Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

»»» Strategi i aktiemarkedet 2008 Åbyhøj, 14.februar 2008 Christian Nielsen, Aktiestrateg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "»»» Strategi i aktiemarkedet 2008 Åbyhøj, 14.februar 2008 Christian Nielsen, Aktiestrateg."— Præsentationens transcript:

1 »»» Strategi i aktiemarkedet 2008 Åbyhøj, 14.februar 2008 Christian Nielsen, Aktiestrateg

2 »»» Program •Danske Andelskassers Bank og Investeringsgruppen •Investeringskoncepterne •Den aktuelle situation på aktiemarkedet •Forventninger og økonomiske udsigter i 2008 •Interessante cases i 2008 •Strategisk, fundamental og teknisk vurdering af 6 cases

3 »»» Danske Andelskassers Bank

4 »»» DAB: Andelskassernes fællesfunktioner 100 specialister ansat i Andelskassens Salgs- og Servicecenter •Investeringsspecialister, herunder obligationer, aktier •Pensionskonsulenter •Udlandsforretninger •IT – f.eks. løn- og erhvervssystem •Erhvervssupport – swaps, leasing osv. •Revision og regnskab DAB’s aktionærkreds er 23 andelskasser i Jylland og på Fyn •Balance på 14,5 mia. •Egenkapital 2,1 mia. •Samlet 607 ansatte Det 15. største pengeinstitut i Danmark

5 »»» Investeringsgruppen i DAB

6 »»» Vores berettigelse i markedet! •Ingen analyse stab … hva’ så? •Konsensus-skaber •Vi taler dansk! •Informationskoncept: 1.Investeringscasen 2.Selskabsprofilen 3.Forretningsmodel og strategi •Afklaret investerings- og sparringskoncepter for •Fuldmagtskunder •Rådgivningskunder •Andre professionelle kunder •Andelskasserne og mindre pengeinstitutter

7 »»» Informationskilderne •4-5 institutionelle samarbejdspartnere •Morgenmails på aktier og makro •Morgenmeldinger på nyheder og flows •Analyser og analyseportaler •Selskabspræsentationer •Telefonisk opdatering på særlige begivenheder •Infinancials •Danmarks Statistik •Selskaberne

8 »»» De 3 analyse-niveauer •Analyse af regnskab, strategi og forretningsmodel •Absolut værdifastsættelse •Analyse af nøgletal og multipler •Relativ værdifastsættelse •Analyse af aktiekursen

9 »»» ”Produktporteføljen” •Basen: langsigtede globale aktier •Anbefalingslisten: langsigtede skandinaviske aktier •Stockpicking: kortsigtede aktier •Investeringsforeninger: •Sparinvest •Sydinvest •Alternative aktivklasser •Garanti Invest: valuta, råvarer, m.m. •Certifikater: optionerne som hvermand forstår!

10 »»» Anbefalingslisten •Anbefalingslisten er DAB’s bedste bud på langsigtede aktieinvesteringer •Listen består af danske og skandinaviske aktier spredt over flere forskellige brancher •Indeholder typisk 10 til 15 selskaber •Består af aktier som vi fundamentalt ser positivt på over en længere tidshorisont •Opdateres dagligt på www.andelskassen.dk

11 »»» Anbefalingslisten

12 »»» Kortsigtede handelsanbefalinger •Forsøger at udnytte kortsigtede udsving i markedet •Løbetid, stop loss og take profit er på forhånd defineret •Bygger både på en fundamental og teknisk vurdering •Der kan godt være sammenfald mellem den langsigtede anbefalingsliste og en kortsigtet anbefaling

13 »»» Certifikater •En type option der investerer i stigende og faldende markeder •Udstedes i samarbejde med ABN AMRO •ABN AMRO er verdens førende på området og har klart flest muligheder indenfor certifikater •Deres produkter er de mest gennemskuelige

14 »»» Hvorfor Certifikater ? •Et større investeringsunivers •Mulighed for at udnytte mindre udsving i et underliggende aktiv •Long og short produkter med uendelig løbetid på et stort antal aktiver •Et alternativ der giver nem adgang til gearing

15 »»» Hvordan iscenesættes dette i rådgivningen ?

