Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Steen Gravgaard Eriksen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Steen Gravgaard Eriksen"— Præsentationens transcript:

1 Steen Gravgaard Eriksen
PLC Pædagogisk LæringsCenter i Høje-Taastrup Kommune Steen Gravgaard Eriksen

2 Steen Gravgaard Eriksen
PLC Pædagogisk LæringsCenter i Høje-Taastrup Kommune - er ikke et bestemt lokale! Steen Gravgaard Eriksen

3 Steen Gravgaard Eriksen
PLC Pædagogisk LæringsCenter Skal udgøre et stærkt og centralt videncenter Tæt ledelsestilknytning fra skolens pædagogiske leder Består af vejledere / særlige ressourcepersoner og skolens pædagogiske ledelse Rammen er givet, men indholdet skal formes på den enkelte skole Steen Gravgaard Eriksen

4 Steen Gravgaard Eriksen
PLC Delmålene er, at PLC aktivt danner ramme om pædagogisk sparring og vejledning om læring og undervisning til elever, lærere og forældre medvirker til at fastholde og udvikle lyst til at lære, innovativ tænkning og kulturformidling udfordrer og understøtter elever, forældre og personalets anvendelse af læremidler er platform for mødet mellem forskellige ressourcepersoner. Herunder medvirker til udvikling af samarbejdssnitflader mellem de forskellige fagområder, erhvervsliv og nærmiljø Udgør et stærkt og centralt videnscenter for skolens ressourcepersoner med en tæt ledelsestilknytning fra skolens pædagogiske leder Steen Gravgaard Eriksen

5 Steen Gravgaard Eriksen
PLC CENTRALT BESTEMT FUNKTIONSRAMME: Skolens pædagogiske ressourcepersoner arbejder sammen i skolens Pædagogiske Læringscenter med fælles udvikling af skolens pædagogiske udvikling og initiativer, der kan fremme skolens faglige og pædagogiske miljø. Det Pædagogiske Læringscenter ledes af skolens ledelse. Det Pædagogiske Læringscenter tager – i samarbejde med ledelsen eller på baggrund af ledelsens opdrag - initiativer til indsatser, der kan fremme den pædagogiske udvikling på skolen og koordinerer de aftalte indsatser, der kan fremme det faglige og pædagogiske miljø i form af intern lærerudvikling og pædagogiske og faglige aktiviteter på skolen. De pædagogiske ressourcepersoner er forpligtet til løbende at sætte sig ind i nye materialer, pædagogiske metoder og forskning på deres fagområde. Ressourcepersonerne er ligeledes forpligtet til at bidrage aktivt i det fælles udviklings- og koordineringsarbejde i skolens Pædagogiske Læringscenter. De pædagogiske ressourcepersoner deltager i deres faglige kommunale netværk, der foregår under ledelse af den faglige konsulent på området eller anden koordinator. Skolens ledelse afsætter den fornødne tid til ressourcepersonernes mødeaktivitet og andre aftalte aktiviteter i forbindelse med arbejdet i det Pædagogiske Læringscenter. Det Pædagogiske Læringscenter og de enkelte ressourcepersoner referer til skoleledelsen. Skolens ressourcepersoner udpeges for et skoleår ad gangen til arbejdet som ressourceperson i forbindelse med skolens arbejdsfordeling. Steen Gravgaard Eriksen

6 Steen Gravgaard Eriksen
PLC Eksempler på arbejdsopgaver for PLC Fastlægge lokal rammer for vejledningsprocedure og -processer Stille forslag til indretning af skolens pædagogiske miljøer Tilrettelægge pædagogiske arrangementer på skolen Udtale sig / stille forslag til skolens pædagogiske politikker Stille forslag om organisering af skolens støtteforanstaltninger Stille forslag til anvendelse af støtteressourcer Udtale sig i forbindelse med renovering og nyindretning af lokaler Steen Gravgaard Eriksen

7 Steen Gravgaard Eriksen
PLC Skolens pædagogiske læringscenter består af: Skoleledelsen Skolebibliotekaren Læsevejlederen Sprogvejlederen AKT-tovholderen It-vejlederen SundSkolenetværks-medarbejderen Proces- og projektstyreren Steen Gravgaard Eriksen

8 Steen Gravgaard Eriksen
PLC LOKALAFTALE 2012/13 MELLEM DLF, Kreds 16 og Det pædagogiske læringscenter I skoleåret afsættes der endvidere 140 timer til udvikling af det pædagogiske læringscenter. Deltagerne i denne proces er en skolebibliotekar, læsevejleder, tosprogsvejleder, IT-tovholder, AKT-tovholder , sundhedstovholdere + pædagogisk leder pr. skole. Steen Gravgaard Eriksen


Download ppt "Steen Gravgaard Eriksen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google