Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen studieforberedelse 3.g. -forløb 2 2010. Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter • Humaniora • Samfundsfag • Naturvidenskabelige fag  Fysik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen studieforberedelse 3.g. -forløb 2 2010. Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter • Humaniora • Samfundsfag • Naturvidenskabelige fag  Fysik."— Præsentationens transcript:

1 Almen studieforberedelse 3.g. -forløb 2 2010

2 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter • Humaniora • Samfundsfag • Naturvidenskabelige fag  Fysik  Naturgeografi  Kemi  Biologi

3 Standardbilledet af moderne naturvidenskab – teorier udledes fra observationer – eksperimenter kan afgøre tvivlsspørgsmåltvivlsspørgsmål – videnskaben er objektiv og værdifri Kontrollerede og systematiske undersøgelser på idealiserede udsnit af naturen – dele fænomener op i afgrænsede udsnit, der kan undersøges isoleret – kontrollere variable

4 Positivismen Stræben efter sikker viden Bygger på hårde fakta Der er en kerne af sikker viden – ”hårde facts” • Kan det undersøges og måles (kvantificeres)? To kilder til sikker erkendelse: • Iagttagelse (sansning) • Beregning ved hjælp af logik Empiri og induktion

5 Induktion • Almene, generelle slutninger ud fra empiriske fakta forudsætter kvantificering • Vi kan aldrig være 100% sikre, eftersom empirien sjældent dækker fuldstændigt. • Ved kvantitative undersøgelser skal man være opmærksom på  Er målingerne korrekt udført? (reliabilitet)  Når andre til det samme resultat?  Undersøger man faktisk det, man ville måle? (validitet)

6 Deduktion Logiske slutninger er gyldige, hvis – de er logisk sammenhængende – men de er kun i overensstemmelse med virkeligheden, hvis præmisserne er det.

7 Karl Popper Hvordan kan man skelne mellem videnskab og pseudovidenskab? Falsificerbarhed Den hypotetisk-deduktive metode: problem –˃ hypotese –˃ deduktion –˃ afprøvning

8 Eneren eller gruppen? Fra eneren til gruppen - bygger på hinandens indsats tværfagligt arbejde konkurrence og samarbejde ’Big science’ Stort apparatur (f.eks. Cern) Store projekter (f.eks. SONG)

9 Videnskaben som løsning Videnskaben sikrer fred og fremskridt og et bedre liv

10 Videnskaben som problem Silent Spring (1962) • Tre mile øen (1979) Bhopal (1984) Tjernobyl (1986)

11 På den ene side… På den anden side… • Teorier udledes fra observationer • Eksperimenter kan vise endegyldigt, om en teori er rigtig • Videnskaben vokser hele tiden • Videnskaben er objektiv og værdifri • Videnskabsmænd er jo hele tiden uenige • Videnskabsmænd laver hele tiden anbefalingerne om • Videnskabsmænd er nogle smagsdommere, som vil fremme egne holdninger

12 Hvad er så naturvidenskabelig dannelse? • indsigt i naturvidenskabens enorme rolle i det moderne samfund • indsigt i den naturvidenskabelige metodes betydning • evnen til at genkende og anvende naturvidenskabelige begreber og teorier • viden om hvad naturvidenskaberne kan og ikke kan • forståelse af naturvidenskaben som en proces

13 Teorier i fysik Bohrs atommodel Relativitetsteorien Kvantemekanikken Gravitationsteorien Klimamodeller Vejrmodeller

14 Naturvidenskabelige metoder • opstille modeller og teorier • forsimpler / idealiserer verden • bruger det matematiske sprog Induktive metode Den hypotetisk deduktive metode Falsifikationsmetoden

15 Naturvidenskabernes metoder Eksperimenter Variabelkontrol Observationer Randomisering Kategorisering Regressioner Analytiske metoder Numeriske metoder

16 AT, metoder og teorier Når man arbejder med metoder og teorier i AT er det vigtigt, at det knyttes direkte til SAGEN Til eksamen i AT skal man forklare de teorier og metoder, man selv har anvendt

17 Videnskabsteori God fornøjelse!


Download ppt "Almen studieforberedelse 3.g. -forløb 2 2010. Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter • Humaniora • Samfundsfag • Naturvidenskabelige fag  Fysik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google