Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nationalt Vandtestcenter (NVTC)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nationalt Vandtestcenter (NVTC)"— Præsentationens transcript:

1 Nationalt Vandtestcenter (NVTC)
Nationale Testfaciliteter og demonstrationsanlæg for Vandteknologi og Klimatilpasning Nationalt Vandtestcenter (NVTC) Et 3-årigt projekt bevilliget af Naturstyrelsen med henblik på at styrke produktudviklingen i og fremme eksporten fra vandsektoren Overfladevand Vandkvalitet, herunder sikring af rent drikkevand, anvendelse af f.eks. forurenet vand og spildevand Vandkvantitet, sikring mod oversvømmelse og tørke. Fx via strategisk byplanlægning Arealanvendelse, f.eks. strategisk samarbejde mellem land og by, hvor landmanden indgår som vandforvalter og f.eks. aflaster byen i tilfælde af monsun regn ved afledning af vand på en del af sin jord. i nye byområder, nye måder at tage vare på lavtliggende sommerhusområder på eller ved at finde nye afvandingsformer. Samspil mellem mennesker og vand. Et af hovedformålene i innovationskonsortiet Byer i Vandbalance, hvor både Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Teknologisk Institut deltager er, at man vil etablere en stærk grøn struktur i og omkring byerne til håndtering af vandkredsløbet. Grundvand Spildevand

2 Udbudskravene skabte rammerne
- Testfaciliteterne skal styrke innovationskæden i vandsektoren og styrke efterspørgslen efter dansk vandteknologi. - Testfaciliteterne skal bestå af en fysisk adgang til forsøgshaller, laboratorier eller testcentre. - Testfaciliteterne skal sikre, at flest muligt mindre og mellemstore virksomheder mod betaling kan gennemføre forsøg med grundvand, spildevand og overfladevand. - Testfaciliteterne skal have tilknytning til en førende uddannelsesinstitution samt tilknytning til eksisterende større renseanlæg og vandværk (og/eller kildeplads). - Testfaciliteterne skal være økonomisk selvbærende efter etablering. - Der ses gerne en form for konsortiedannelse bag etableringen af testfaciliteterne.

3 NVTC konsortiets juridiske organisation
Naturstyrelsen (udbyder og klient) COWI (kontraktholder og projektleder) Teknologisk Institut (underrådgiver) Aarhus Universitet (underrådgiver) Aalborg Universitet (underrådgiver) Københavns Universitet (underrådgiver)

4 Et netværk af landsdækkende faciliteter
Konsortiet: Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og COWI A/S (projektleder og kontraktholder). Partnerne: Silkeborg Spildevand, Herning Vand, Skanderborg Forsyning, Energiforsyningen Køge, Birkerød Vandforsyning, Frederiksberg Forsyning, Lolland Energi Holding, Aalborg Forsyning, TreFor og Kolding Spildevand. Aarhus Vand, Vandcenter Syd, HOFOR, Avedøre Spildevandscenter og Lynettefællesskabet Region Midtjylland og kommunerne i Business Region Aarhus (Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Randers, Odder, Norddjurs, Favrskov, Samsø og Syddjurs). Ferskvandscentret, Grønt Center og Eksport foreningen Kamstrup og AVK SAMT andre, der efterfølgende har sagt ja til at indgå i det nationale netværk af testfaciliteter (f.eks. Ringkøbing-Skjern Forsyning og Horsens Vand).

5

6 En vigtig praktisk og juridisk skillelinje
NVTC faciliterer og rådgiver i alle faser af innovationskæden og om hvilke test, der er nødvendige og bedst samt hvor de kan udføres. De enkelte testfaciliteter indgår de bilaterale aftaler med virksomhederne om gennemførelse af test Nationalt VandTestCenter

7 Lidt historie om Vand testcentre
Aarhus Kommunes Klimasekretariat tog initiativet 2 tilbudsaktiviteter i øst og vest dannede konsortiet d. 3. januar 2013 Tildelingsnotat fra 6. maj 2013 Møder med en række interessenter er afholdt i 2013 Beskrivelser af testfaciliteter er igang Et Vand testcenter blev forsøgt etableret i Odder i 90-erne Rådgivning og kurser var planlagt og klar til anvendelse Kontakten til virksomhederne blev aldrig etableret. Centret kom aldrig ud af støbeskeen Nationalt VandTestCenter

