 kWh 2,5 · 100 kWh = kWh Solceller (trækkes fra) 1000 kWh 2,5 · 1000 kWh = kWh = kWh eller 30,6 kWh/m²

18 Energifaktor 150 m² hus Opfylder 2020 krav Jordvarme 3000 kWh
Hvad betyder det. Hvis for eksempel der skal bygges et nyt lavenergiklasse 2015 hus i et fjernvarmeområde vil det blive lidt nemmere/billigere at opfylde kravene. Måske kan der anvendes lidt billigere vinduer med 2 lag glas i stedet for 3 lag glas. Eller supplerende solvarme eller solceller kan spares væk. Giver måske en mulighed for at fjernvarme stadig kan være konkurrence dygtig selvom der bygges lavenergi hvor der jo ellers er fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme. Det bliver spændende at følge. 150 m² hus Opfylder 2020 krav Jordvarme 3000 kWh 1,8 · 3000 kWh = kWh Ventilation 500 kWh 1,8 · 500 kWh = kWh Cirkulationspumpe 100 kWh 1,8 · 100 kWh = kWh Solceller (trækkes fra) 2000 kWh 1,8 · 2000 kWh = kWh = kWh eller 19,2 kWh/m²

19 2015 Typiske isolerings tykkelser
Loft 500 mm Isoleringstykkelserne kan godt være lidt mindre, blot kravet til transmissionstabet og mindste værdier overholdes. Fx vil det nok stadig være muligt med en hulmur med 190 mm isolering, men så skal der måske være 500 mm i loft og 400 mm i gulv. Bemærk isoleringstykkelse afhænger af konstruktionens opbygning og lambdaværdien på det isoleringsmateriale der vælges. 2015 Let ydervæg 300 mm Tung ydervæg 250 mm Terrændæk 400 mm Isoleringseksempel på isoleringstykkelser, skal beregnes hver gang. Hus 10 x 15 m, 3,0 m højt og vandret loft

20 Nye produkter til hulmursisolering
Thermisol Titan Slimline+ (nyt firma Jackon Danmark A/S) 41 cm hulmur med U – værdi på 0,11 w/k (PIR isoleringsplader) Har modtaget byggeriets energipris

21 Billeder fra +huset - plushuset.dk
Tæthed af bygninger Ide. Hvordan løses tætningsproblemer? Billeder og tekst under. Det er vigtigt at konstruktionerne er bygbare i praksis i forhold til valg af løsninger. Dette kan gøres ved planlægning af en tæthedsplan, som omkranser den opvarmede bygning og forhindrer utilsigtet lufttilstrømning. Fx kan gennembrydning af tæthedsplanet undgås ved at placere planet et stykke inde i konstruktionen. Eksempelvis en dampspærre 5-10 cm inde i konstruktionen. Problemer opstår ved overgange mellem materialer og bygningsdele. Det er vigtigt at døre og vinduer er tætte, evt. at de har 2 tætningslister og solide flerpunkts lukkemekanismer så de ikke lukker vind ind i blæsevejr. Fakta-ark: Det går ofte galt når: Detaljerne ikke er gennemtænkt Dårlig udførelse Der er krav om tæthedsprøvning i 5 % af byggesager. Kommunen bestemmer hvilke. Billeder fra +huset - plushuset.dk

22 Energimærkning af vinduer
2020 Fælles bestemmelser for bygninger omfattet af bygningsklasse 2020 Stk. 2. Energitilskuddet gennem vinduerne i opvarmningssæsonen må ikke være mindre end 0 kWh/m² pr. år. For ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre end 10 kWh/m² pr. år. For ovenlyskupler må U-værdien ikke være højere end 1,20 W/m²K. ( , stk. 2) Energitilskuddet beregnes som angivet i bilag 6 og er baseret på et vægtet gennemsnit. Ved eftervisning af energirammen indgår vinduer derimod med de faktiske oplysninger om solvarmetransmittans og U-værdi for hvert vindue. 2015 2010 vinduesindustrien.dk

23 Tekniske installationer
Gruppeopgave Drøft de tekniske løsninger i et almindeligt 2015 lavenergihus på 150 m²hus. Hvilke løsninger vil i anbefale til en almindelig familie. Gulvvarme eller radiatorer, eller en kombination. Ventilationsanlæg eller naturlig ventilation. Varmepumpe selvom huset ligger i et fjernvarmeområde. Skal der suppleres med solvarme eller solceller. Eksempel på besvarelse Designfasen Orientering af vinduer – ikke for store mod syd Konstruktionsdele der skygger, forskudte etager mm. Gode muligheder for udluftning – ikke for små vinduer og ikke kun vinduer med fast karm Efterfølgende tiltag Vinduer der ikke tager for meget varme ind om sommeren Øge luftskiftet Øge den termiske masse Bruge køleflade i ventilationsanlæg Automatisk solafskærmning eller effektiv solafskærmning