16 »»» Siden årsskiftet •OMX C20: -6,2 pct. •DAX:-12,6 pct. •S&P 500: -7,5 pct.

17 »»» Fair prisniveau men uforudsigeligt •Historisk P/E niveau = 15-17

18 »»» VIX indekset: markedets volatilitet

19 »»» Forventninger til 2008 •Aktuelle/kommende nøgletal fra USA •Detailsalgstal i onsdags var bedre end ventet •Fredag: Nøgletal for industriproduktion og kapacitetsudnyttelse •Næste uge: Inflationstal, referater fra FED, understøttelsesanmodninger, og boligbyggeri •Ugen efter: Boligtal - existing homes sales •2008 tegner til at blive et ”gennemsnitligt” men uroligt aktieår •Ikke alle sektorer vil klare sig lige godt •Hvilke sektorer tror vi vil klare sig bedst?

20 »»» Hvad skal der ske med US$?

21 »»» USA, usikkerhedsmomenter Kreditkrisen •Primært amerikanske banker har gjort forretninger med ”lånepakker” indeholdende mindre kreditværdige lån Boligmarkedet •Stigende boligpriser har været afgørende for væksten •Stabilisering af boligpriserne vil nedtone kreditkrisen Olien •Sidste måneder handlet i rekord højt niveau på mellem USD 90-100 •Stigning på 58% i 2007 •Strammere kreditvilkår, faldende boligpriser og/eller stigende olie kan (vil) medføre et lavere Amerikansk forbrug

22 »»» USA, også positive momenter •BNP vækst på 2,6% •3. kvartal vækst på 3,9% •Dog var 4. kvartal noget svagere (ca. 1,2%) •Lav arbejdsløshed på ca. 5,0% •Inflation på 3,5% •Kerne inflation (ex. energi og fødevare) på 2,2% •Svag USD medføre styrket eksport af amerikanske varer

23 »»» USA, fastgroede tommelfingerregler •Lavere amerikansk vækst har ikke så stor betydning som den historisk har haft •For 10 år siden udgjorde den amerikanske vækst op mod 50% af væksten på verdensplan •Pt. udgør den amerikanske vækst mindre end 25% af væksten på verdensplan •Emerging markets, herunder BRIK-landende (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) vil udgøre op mod 60% af den globale vækst i 2008

24 »»» Interessante cases BRIK landene •I relation til BRIK-lande temaet vil virksomheder der beskæftiger sig med infrastruktur minedrift, råvarer og olie klare sig bedst. •Her er vores favorit-aktier FLS og NKT

25 »»» FLS •Cement: Indien, Kina og især Rusland •God ordre-indgang •Større andel af omsætning fra service og renovering af eksisterende fabrikker •Minerals: opkøb af GL&V giver bedre balance imellem de to kerne forretningsområder •Nu klare alle processerne i mineral forarbejdningsproces-værdikæden •God defensiv spiller, der er unødigt hårdt ramt (-10 pct. siden årsskiftet) •Kursmål: 600

26 »»» NKT •Stigende behov for energi, politisk pres for mere vindenergi og vækst i BRIK-landene •NKT Cables: opgradering af elnettet i Europa, Østeuropa og Kina, samt af vindmølle-industriens off-shore segment •NKT Flexibles: fleksible rør til olieindustrien (især Brasilien og Indien) •Nilfisk-Advance: Vækst i Kina, reservedele og service, opkøbsmulighed •Kursmål: 575

27 »»» Interessante cases Alternativ energi •Grundet de høje energipriser bliver virksomheder inden for alternativ-energi sektoren fortsat mere attraktive investeringsobjekter •Energi-sektoren er i sig selv også interessant grundet de høje energi- og oliepriser, men disse vil blive ramt hårdt af eksempelvis en afmatning i den kinesiske vækst (hvilket meget vel kunne være tilfældet efter OL) •Vi tror at virksomheder der beskæftiger sig med alternativ energi vil klar sig bedre igennem 2008. Blandt de virksomheder som er i spil her, er Vestas, Danisco og Novozymes

