Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DTaF’s Lovmappe Afsnit 2 DTaF’s Lovmappe Undervisning DAN-fortræning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DTaF’s Lovmappe Afsnit 2 DTaF’s Lovmappe Undervisning DAN-fortræning."— Præsentationens transcript:

1 DTaF’s Lovmappe Afsnit 2 DTaF’s Lovmappe Undervisning DAN-fortræning

2 DTaF’s Lovmappe Afsnit 2 Ordensudvalg DTaF's ORDENSUDVALGS LOVE Stk. 1 Ordensudvalget består af mindst 5 medlemmer, Disse vælges af repræsentantskabet, der endvidere vælger en suppleant. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse. Alle valg sker for et år ad gangen. Stk. 2 Udvalget konstituerer sig umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. § 2 MEDLEMSKAB AF ORDENSUDVALGET Stk. 1 Et medlem eller en suppleant i ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet DTaF. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

3 DTaF’s Lovmappe Afsnit 2 § 3 •ORDENSUDVALGETS OPGAVER •Stk. 1 Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DTaF´s love, regler, reglementer m.v.

4 DTaF’s Lovmappe Afsnit 2 § 4 •DOKUMENTER •Stk. 1 Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. •Stk. 2 Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referat- forbud og/eller navneforbud.


Download ppt "DTaF’s Lovmappe Afsnit 2 DTaF’s Lovmappe Undervisning DAN-fortræning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google