Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts"— Præsentationens transcript:

1 Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts
Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts. Du vælger nyt layout ved at højreklikke på forside sliden og vælg ”Layout” og herunder vælge blandt Titeldias_01 – Titeldias_09 Realiseringsfasen Projektarealer og rollefordeling Lars Grumstrup, FødevareErhverv

2 Realiseringsfasen Hvad skal der ske Hvem gør hvad
Hvordan kommer vi i gang Hvordan følger vi op Hvordan slutter vi af Titel

3 Virkemidler i forhold til landmanden
20-årig fastholdelse 3500 kr. pr ha for omdrift 1800 kr. pr ha for vedvarende græs 300 kr. pr ha for natur Deklaration om varigt vådområde Salg til FERV Salg til markedspris Efter realisering sælges projektarealerne ved offentligt udbud med vådområdedeklaration

4 Rollefordeling Kommunens opgave:
Indgå projektaftaler med de lodsejere, der ikke vil sælge Tinglyse deklaration om vådområde Gennemføre anlægget FERV´s rolle Købe projektarealer Købe og videresælge erstatningsarealer – normalt ved jordfordeling Udbyde projektarealer

5 Rammer for realisering
Tilsagn med rammer og økonomi Den ejendomsmæssige forundersøgelse med lodsejernes tilkendegivelser En teknisk forundersøgelse med en præcis projektgrænse og et konsekvenskort

6

7

8 Kommunens opgave Overbevise lodsejeren om deltagelse i projekt
Præsentere konsekvens og kompensation (FERV kan bistå) Indgå projektaftale herom Tinglyse vådområdedeklaration

9 Projektaftale Gensidigt forpligtende aftale mellem lodsejer og kommune
Forpligter landmanden til at tåle projektet Forpligter kommunen til at sikre kompensationen i form af et tilsagn om fastholdelse Giver kommunen ret til at gennemføre projektet og tinglyse vådområdedeklaration

10 FERV´s opgave Forhandle med lodsejeren om salg af projektareal
Købe erstatningsjord Sælge erstatningsjord Gennemføre jordfordeling Udbyde og sælge projektarealer efter realisering

11 Jordfordeling Det nemme værktøj til mange samtidige handler
FERV gennemfører Kommunen sikrer ramme til udgifter (FERV oplyser) Skæringsdag – Myndighedsbehandling, VVM færdig inden. Kræver ikke indledende møde

12 Jordfordeling – hvilke omlægninger
FERV køber projektarealer FERV køber erstatningsarealer Lodsejer sælger projektarealer Lodsejer køber erstatningsarealer Lodsejer køber projektarealer med henblik på fastholdelse (til ”førprisen”)

13 Opstart og milepæle Opstartsmøde mellem kommune og FERV
Tidsplan og deadline for delopgaver Milepæle med status og konklusion om fortsættelse Afslutning af jordfordeling Anlæg og tinglysning Salg af projektareal

14 Tinglysning Kommunen tinglyser med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 55, stk. 3, Indeholder standardbetingelser, beføjelsesbkg. § 4 Kræver lodsejer accept, men ikke underskrift Kommunen kan anmelde eller lade det anmelde Arbejdet er tilskudsberettiget (Husk ved ansøgning).

15 Skal vi så komme i gang!


Download ppt "Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google