24 Mit bud på valg af tekniske installationer i 2015 bolig på 150²
Fælles bestemmelser for bygninger omfattet af bygningsklasse 2020 Stk. 11 I kontorer, skoler og institutioner skal det sikres, at indeluftens CO2 indhold ikke overstiger 900 ppm i længere perioder. ( , stk. 11) Kravene til ventilationsraten i kontorer, skoler og institutioner jf er ikke i sig selv tilstrækkelige til under alle forhold at sikre, at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 900 ppm. Derfor bør ventilationsanlægget indrettes med variabel ydelse i afhængighed af belastningen, så luftskiftet er højere i de rum, hvor belastningen er størst og mindre i rum, hvor der er mindre behov. Jordvarme - Luft/vand VP eller fjernvarme Kombineret med ca. 20 m² solceller

25 Mit bud på valg af tekniske installationer i 2020 bolig på 150 m²
Fælles bestemmelser for bygninger omfattet af bygningsklasse 2020 Stk. 11 I kontorer, skoler og institutioner skal det sikres, at indeluftens CO2 indhold ikke overstiger 900 ppm i længere perioder. ( , stk. 11) Kravene til ventilationsraten i kontorer, skoler og institutioner jf er ikke i sig selv tilstrækkelige til under alle forhold at sikre, at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 900 ppm. Derfor bør ventilationsanlægget indrettes med variabel ydelse i afhængighed af belastningen, så luftskiftet er højere i de rum, hvor belastningen er størst og mindre i rum, hvor der er mindre behov. Varmepumpe unit med indbygget ventilationsanlæg Kombineret med ca. 20 m² solceller

26 Typisk ventilationssystem
Ide. Hvordan løses tætningsproblemer? Billeder og tekst under. Det er vigtigt at konstruktionerne er bygbare i praksis i forhold til valg af løsninger. Dette kan gøres ved planlægning af en tæthedsplan, som omkranser den opvarmede bygning og forhindrer utilsigtet lufttilstrømning. Fx kan gennembrydning af tæthedsplanet undgås ved at placere planet et stykke inde i konstruktionen. Eksempelvis en dampspærre 5-10 cm inde i konstruktionen. Problemer opstår ved overgange mellem materialer og bygningsdele. Det er vigtigt at døre og vinduer er tætte, evt. at de har 2 tætningslister og solide flerpunkts lukkemekanismer så de ikke lukker vind ind i blæsevejr. Fakta-ark: Prisen for et ventilations anlæg er ca kr. til et mindre hus. De fleste nye huse får nu mekanisk ventilation, men det er ikke et krav. Mindsker bygnings varmeforbrug, men har et strømforbrug på ca. 500 kWh/år. Påvirker afhængig af type og udførelse energibehovet med ca. 5 til 10 kWh/m²/år.

27 Typisk solcelleanlæg Ide. Hvordan løses tætningsproblemer? Billeder og tekst under. Det er vigtigt at konstruktionerne er bygbare i praksis i forhold til valg af løsninger. Dette kan gøres ved planlægning af en tæthedsplan, som omkranser den opvarmede bygning og forhindrer utilsigtet lufttilstrømning. Fx kan gennembrydning af tæthedsplanet undgås ved at placere planet et stykke inde i konstruktionen. Eksempelvis en dampspærre 5-10 cm inde i konstruktionen. Problemer opstår ved overgange mellem materialer og bygningsdele. Det er vigtigt at døre og vinduer er tætte, evt. at de har 2 tætningslister og solide flerpunkts lukkemekanismer så de ikke lukker vind ind i blæsevejr. Fakta-ark: Et solcelle anlæg på 3 kW ca. 20 m² koster ca – kr. Giver en strømproduktion mellem og kWh pr. år. Påvirker energibehovet positivt med ca. 40 kWh/m²/år.

