Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 1 Introduktion til Organisationsstudier et temakursus på Sam-Basis 4. semester 2007 Klaus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 1 Introduktion til Organisationsstudier et temakursus på Sam-Basis 4. semester 2007 Klaus."— Præsentationens transcript:

1 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 1 Introduktion til Organisationsstudier et temakursus på Sam-Basis 4. semester 2007 Klaus T. Nielsen & Poul Bitsch Olsen

2 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 2 Program  Praktisk  En første indkredsning af feltet

3 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 3 Praktisk  Hvor: her (i plenum i hus K 2.1 hus 19.1)  Hvornår: tirsdage kl. 13.15 - 15.45, i perioden d. 13. februar til d. 10. april 2007)  Litteratur og overheads  Bog  KTN: www.akira.ruc.dk/~ktnwww.akira.ruc.dk/~ktn  PBO: sendes ud af Lene Rahbek Lübcke

4 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 4 Afprøvning: 1.Den ene afprøvningsform er via udarbejdelsen af et essay på 8-12 sider, afhængigt af om den laves individuelt eller i grupper. Hvis opgaven besvares gruppevis, bør der ikke være flere end 4 i gruppen. Der påregnes et tidsforbrug til udarbejdelsen af opgaven på 20 arbejdstimer pr. studerende. Essayet skal godkendes af kursusvejlederen for at kurset er bestået.

5 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 5 2.Den anden afprøvningsform er udarbejdelsen af og afholdelsen af et mundtligt oplæg af en ½ times varighed, hvortil der udarbejdes en skriftlig kommenteret disposition på minimum 2 sider. Oplægget skal godkendes af den kursusansvarlige vejleder. Hvis oplægget afholdes gruppevis, bør der ikke være flere end 4[3] i gruppen. Der påregnes et tidsforbrug til udarbejdelsen af oplægget på 20 arbejdstimer pr. studerende.

6 Afprøvning: Afprøvningen af temakurset kan foregå på to måder. Den ene afprøvningsform er via udarbejdelsen af et essay på 8-12 sider, afhængigt af om den laves individuelt eller i grupper. Hvis opgaven besvares gruppevis, bør der ikke være flere end 4 i gruppen. Der kan dog være tale om en større gruppe, såfremt en projektgruppe vælger at besvare opgaven sammen. I et sådant tilfælde vil kursusvejlederen, med udgangspunkt i de retningslinier studienævnet har udstukket, fastlægge opgavens forventede indhold og omfang. Der påregnes et tidsforbrug til udarbejdelsen af opgaven på 20 arbejdstimer pr. studerende. Essayet skal af den kursusansvarlige vejleder senest afleveres i rettet stand til den kursusansvarlige sekretær, 3 uger efter sidste kursusgang. Essayet skal godkendes af kursusvejlederen for at kurset er bestået. Såfremt essayet ikke godkendes, skal vejlederen skriftligt give en kort begrundelse herfor. I så fald skal den studerende enten besvare en ny opgave, indlevere en revideret besvarelse eller til en mundtlig prøve. Vejlederen vurderer hvilken af ovennævnte ’reeksaminationsformer’ den studerende skal følge. Den anden afprøvningsform er udarbejdelsen af og afholdelsen af et mundtligt oplæg af en ½ times varighed, hvortil der udarbejdes en skriftlig kommenteret disposition på minimum 2 sider. Oplægget skal godkendes af den kursusansvarlige vejleder. Såfremt det mundtlige oplæg ikke godkendes, skal den eller de studerende, der har stået for oplægget, lave et essay. Hvis oplægget afholdes gruppevis, bør der ikke være flere end 4 i gruppen. Der kan dog være tale om en større gruppe, såfremt en projektgruppe vælger at lave oplægget sammen. I et sådant tilfælde vil kursusvejlederen, med udgangspunkt i de retningslinier studienævnet har udstukket, fastlægge oplæggets forventede indhold og omfang. Der påregnes et tidsforbrug til udarbejdelsen af oplægget på 20 arbejdstimer pr. studerende. Hvilke studerende der skal afprøve kurset via et essay og hvilke studerende der skal afprøve det via et mundtligt oplæg bliver på første kursusgang fastlagt af den kursusansvarlige vejleder.

