Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER V. Sofie Stoltze Projektleder, LP-modellen skole og erhvervsskole UCN act2learn Vejleder- opgaven Roller.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER V. Sofie Stoltze Projektleder, LP-modellen skole og erhvervsskole UCN act2learn Vejleder- opgaven Roller."— Præsentationens transcript:

1 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER V. Sofie Stoltze Projektleder, LP-modellen skole og erhvervsskole UCN act2learn Vejleder- opgaven Roller og afgrænsninger Onsdag aften LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

2 Læring og organisatorisk læring … LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Enkeltloop feedback ”Så gør vi det, vi plejer – bare lidt mere bevidst”. Dobbeltloop feedback ”Er det nu den bedste metode/handling?” Argyris, C. & Schön, D... handler om forstyrrelse - og til en vis grad kvalme

3 Opbygning af evalueringskapacitet giver umiddelbart performancetab LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Klarhed og effektivitet i arbejdet Tid Beslutning om LP- modellen Højtydende anvendelse af LP- modellen Funktionel anvendelse af LP- modellen Etablering af LP- modellen Molly Søholm, T. & Juhl, A. (2006) (med udgangspunkt i Tuckmans teamudviklingsmodel)

4 Rammer og mål for PPR-vejlederens opgave LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER LP-skole-/forvaltning og PPR- organisationsniveau LedelseUdførelse Implementeringsplan - Grundkontrakt Her drøftes og tydeliggøres LP-vejledernes opgave og funktion i forhold til tid og ressourcer på makroorganisatorisk niveau Rammekontrakt Proceskontrakt – med LP-gruppen Her forventningsafstemmes vejlederfokus, position, rollevaretagelse og kommunikation på mikroorganisatorisk niveau Her præciseres de enkelte opgaver med mål, form og indhold ift. PPR-vejledningsopgaven på mesoorganisatorisk niveau LP-Skole- og LP-vejlederniveauLP-Gruppe- og LP- vejlederniveau

5 PPR-vejlederfunktionen - afgrænsning LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Grundkontrakt Implementeringsplan (formål og funktion) • Udmøntning i konkrete formåls- og funktionsbeskrivelser ift. LP-vejlederopgaven i skolevæsnet eller på daginstitutionsområdet • Ambitionsniveau og ressourcer afstemmes • Indskrives i implementeringsplanen af Skoleledelsen på den enkelte skole i samarbejde med PPR. • Skal kunne evalueres og revideres løbende.

6 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Rammekontrakt den konkrete opgaveportefølje • Hvilke opgaver skal LP-vejlederen løse på kort/lang sigt? • Forventningsafklaring / behovsafdækning med PPR- kolleger, dagtilbuds- og skoleledelse og pædagogisk personale på den enkelte institution. • Bør udmøntes i en skriftlig kontraktering, der kan evalueres og revideres løbende. PPR-vejlederfunktionen - afgrænsning

7 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Proceskontrakt Formen: Arbejdsformer, styringsredskaber, kommunikationsværktøjer, positioner, rollevaretagelse osv. i vejledningsarbejdet • Hvordan skal vi arbejde med den enkelte vejledningsopgave? • Etableres som det første på hvert LP-møde. PPR-vejlederfunktionen - afgrænsning

8 De mange ”samtaleværktøjer” i PPR-vejlederens værktøjskasse LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER 8 Spørgsmål Svar Redskab Magtbase – at have ret Magtfri Relation Instruktion Rådgivning Mentoring Vejledning Mediation Supervision Coaching Stelter, R. (2002)

9 Proceskontrakt og mundtlig vejledning i praksis LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Metaniveau Handlings- niveau Kontrakt: Etik, roller og positioner, mål og arbejdsform Time out: Genfor- handling af kontrakt Afslutning: Udbytte af samtalen + handlinger + vejledning Molly-Søholm, T. (2006)

10 Spørgsmålstyper - inspireret af Karl Tomm simple antagelser -én virkelighed komplekse antagelser mange virkeligheder fortid fremtid Fortidsorienterede simple spg. - Afklarende - Definerende - Undersøgende hensigt Fremtidsorienterede simple spg. - Ledende - Konfronterende - Instruerende Fortidsorienterede komplekse spg. - ? om adfærd - ? om forskellige perspektiver på tingene - Udforskende hensigt Fremtidsorienterede komplekse spg. - Hypotesespørgsmål - Mulighedsspg. - Scenariespørgsmål - Mirakelspørgsmål Detektiven Antropologen Kaptajnen Fremtidsforskeren (Orientere) (Påvirke)

11 Refleksionsøvelse 1 - Rammekontrakt LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Hvordan afgrænser vi vores rolle og position i forhold til en rammekontrakt? 1.Reflekter individuelt over dine egne ideer til den vellykkede Rammekontrakt i et LP-perspektiv (3 minutter) 2.Diskuter og reflekter PPR-vis hvilke elementer rammekontrakten skal indeholde. Vær konkrete. Kom frem til fælles forståelser og formuleringer (30 minutter) 3.Udarbejd en planche med jeres konkrete forslag til rammekontrakt

12 Refleksionsøvelse 2 - Proceskontrakt LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Hvordan afgrænser vi vores rolle og position i forhold til en proceskontrakt? 1.Reflekter individuelt over dine egne ideer til den vellykkede Proceskontrakt i et LP-perspektiv (3 min) 2.Diskuter og reflekter PPR-vis hvordan proces- kontrakten skal håndteres. Vær konkrete Kom frem til fælles forståelser og handlemuligheder og diskuter hvordan, I underbygger den ønskede udvikling i praksis. (30 minutter) 3.Udarbejd en planche med jeres konkrete forslag til proceskontrakt


Download ppt "LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER V. Sofie Stoltze Projektleder, LP-modellen skole og erhvervsskole UCN act2learn Vejleder- opgaven Roller."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google