28 Typisk solvarmeanlæg Ide. Hvordan løses tætningsproblemer? Billeder og tekst under. Det er vigtigt at konstruktionerne er bygbare i praksis i forhold til valg af løsninger. Dette kan gøres ved planlægning af en tæthedsplan, som omkranser den opvarmede bygning og forhindrer utilsigtet lufttilstrømning. Fx kan gennembrydning af tæthedsplanet undgås ved at placere planet et stykke inde i konstruktionen. Eksempelvis en dampspærre 5-10 cm inde i konstruktionen. Problemer opstår ved overgange mellem materialer og bygningsdele. Det er vigtigt at døre og vinduer er tætte, evt. at de har 2 tætningslister og solide flerpunkts lukkemekanismer så de ikke lukker vind ind i blæsevejr. Fakta-ark: Prisen for et solvarmeanlæg er omkring kr. Dækker ca. 2/3 af forbruget til opvarmning af varmt vand. Typisk anlæg er på 6 m² solfanger og 300 l varmtvandsbeholder. Påvirker energibehovet positivt med ca. 10 kWh/m²/år.

29 Typisk jordvarmeanlæg
Ide. Hvordan løses tætningsproblemer? Billeder og tekst under. Det er vigtigt at konstruktionerne er bygbare i praksis i forhold til valg af løsninger. Dette kan gøres ved planlægning af en tæthedsplan, som omkranser den opvarmede bygning og forhindrer utilsigtet lufttilstrømning. Fx kan gennembrydning af tæthedsplanet undgås ved at placere planet et stykke inde i konstruktionen. Eksempelvis en dampspærre 5-10 cm inde i konstruktionen. Problemer opstår ved overgange mellem materialer og bygningsdele. Det er vigtigt at døre og vinduer er tætte, evt. at de har 2 tætningslister og solide flerpunkts lukkemekanismer så de ikke lukker vind ind i blæsevejr. Fakta-ark: Prisen for lille jordvarmeanlæg på 4 eller 6 kW er omkring kr. Kan levere både varme og varmt vand året rundt. Alternativet til jordvarme er en luft/vand varmepumpe, som kan vælges hvis man ikke har en stor nok græsplæne.

30 Fælles VE anlæg 2020 Fælles VE-anlæg, der etableres i forbindelse med opførelse af en ny bebyggelse, og hvor bygherren af den ny bebyggelse økonomisk bidrager til etableringen af VE-anlægget, kan indregnes i energirammen for de nye bygninger i bebyggelsen. VE-anlægget skal opføres i bebyggelsen eller i nærheden. Fælles bestemmelser for bygninger omfattet af bygningsklasse 2020 Stk. 10 Fælles VE-anlæg, der etableres i forbindelse med opførelse af en ny bebyggelse, og hvor bygherren af den ny bebyggelse økonomisk bidrager til etableringen af VE-anlægget, kan indregnes i energirammen for de nye bygninger i bebyggelsen. VE-anlægget skal opføres i bebyggelsen eller i nærheden. ( , stk. 10) Bestemmelsen muliggør indregning af fælles VE-anlæg, som f.eks. vindmøller, fælles solvarme- eller solcellecelleanlæg eller geotermianlæg, såfremt VE-anlægget etableres i forbindelse med opførelsen af den nye bebyggelse. Det er en forudsætning, at bygherren af den ny bebyggelse økonomisk bidrager til etableringen af VE-anlægget. Fælles VE-anlæg kan medregnes i energirammen, hvis følgende er opfyldt: Anlægget opføres i bebyggelsen eller i nærheden Bygherren bidrager økonomisk til etablering af VE-anlægget

31 Eksempel Fælles VE anlæg
Fælles bestemmelser for bygninger omfattet af bygningsklasse 2020 Stk. 10 Fælles VE-anlæg, der etableres i forbindelse med opførelse af en ny bebyggelse, og hvor bygherren af den ny bebyggelse økonomisk bidrager til etableringen af VE-anlægget, kan indregnes i energirammen for de nye bygninger i bebyggelsen. VE-anlægget skal opføres i bebyggelsen eller i nærheden. ( , stk. 10) Bestemmelsen muliggør indregning af fælles VE-anlæg, som f.eks. vindmøller, fælles solvarme- eller solcellecelleanlæg eller geotermianlæg, såfremt VE-anlægget etableres i forbindelse med opførelsen af den nye bebyggelse. Det er en forudsætning, at bygherren af den ny bebyggelse økonomisk bidrager til etableringen af VE-anlægget. 50 boliger på ca. 150 m² får et fælles solcelleanlæg på 60 kW. Årsproduktion ca kWh pr. år. Svarende til kWh pr. bolig. Reduktion i energirammen 16,7 kWh/m²/år


Download ppt "Bygningsreglement med fokus på Lavenergibygninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google