Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generalsekretær. Forfatter. Medlem af Stresstænketanken og

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generalsekretær. Forfatter. Medlem af Stresstænketanken og"— Præsentationens transcript:

1 Generalsekretær. Forfatter. Medlem af Stresstænketanken og
Thomas Milsted Generalsekretær. Forfatter. Medlem af Stresstænketanken og Tænketanken ”Lighed i Sundhed” Medlem af DJF 1 1

2 European Commision 2001: ” Arbejdsbetinget stress er de følelsesmæssige, kognitive, adfærdsmæssige og fysiologiske reaktioner på frastødende og farlige aspekter af arbejdet, arbejdets omgivelser og arbejds-organiseringen. Det er en tilstand karakteriseret ved høj anspændthed og bekymring og ofte følelsen af ikke at kunne håndtere situationen ” 2 2

3 Stress har i dag fem betydninger:
Begrebet stress anvendes egentlig til at betegne fem forskellige fænomener: Selve stimuleringen Oplevelsen af stimuleringen Den fysiologiske og psykologiske reaktion Tilbagekobling Oplevelse af reaktionen.

4 Stress har i dag fem betydninger:
Begrebet stress anvendes egentlig til at betegne fem forskellige fænomener: Selve stimuleringen Oplevelsen af stimuleringen Den fysiologiske og psykologiske reaktion Tilbagekobling Oplevelse af reaktionen.

5 Robusthed Stress-faktor Blomsten Stress respons Stress-faktor
Stress er konkret og afhænger af den konkrete situations habitueringsgrad og individets (organismen) robusthed 5 5

6 Stress har i dag fem betydninger:
Begrebet stress anvendes egentlig til at betegne fem forskellige fænomener: Selve stimuleringen Oplevelsen af stimuleringen Den fysiologiske og psykologiske reaktion Tilbagekobling Oplevelse af reaktionen.

7 Stress Objektiv formåen Objektive krav Oplevet formåen Oplevede krav
kognitiv vurdering ubalance = stress stressreaktion Oplevelse fysiologi adfærd (tanker – følelser) (kropslige reaktioner) (ydre reaktion)

8 Stress har i dag fem betydninger:
Begrebet stress anvendes egentlig til at betegne fem forskellige fænomener: Selve stimuleringen Oplevelsen af stimuleringen Den fysiologiske og psykologiske reaktion Tilbagekobling Oplevelse af reaktionen.

9 9 9

10 Effekten af stress på de kropslige funktioner

11 Sympatiske nervesystem Kronisk pres (stress)
Akut pres Sympatiske nervesystem Kronisk pres (stress) Normal tilstand Parasympatiske nervesystem Hjertefunktion Øget Blodtryk Højt Muskler Øget blodtilførsel Hud Nedsat blodtilførsel Tarme Nedsat aktivitet Lunger Øget passage Svedkirtler Øget svedudskillelse Pupiller Udvidede Hjerneaktivitet Øget beredskab 11 11

12 Normal tilstand (afslappet)
Akut pres Kronisk pres (stress) Normal tilstand (afslappet) Hjertefunktion Øget Normal Blodtryk Højt Normalt Muskler Øget blodtilførsel Normal blodtilførsel Hud Nedsat blodtilførsel Tarme Nedsat aktivitet Almindelig aktivitet Lunger Øget passage Normal passage Svedkirtler Øget svedudskillelse Normal svedudskillelse Pupiller Udvidede Sammentrukne Hjerneaktivitet Øget beredskab Afslappet 12 12

13 Effekten af stress på de kropslige funktioner
Akut pres Kronisk pres (stress) Normal tilstand (afslappet) Hjertefunktion Øget Arytmi/hjertebanken Blodtryk Højt Svimmelhed Muskler Øget blodtilførsel Smerter Hud Nedsat blodtilførsel Tørhed, udslæt, uren hud Tarme Nedsat aktivitet Forstoppelse/diarré Lunger Øget passage Hoste, astma, vejrtrækningsbesvær Svedkirtler Øget svedudskillelse Problematisk varmeregulering Pupiller Udvidede Synsforstyrrelse Hjerneaktivitet Øget beredskab Nedsat fokusering, hukommelse m.m. 13 13

14 Normal tilstand (afslappet) Hjertefunktion Øget Arytmi/hjertebanken
Akut pres Kronisk pres (stress) Normal tilstand (afslappet) Hjertefunktion Øget Arytmi/hjertebanken Normal Blodtryk Højt Svimmelhed Normalt Muskler Øget blodtilførsel Smerter Normal blodtilførsel Hud Nedsat blodtilførsel Tørhed, udslæt, uren hud Tarme Nedsat aktivitet Forstoppelse/diarré Almindelig aktivitet Lunger Øget passage Hoste, astma, vejrtrækningsbesvær Normal passage Svedkirtler Øget svedudskillelse Problematisk varmeregulering Normal svedudskillelse Pupiller Udvidede Synsforstyrrelse Sammentrukne Hjerneaktivitet Øget beredskab Nedsat fokusering, hukommelse m.m. Afslappet 14 14

