Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MindLab 07 Nye metoder i kampen mod de administrative byrder Christian Bason Innovationschef, MindLab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MindLab 07 Nye metoder i kampen mod de administrative byrder Christian Bason Innovationschef, MindLab."— Præsentationens transcript:

1 MindLab 07 Nye metoder i kampen mod de administrative byrder Christian Bason Innovationschef, MindLab

2 MindLab 07 Projektets mål og organisering ”…gennem virksomhedsinddragelse at identificere konkrete initiativer, som skal reducere de administrative byrder, som fungerer som barrierer for SMV’ers opstart og vækst” Projektet er et samarbejde mellem Ekspansion (2) Konsoliderin g (3) Selskabsda nn else (4) Internationa lisering (5) ( Exit ) (6) Virksomhed s-dannelse (1)

3 MindLab 07 ”... administrative aktiviteter, der følger af krav fra den offentlige regulering og som ikke nødvendigvis er omkostningsfulde målt i kroner og øre, men som forekommer unødigt irriterende eller uhensigtsmæssige for virksomhederne at efterleve.” Fokus: Irritationsbyrder

4 MindLab 07 Vi må ud i virksomhedernes virkelighed og 1) sætte fokus på deres oplevelser for at afdække deres 2) erkendte og ikke-erkendte behov og adfærd. Og hvordan undersøger man så det…?

5 MindLab 07 Interviews Observationer, incl. video, foto, noter Associationsøvelser Flowstudier Idéworkshops med virksomheder og eksperter Prototyper Brugertests = et samlet koncept til afdækning af irritationsbyrder Metoderne

6 MindLab 07 Hvad er det så metoderne kan? Overordnet •Styrke projektets forandringsteori: Kvalificere nuværende antagelser om hvad der er problemer og hvad der er løsninger •Skabe et samlet koncept for hele udviklingsprocessen der sammentænker analyse med idégenerering •Øge sandsynligheden for at udfordringer ved nye initiativer håndteres inden initiativerne lanceres Mere konkret •Se den offentlige sektor ”udefra og ind” •Afdække mangfoldigheden af kilder til irritationsbyrder •Afdækning af ikke-italesatte irritationer •Fysisk tilstedeværelse i virksomheden er rig kilde til viden og forståelse for ”aftagerne” af nye initiativer •Fokus på ønskede effekter godt grundlag for nytænkning •Give merværdi til mere traditionelle værdistrømsanalyser

7 MindLab 07 Kombinationen af forskellige metoder giver en meget dybere forståelse af hvilke administrative byrder virksomhederne oplever som de største. De peger blandt andre på områderne: Kommunikation Digitalisering Datagenbrug Arbejdsgange Erfaringer fra pilotstudiet

8 MindLab 07 At omsætte de gode erfaringer til konkrete løsninger At implementere de konkrete løsninger At måle løsningernes effekt ude hos virksomhederne Udfordringer i det videre arbejde


Download ppt "MindLab 07 Nye metoder i kampen mod de administrative byrder Christian Bason Innovationschef, MindLab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google