Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/Jens Andersen, administrerende direktør DI konference ”Nyt sygehusbyggeri – få overblikket” – d. 16.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/Jens Andersen, administrerende direktør DI konference ”Nyt sygehusbyggeri – få overblikket” – d. 16."— Præsentationens transcript:

1 Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/Jens Andersen, administrerende direktør DI konference ”Nyt sygehusbyggeri – få overblikket” – d. 16. juni 2011

2 Større sygehusbyggerier i Region Sjælland
Kvalitetsfondsprojekter Hovedsygehus Køge 4,0 mia. kr. Akutmodtagelse, Slagelse 0,3 mia. kr. Psykiatrien 1,0 mia. kr. Sygehusbyggerier i øvrigt Slagelse 450 mio. kr. Nykøbing Falster sygehus 215 mio. kr. Kontaktperson Byggeri: Byggechef Kurt Reitz

3 Investeringerne på Sundhedsområdet
Profiler for regionens sygehuse

4 Status for Køge Sygehus (4 mia. kr.)
Visionsproces: 3. kvartal 2011 Procesplan: 4. kvartal 2011 Projektchef: 4. kvartal 2011 Bygherrerådgiver: 4. kvartal 2011 / 1. kvartal 2012 Funktionsprogram: 1. kvartal 2012 / 2. kvartal 2012 Projektkonkurrence: 3. kvartal 2012 / 4. kvartal 2012 Projektforslag: 2. kvartal 2013 Hovedprojekt: 2014 Udførelse: 2015 – 2020

5 Status for ny fælles akutmodtagelse på Slagelse Sygehus (300 mio. kr.)
Bygherrerådgiver: COWI er tilknyttet efter EU-udbud Totalrådgiver: Rambøll sammen med Friis & Moltke, Henning Larsens Architects, Brunsgaard & Laursen, SLA og NNE Pharmaplan er tilknyttet efter EU-udbud. Projektforslag: godkendt i Regionsrådet den 2. december 2010 Hovedprojekt: udarbejdet Tilbudsindhentning på entreprenørydelser i 3 storentrepriser og 5 mindre entrepriser pågår 1. spadestik foretages den 26. august 2011 Udførelse: 2011 – 2013 Ibrugtagning forventes medio 2013.

6 Status for nyt Psykiatribyggeri i Slagelse (1 mia. kr.)
Bygherrerådgiver: Kuben er tilknyttet efter EU-udbud Totalrådgiver: Karlsson arkitekter og Vilhelm Lauritzen Arkitekter sammen med SIGNAL arkitekter, Schønherr, Moe & Brødsgarrd, NNE Pharmaplan og CENERGIA Energy Consultans er tilknyttet efter projektkonkurence Projektforslag: under udarbejdelse Hovedprojekt inkl. udbudsfaser: forventes afsluttet ultimo 2012 1. spadestik forventes foretaget ultimo 2012 / primo 2013 Udførelse: 2012 – 2014 Ibrugtagning forventes ultimo 2014 / primo 2015.

7 Status for opgradering af Slagelse Sygehus (450 mio. kr.)
Visionsproces: 3. kvartal 2011 Procesplan: 3. kvartal 2011 Bygherrerådgiver: 4. kvartal 2011 / 1. kvartal 2012 Funktionsprogram: 1. kvartal 2012 / 2. kvartal 2012 Projektforslag: 2. kvartal 2012 Hovedprojekt: 1. kvartal 2013 Udførelse: 2013 – 2015

8 Status på Nykøbing Falster Sygehus (215 mio. kr.)
Visionsproces: 3. kvartal 2011 Procesplan: 3. kvartal 2011 Bygherrerådgiver: 4. kvartal 2011 / 1. kvartal 2012 Funktionsprogram: 1. kvartal 2012 / 2. kvartal 2012 Projektforslag: 2. kvartal 2012 Hovedprojekt: 1. kvartal 2013 Udførelse: 2013 – 2014

9 Hvordan forbereder vi os på fremtiden?
Fremtidens sygehus skal indrettes efter Fremtidens patienter Fremtidens medarbejdere Fremtidens teknologi Den lægefaglige udvikling Udviklingen i medicinpræparater Fremtidens krav og forventninger 9

10 Hvordan forbereder vi os på fremtiden?
DERFOR har vi etableret et program, der skal fokusere på fremtidens sygehusvæsen Formålet med programmet er tosidigt: At indsamle viden og tankesæt både nationalt og internationalt og regionerne imellem Inddrage organisationen bredt mhp. kvalificering af ideer og ejerskab til udviklings- og forandringsprocesserne Der er afsat et år (2011) Udover at Programmet skal skabe visioner - skal disse også konkretiseres til en ”kravspecifikation” forud for byggefasen.

11 Region Sjællands program for Fremtidens sygehusvæsen
Programmet indeholder 7 projekter: Projekt om Organisation og ledelse i sygehusvæsenet Projekt om ”Hvad er et sygehus i år 2020+” Projekt om ”Den kliniske arbejdsplads 2020+” Projekt om ”Sygehuset i bæredygtige rammer 2020+” Projekt om ”Det højteknologiske sygehus 2020+” Projekt om ”Sammenhængende logistik og infrastruktur 2020+” Projekt om ”kvalitets-, aktivitets- og økonomistyring 2020+” Kontaktperson program for Fremtidens sygehusvæsen: Sundhedschef Christina Sjøberg Lundgren

12 Innovation og erhvervssamarbejde
Store byggerier giver muligheder for erhvervslivet:, Nyt hovedsygehus, nyt psykiatrisygehus og Femern Bælt SundhedsInnovationSjælland (SIS) – 3-årigt projekt til 19 mio. kr. Formål: Offentlig og private sektor udvikler fælles løsninger på udfordringerne i sundhedsvæsenet Giver grundlag for udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner og nye produkter inden for sundhedsområdet Mobil hjemmemonitorering – Eksempel på innovationssamarbejde Offentlig – privat samarbejde ikke nyt i Region Sjælland Årlig samhandel: Ca. 4.3 mia. kr. årligt (drift, anlæg mv.) Ca. 2 mia. kr. årligt til private lægepraksis og speciallægepraksis. Kontaktperson Innovation og erhvervssamarbejde: Centerchef Ivar Moltke

13 Regionernes Sundheds-it (RSI)
De fem regioner dannede i foråret 2010 en ny organisation Regionernes Sundheds-it (RSI) RSI ledes af de 5 regioner og Danske Regioners direktioner. Regionsdirektør Jens Andersen er formand RSI bestiller og regionerne udfører projekterne 24 pejlemærker indenfor: Den kliniske it-arbejdsplads Optimering af sygehusdrift Sammenhæng og samarbejde Patient empowerment Kontaktperson RSI: Chef for Regionernes Sundheds-it Heidi Forberg

14 RSI-pejlemærke vedr. it og nyt sygehusbyggeri
Pejlemærke nr. 5 De fem regioner indtænker it og automatisering i forbindelse med projekteringen af de nye sygehusbyggeri, herunder sikrer erfaringsudveksling. Samtidig sikrer regionerne, at den relevante viden nyttiggøres i forhold til den eksisterende bygningsmasse.

15 Udmøntning af RSI-pejlemærke
Rapport februar 2011: Etablere struktur for tværregional erfaringsudveksling Særlige indsatsområder for erfaringsudveksling og samarbejde: Arbejdsgange og it Logistik og it It-understøttet interaktion med patienter Fremtidens it-infrastruktur


Download ppt "Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/Jens Andersen, administrerende direktør DI konference ”Nyt sygehusbyggeri – få overblikket” – d. 16."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google