Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Roller og afgrænsninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Roller og afgrænsninger"— Præsentationens transcript:

1 Roller og afgrænsninger
LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Vejleder-opgaven Roller og afgrænsninger Onsdag aften V. Sofie Stoltze Projektleder, LP-modellen skole og erhvervsskole UCN act2learn LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

2 Læring og organisatorisk læring …
.. handler om forstyrrelse - og til en vis grad kvalme Enkeltloop feedback ”Så gør vi det, vi plejer – bare lidt mere bevidst”. Dobbeltloop feedback ”Er det nu den bedste metode/handling?” Argyris, C. & Schön, D. LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

3 Opbygning af evalueringskapacitet giver umiddelbart performancetab
Klarhed og effektivitet i arbejdet Forskning om forankring af kulturforandringer? Det tager 5 – 7 år! Fullan og Stiegelbauer (1991) Tid Beslutning om LP-modellen Etablering af LP-modellen Funktionel anvendelse af LP-modellen Højtydende anvendelse af LP-modellen Molly Søholm, T. & Juhl, A. (2006) (med udgangspunkt i Tuckmans teamudviklingsmodel) LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

4 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Rammer og mål for PPR-vejlederens opgave Implementeringsplan - Grundkontrakt Her drøftes og tydeliggøres LP-vejledernes opgave og funktion i forhold til tid og ressourcer på makroorganisatorisk niveau Rammekontrakt Her præciseres de enkelte opgaver med mål, form og indhold ift. PPR-vejledningsopgaven på mesoorganisatorisk niveau LP-skole-/forvaltning og PPR-organisationsniveau Proceskontrakt – med LP-gruppen LP-Skole- og LP-vejlederniveau Her forventningsafstemmes vejlederfokus, position, rollevaretagelse og kommunikation på mikroorganisatorisk niveau LP-Gruppe- og LP-vejlederniveau Ledelse Udførelse LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

5 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
PPR-vejlederfunktionen - afgrænsning Grundkontrakt Implementeringsplan (formål og funktion) Udmøntning i konkrete formåls- og funktionsbeskrivelser ift. LP-vejlederopgaven i skolevæsnet eller på daginstitutionsområdet Ambitionsniveau og ressourcer afstemmes Indskrives i implementeringsplanen af Skoleledelsen på den enkelte skole i samarbejde med PPR. Skal kunne evalueres og revideres løbende. LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

6 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
PPR-vejlederfunktionen - afgrænsning Rammekontrakt den konkrete opgaveportefølje Hvilke opgaver skal LP-vejlederen løse på kort/lang sigt? Forventningsafklaring / behovsafdækning med PPR-kolleger, dagtilbuds- og skoleledelse og pædagogisk personale på den enkelte institution. Bør udmøntes i en skriftlig kontraktering, der kan evalueres og revideres løbende. LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

7 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
PPR-vejlederfunktionen - afgrænsning Proceskontrakt Formen: Arbejdsformer, styringsredskaber, kommunikationsværktøjer, positioner, rollevaretagelse osv. i vejledningsarbejdet Hvordan skal vi arbejde med den enkelte vejledningsopgave? Etableres som det første på hvert LP-møde. LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

8 De mange ”samtaleværktøjer” i PPR-vejlederens værktøjskasse
Redskab Coaching Spørgsmål Supervision Vejledning Mediation Rådgivning Mentoring Instruktion Svar Relation Magtbase – at have ret Magtfri Stelter, R. (2002) LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER 8

9 Proceskontrakt og mundtlig vejledning i praksis
Etik, roller og positioner, mål og arbejdsform Time out: Genfor-handling af kontrakt Afslutning: Udbytte af samtalen + handlinger + vejledning Metaniveau Handlings-niveau Molly-Søholm, T. (2006) LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

10 Spørgsmålstyper - inspireret af Karl Tomm
simple antagelser -én virkelighed Detektiven Kaptajnen Fortidsorienterede simple spg. - Afklarende - Definerende - Undersøgende hensigt Fremtidsorienterede simple spg. - Ledende - Konfronterende - Instruerende fortid fremtid (Orientere) Fortidsorienterede komplekse spg. - ? om adfærd - ? om forskellige perspektiver på tingene - Udforskende hensigt Fremtidsorienterede komplekse spg. Hypotesespørgsmål Mulighedsspg. Scenariespørgsmål Mirakelspørgsmål (Påvirke) Antropologen Fremtidsforskeren komplekse antagelser mange virkeligheder

11 Refleksionsøvelse 1 - Rammekontrakt
Hvordan afgrænser vi vores rolle og position i forhold til en rammekontrakt? Reflekter individuelt over dine egne ideer til den vellykkede Rammekontrakt i et LP-perspektiv (3 minutter) Diskuter og reflekter PPR-vis hvilke elementer rammekontrakten skal indeholde. Vær konkrete. Kom frem til fælles forståelser og formuleringer (30 minutter) Udarbejd en planche med jeres konkrete forslag til rammekontrakt LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

12 Refleksionsøvelse 2 - Proceskontrakt
Hvordan afgrænser vi vores rolle og position i forhold til en proceskontrakt? Reflekter individuelt over dine egne ideer til den vellykkede Proceskontrakt i et LP-perspektiv (3 min) Diskuter og reflekter PPR-vis hvordan proces-kontrakten skal håndteres. Vær konkrete Kom frem til fælles forståelser og handlemuligheder og diskuter hvordan, I underbygger den ønskede udvikling i praksis. (30 minutter) Udarbejd en planche med jeres konkrete forslag til proceskontrakt LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER


Download ppt "Roller og afgrænsninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google