Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HOLD SIKKERHEDEN VED LIGE Sted, dato Kampagnen Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2010 - 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HOLD SIKKERHEDEN VED LIGE Sted, dato Kampagnen Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2010 - 2011."— Præsentationens transcript:

1 HOLD SIKKERHEDEN VED LIGE Sted, dato http://hw.osha.europa.eu Kampagnen Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2010 - 2011

2 Vedligeholdelse: er med til at sørge for, at arbejdspladserne fungerer sikkert og effektivt påvirker enhver arbejdsplads i alle industrisektorer vedrører alle i en organisation - på alle niveauer

3 Vedligeholdelse kan være inspektion af udstyr og faciliteter samt service på, reparation eller udskiftning af disse. Dette omfatter: handling, når udstyret svigter (afhjælpende vedligeholdelse) eller (ideelt) – forebyggelse af udstyrssvigt (forebyggende vedligeholdelse)

4 Vedligeholdelse overses let. Men manglende regelmæssig vedligeholdelse på arbejdspladsen: kan få katastrofale følger enten i form af ulykker eller eksponering for skadelige stoffer med erhvervssygdomme, alvorlige skader eller dødsfald til følge

5 MEN: Vedligeholdelsesarbejdet kan være risikofyldt i sig selv. På arbejdspladsen sker: 10-15 % af alle dødsulykker 15-20 % af alle ulykker i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde.

6 Vedligeholdelsespersonale er særligt udsat for farer, bl.a. fysiske farer såsom støj, vibrationer, stærk varme og kulde kemiske farer eller skadelige stoffer såsom asbest biologiske farer såsom bakterier psykosociale farer såsom stress

7 Derfor er det afgørende, at vedligeholdelsesarbejdet udføres korrekt. De europæiske organisationer: har først og fremmest et juridisk ansvar for at holde sikkerheden ved lige Rådets direktiv 89/391 – ‘Rammedirektivet’ den moralske forpligtelse til at beskytte arbejdstagerne de økonomiske omkostninger, som forkert vedligeholdelse medfører for arbejdstagerne, de organisationer, de arbejder for, og samfundet generelt Hertil kommer:

8 De nærmere detaljer ved vedligeholdelsesarbejdet varierer for de enkelte industrisektorer. Men i samtlige tilfælde skal dette omfatte: planlægning en struktureret tilgang baseret på arbejdspladsvurdering klare roller og ansvarsområder tydelige retningslinjer passende uddannelse og udstyr regelmæssig kontrol for at sikre, at alt foregår korrekt

9 De fem grundregler for sikker vedligeholdelse: 1: Planlægning: Indsamle oplysninger Sikre, at vedligeholdelsesarbejderne er kvalificerede til arbejdet Præcisere, hvem der har ansvaret Vurdere de pågældende risici

10 De fem grundregler for sikker vedligeholdelse: 2. Afsikring af området: Afbryde strømforsyningen Sørge for at sikre maskinerne Sørge for at holde uvedkommende personer på afstand

11 De fem grundregler for sikker vedligeholdelse: 3. Brug af korrekt udstyr – inklusive personlige værnemidler.

12 De fem grundregler for sikker vedligeholdelse: 4. Arbejde efter planen – undgå improvisationer eller “smutveje” på grund af tidspres.

13 De fem grundregler for sikker vedligeholdelse: 5. Foretage afsluttende kontrol – så alt er sikkert, inden arbejdsprocesserne startes igen.

14 Den europæiske kampagne Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2010-2011 sigter derfor mod at øge bevidstheden: om betydningen af vedligeholdelse om risiciene, hvis vedligeholdelsesarbejdet ikke udføres korrekt

15 Vigtige datoer: Kampagnens start: 28. april 2010 på den internationale arbejdsmiljødag Den Europæiske Arbejdsmiljøuge: Oktober 2010 og oktober 2011 Prisudddeling for god praksis: 28. april 2011 Kampagnens afslutningsarrangement: November 2011

16 Hvem kan deltage? Kampagnen er åben for alle organisationer og enkeltpersoner : arbejdsgivere i den offentlige og private sektor, herunder SMV’er erhvervsledere, tilsynsførende og arbejdstagere fagforeninger arbejdsmiljøfagfolk

17 Du kan medvirke aktivt ved at: formidle kampagneoplysninger og -materialer i din egen organisation og blandt dem, du arbejder med deltage i kampagnens aktiviteter og arrangementer, f.eks. prisuddelingen for god praksis, der fremmer innovative indfaldsvinkler til sikker vedligeholdelse organisere dine egne aktiviteter, f.eks. kurser, konferencer, konkurrencer, quizzer, forslagsordninger og reklamekampagner

18 De organisationer, der deltager i kampagnen, modtager et deltagercertifikat. Paneuropæiske organisationer kan også ansøge om at blive kampagnepartnere og modtage: anerkendelse (angivelse af deres logo og kontaktoplysninger på kampagnens websted) reklame for de begivenheder, de organiserer som led i kampagnen

19 Agenturet formidler mange ressourcer til støtte for kampagnen: en kampagnevejledning og faktablade casestudier af god praksis præsentationer og animerede videoklip nyheder om kampagnebegivenheder på alle 22 officielle EU-sprog.

20 Sådan finder du oplysninger om de lokale kampagnebegivenheder: Besøg kampagnewebstedet på http://hw.osha.europa.eu Få oplysninger om arrangementerne på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dkwww.at.dk Kontaktperson: Tove Loft E-mail: tol@at.dktol@at.dk Telefon: +4572208968

21 http://hw.osha.europa.eu ET SIKKERT OG SUNDT ARBEJDSMILJØ GODT FOR BÅDE DIG OG DIN ARBEJDSPLADS Hold sikkerheden ved lige – en europæisk kampagne


Download ppt "HOLD SIKKERHEDEN VED LIGE Sted, dato Kampagnen Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2010 - 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google