7

8 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 8 Lede-Spørgsmål til teksten (chp. 2-4)  Semiotik : Hvad menes med organisatorisk symbolisme? Hvordan spiller intersubjektivitet en rolle i det symbolske/semiotiske perspektiv? Hvorledes opstår og løses problemer med flertydighed i organisationen?  Struktur : Hvorledes spiller intersubjektivitet en rolle i organiseringsprocesserne? Hvordan kan man sige at intersubjektivitet og struktur hænger sammen? Hvad er textualitet?  Viden : Hvorledes kan man sige at den symbolistiske organisationsteori/analyse er en fortolkende tilgang, og i hvordan har den træk fra radikal humanisme? Hvordan spiller inkommensurabilitet en rolle i vores måde at diskutere organisationsteori på?

9 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 9 (chp. 5-8)  Magt : På hvor mange og hvilke måder spiller magt en rolle i organisationerne – beskrevet i dette kapitel?  Rationalitet : Forholdet mellem objektiv rationalitet og subjektiv rationalitet (giver begrebet subjektiv rationalitet overhovedet mening?). Forholdet mellem rationalitet og legitimitet.  Ideologi : Hvad er ideologi? Hvad menes med organisation som ideologi, og hvordan forbindes ideologi til organisatorisk adfærd.  Selvet : Hvorledes arbejdes der med et kollektivt selv i denne tekst? Giv nogle eksempler!

10 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 10 (chp. 9-12)  Boundary : Hvad betyder boundary, og i hvilke sammenhænge bruges termen? Hvorledes er boundary forbundet med organisering – ses det som kollektiv handling eller meningsdannelse?  Effektivitet : Hvad er relationen imellem ideologi, magt og effektivitet?  Beslutning : Hvorledes kan man ses beslutningstagen som et praksis-fænomen, og hvordan kan man analysere beslutningstagen i det symbolistiske perspektiv?  Konklusion : Hvorledes matcher det postmoderne perspektiv den symbolistiske analyse? Hvad er bogens plot?

11 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 11  Skriftlig opgave: Foretag en empirisk og teoretisk velafgrænset, vedkommende og relevant analyse af organiserings- fænomener på RUC, i FOA eller KL.  vær eksplicit om afgrænsningen og redegør for ’vedkommende’ for hvem og hvordan!  teorien skal eksplicit referere til bogen – analysen skal være indenfor den ’post- strukturalistiske’ ramme!

12 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 12 ’Mødepligt’  For at få godkendt et mundtligt oplæg – hvis man er en af dem – skal man have et fornuftigt fremmøde også efter, man har holdt oplægget.  Skulle man være så uheldig ikke at få godkendt sin skriftlige opgave – hvis man er en af dem – er det ’meget smart’ at være til stede ved sidste kursusgang, da der ikke herudover kan forventes andet end den påkrævede korte skriftlige begrundelse som støtte til det videre arbejde.

13 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 13 Gruppedannelse  1-4 personer  gerne fra samme hus  vi skal have en liste

14 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 14 En første indkredsning af feltet: Organisationsstudier  Titel:  organisations- teori,  organisations- studier eller  organisations- adfærd  Bøger:  (danske)  Daft – en standard tilgang  Morgan – metaforer i fri dressur  Hatch – forskellige perspektiver  Scott – den autoritative fortolkning  Jackson & Carter – en gennemført semiotisk fortolkning

15 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 15 Scotts skema W.R. Scott: Organizations – rational, natural, and open systems  en gennemgang  1. logisk;  2. historisk

16 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 16 Hovedpointen rationelle systemer naturlige systemer åbne systemer rationelle lukkede systemer naturlige lukkede systemer rationelle åbne systemer naturlige åbne systemer 1. 2. 1930 1960 1970

17 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 17 mål-specifikhed formalisering Taylor, Weber, Simon mål-kompleksitet uformelle strukturer funktionalisme Mayo, Parsons system-tænkning contingency do. populations økologi forhandlet orden ’marx-inspiration’(?)

18 13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 18 Jackson & Carter mere renlivet Post-strukturalistisk  (Naiv) realisme  the linguistic turn  Giddens (bare som et eksempel)  fra handling til sprog  post-strukturalismen  Foucault, m.m.fl.  nyere udfordringer:  Actor-network-theory, Latour  Practice, Gherardi (og Poul)  Kritisk Realisme konstruktivisme, perspektivisme


Download ppt "13. februar 07Org.stud. - Sam-Bas 4. sem. - 1. gang: Intro side 1 Introduktion til Organisationsstudier et temakursus på Sam-Basis 4. semester 2007 Klaus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google