28 »»» Vestas •Ren ”ren-energi” aktie, Siemens, GE Wind •Største farer er en høj US$ og komponentmangel •Dårligt ry for kvalitetsproblemer •Vi synes at selskabet beviser at de kan tjene penge •Gjorde ikke noget at de sænkede markedsandel målsætningen •Markedet undervurderer kvaliteten og – ikke mindst – alsidigheden af Vestas’ vindmøller ift. konkurrenter som fx Suzlon •Kursmål 600

29 »»» Danisco •Konsumentvarer, stabilt forbrug, rammes ikke så hårdt af lavvækst •Defensiv aktie, stabilt cash flow, lav relativ prissætning •Eksponering imod bioethanol markedet •Genencor nr. 2 efter Novozymes •Ingredienser •Innovation af sunde, ernæringsrigtige produkter: folkesundhed •Fokus på DB frem for one-stop supplier strategi •Sukker •Problembarnet, usikkerhed vedr. EU’s sukkerreform, nu højere DB •Udskilles af Danisco inden for 12-18 mdr.? •Er det synergier mellem sukker og ethanol? •Kursmål: 450

30 »»» Interessante cases Defensive aktier •Set i lyset af, at vi nærmer os en periode med lavere vækst i USA, så vil de mere defensive aktier være at foretrække •Herunder teknologiselskaber og telekommunikation (eksempelvis Nokia og Ericsson) og pharma/sundhedsudstyr industrien •Pharma/sundhedsudstyr industrien drives især af demografiske forandringer i de vestlige lande (der kommer flere ældre) og højere velstand i udviklingslandene (der investeres i sundhedssystemet) •Her kigger vi primært på Novo Nordisk, William Demant, Coloplast, Bavarian Nordic og Neurosearch

31 »»» Neurosearch •Stærkt nyhedsflow fra selskabets portefølje af udviklingsprogrammer •Forventer annoncering af lukrativ partnerskabsaftale på fedme-midlet Tesofensine •Særdeles gode egenskaber ift. konkurrerende produkter •Spås et salg på mellem 15 og 17 mia. kr. om året •Kapitaltilførsel på DKK 750 mio. •Huntingtons sygdom på vej i fase 3 •Kursmål: 430

32 »»» Interessante cases Spil på fortsat lav USD •I det kommende år kan man med fordel købe aktier i Europæiske virksomheder der er eksponeret over for en faldende USD •Selskaber med omkostninger i USD og indtægter i lokal valuta •Alternativt IC Companies og Hennes & Mauritz, samt Amerikanske virksomheder der eksporterer til Europa

33 »»» Danske Bank •Finansaktier ikke berørt af faldende US$ •Finansaktier hårdt ramt af kreditkrisen •minus 34 pct. over de sidste 12 mdr. •Organisationen har den stærkeste bankplatform i Norden •Opkøb og synergier •Irland og Sampo gode strategiske træk •Basel 2 og MiFID fordelagtige for større banker •Kursmål: 265

34 »»» Vores konklusioner •Aktiemarkedet er fair prisfastsat målt på P/E niveau •Vær selektiv og langsigtet! •Kig efter BRIK – undgå USA (i 1. halvår) •DAX bliver Europa’s lokomotiv fra dette niveau •Olieprisen vil vende •Kreditkrisen har ramt den finansielle sektor hårdt og efter vores mening lidt for hårdt

35 »»» Værdiansættelsesmetodernes konklusioner SelskabStrategisk vurdering Fundamental vurdering Teknisk signalKursmål/ Anbefaling? FLS •Flere defensive kvaliteter end tidligere og BRIK NKT •Energi og BRIK eksponering Vestas •Ren ren-energi •Alsidighed og oliepris Danisco •Udskillelse af sukker •Defensiv og billig Neurosearch •Nyhedsflow •Pipeline Danske bank •Stærkeste platform •Størrelsesfordele Konklusioner på metoderne: Positive ud fra makro


Download ppt "»»» Strategi i aktiemarkedet 2008 Åbyhøj, 14.februar 2008 Christian Nielsen, Aktiestrateg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google