15 Symptomer Forandringer i ”De 4 S’er”: • Søvn • Sex • Spisevaner
• Sociale vaner - men vær i det hele taget opmærksom på ændringer i adfærden! 15 15

16 Stress kan og må ikke betragtes som et individuelt, psykologisk problem. Det skal forstås og håndteres som socialt produceret, under specifikke sociale og kulturelle vilkår. Det er tydeligvis et naturligt, universelt og biologisk forhold, at stressreaktioner opstår, når mennesker bliver pressede og trukket i mange forskellige retninger. Men der er intet naturligt ved, at medarbejdere må acceptere stress som et naturligt forhold. Stress kan ikke altid undgås, men må aldrig bare accepteres som et grundvilkår

17 Det er ikke stressen er er skyld i faldende produktivitet, men kravet, med den stigende produktivitet til følge, der er skyld i stressen.

18 Når stressen bliver årsag og ikke virkning, så bliver stressdiskursen individorienteret og udelukkes fra en diskussion, der kan foregå på organisationsniveau. Dette har sit udspring i ren ideologi og ikke i videnskaben.

19 Objektive (omstændigheder) stressfaktorer
Subjektive (tanker/ vurderinger) Stressfaktorer Biologisk stress Emotionel stress Påvirkning Påvirkning Kognitiv proces Stress Stress

20 Grundfølelser Kontrolleret Ukontrolleret Irritation Godt humør Spændt Lidt tristhed Vrede Glæde Frygt Sorg Raseri Euferi Panik Depression

21 Raseri Panik Grundfølelser Kontrolleret Ukontrolleret Vrede Godt humør
Irritation Godt humør Spændt Lidt tristhed Vrede Glæde Frygt Sorg Raseri Euferi Panik Depression

22 Stress har i dag fem betydninger:
Begrebet stress anvendes egentlig til at betegne fem forskellige fænomener: Selve stimuleringen Oplevelsen af stimuleringen Den fysiologiske og psykologiske reaktion Tilbagekobling Oplevelse af reaktionen.

23 Søvn R Motion venner B Omsorg Behandling Rehabliltering STRESSKOLLAPS
Ca 1 år 2u. – 6mdr. 1 – 2 ÅR Omsorg Behandling Rehabliltering

24 Stress har i dag fem betydninger:
Begrebet stress anvendes egentlig til at betegne fem forskellige fænomener: Selve stimuleringen Oplevelsen af stimuleringen Den fysiologiske og psykologiske reaktion Tilbagekobling Oplevelse af reaktionen.

25 Manglende realisme. Det betyder, at fantasien får frit spil
Manglende realisme Det betyder, at fantasien får frit spil. Man bliver sortseer og føler sig truet Følelsesmæssig udmattelse Det trigger meningsløshed, opgivenhed og manglede overblik og initiativ. Utryghed og indre pres Dette projiceres ud i det offentlige rum med flere samarbejdsproblemer til følge. Depersonaliseringstendens over for borgere og brugere Det betyder en kraftig forringelse af serviceniveauet og dermed flere klager.

26 Nedsat arbejdspræstation
Nedsat arbejdspræstation Hvor de negative konsekvenser viser sig som hårde facts på bundlinjen. Medarbejderne finder sig i mere Den personlige integritet træder i baggrunden, og man bliver mere tolerant over for urimeligheder. Medarbejderne arbejder mere for at vise, at de er indstillede på at yde mere, hvorved de føler sig mere sikre i ansættelsen. Medarbejderne er mere bekymrede Mange er i dag dybt afhængige af to indtægter for at få økonomien til at hænge sammen. Det er ikke kun jobbet, der står på spil - mange kan blive tvunget til at flytte fra hus og hjem.

27 Medarbejderne har mindre fravær. De møder op, selvom de er syge.
Medarbejderne giver ikke udtryk for stress, frustrationer eller uenighed Man vil ikke fremstå ”svag” eller som et brokkehoved. Medarbejderne er mere drevet af frygt og usikkerhed end af motivation og arbejdsglæde De gør, hvad der bliver sagt, selvom det, de skal lave, ikke giver mening.

28 Stress øger risikoen for selvcensur
Man tør ikke sige fra eller brokke sig Man finder sig i tab af status, retfærdighed og autonomi. Tab af faglig integritet og professionsetik Dette fører til tab af mening


Download ppt "Generalsekretær. Forfatter. Medlem af Stresstænketanken og"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google