8 3. september 2013 Følgegruppen omfatter alle ansøgerne, herunder forsyningerne. Rådgiver og vejleder om projektaktiviteter, nye initiativer og om projektets udvikling. Brugerpanelet er et dynamisk panel bestående af et antal virksomheder i forskellige størrelser, som rådgiver specifikt om forhold vedrørende virksomhedernes brug af NVTC. Panelet sammensættes og mødes efter behov. DI har sagt ja til at være medlem. Nationalt VandTestCenter Nationalt VandTestCenter

9 Udbudsbetingelserne var 3-delte
Forretningsmodel Innovationstankegang Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Nationalt VandTestCenter

10 Forretningsmodel Decentral struktur => lavere driftsomkostninger
Udnyttelse af eksisterende anlæg og faciliteter Indtægtsdækket virksomhed. Over Head går til sekretariatsdriften Driftsfase i 3.år med et sekretariat etableret Offentlige udbud og "udviklingskasser" udgør en del af det økonomiske grundlag Forventet antal tests per år: min. 30 Skønnet budget efter 3. år: min. kr. 300,000 Nationalt VandTestCenter

11 Eksemplar på forespørgsler til NVTC
Test af vandrør indvendig coatet med nano-teknologi (drikkevand) Test af filter til behandling af overfladevand Test og certificering af højvandslukke (klimatilpasning) Test af rensemetoder, sensorer, pumper, tanke, udvaskning og måske beplantninger i forbindelse med genanvendelse af regnvand fra grønne tage (klimatilpasning) Test af afløbsbrønd på motorveje (igangsættes af Ministeren d ) Nationalt VandTestCenter

12

13 Virksomheder, forsyninger og kommuner
En samlet vandsektor? Virksomheder, forsyninger og kommuner SMV-er Testfaciliteter og rådgivning samlet Forskere og studerende Universiteter

14 Etablering af en vidensportal
Det virtuelle sekretariat Oversigt over værktøjer Oversigt over virksomhedsbehov og eksisterende testfaciliteter Database af viden om afsluttede, igangværende og kommende vandprojekter Nationalt VandTestCenter

15 Succeskriterier for NVTC
12. september 2013 Succeskriterier for NVTC Etablering af et finansielt bæredygtigt testcenter til fordel for virksomheder, forsyninger og andre interessenter Bidrage til innovation og eksportfremme indenfor vandteknologi og klimatilpasning – salg af testede produkter Match af virksomheders testbehov med testmuligheder og udviklingsbehov – igangsætning af test Skabelse af samarbejde om testforløb mellem virksomheder og Universitetsforskere og studerende – forskningsbaserede test Facilitering af dialog mellem virksomheder med potentielle løsninger og virksomheder med udfordringer der søger en løsning – drøftelse af testsamarbejde Dynamisk kortlægning af muligheder, krav og faciliteter på både efterspørgsels- og udbudssiden - spotte de rette test Nationalt VandTestCenter Nationalt VandTestCenter

16 Hvordan skabes succes og erhvervsfremme?
Push and Pull Kommuner og forsyninger bliver vigtige aktører for NVTC Navigere rigtigt mellem mange aktører Store virksomheder kan trække de små og mellemstore med Nationalt VandTestCenter

17 Arbejdspakkerne Arbejdspakke 1: Projektledelse og etablering af sekretariat og intranet (videndelingssystemer) Arbejdspakke 2: Forretningsmodel og beskrivelse af testfacilitet ydelser Arbejdspakke 3: Testfaciliteter og andet testgrundlag Arbejdspakke 4: Markedsføring og kommunikation (offline og online) Arbejdspakke 5: Afholdelse af arrangementer (kurser, speeddating, informationsmøder m.v.) 3. september 2013 Nationalt VandTestCenter

18 Speed-dating og arrangementer i 2014
Officiel åbning af NVTC d i Aarhus Eksportforenings vandgruppe d IDA Miljø d i Aarhus Frederiksberg Forsyning d Ferskvandscentret i Silkeborg august/september Energiforsyning Køge d i Køge Universiteterne vil bl.a. medvirke og fortælle om afsluttede, igangværende og kommende vandtest relaterede løsninger 3. september 2013 Nationalt VandTestCenter


Download ppt "Nationalt Vandtestcenter (NVTC)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google