Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny tidsalder - ny religiøsitet?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny tidsalder - ny religiøsitet?"— Præsentationens transcript:

1 Ny tidsalder - ny religiøsitet?
New age Ny tidsalder - ny religiøsitet? ”New age” eller på dansk ”den nye tid” er oprindelig en betegnelse for den astrologiske overgang fra ”fiskens tidsalder” til ”vandmandens tidsalder”.

2 en samlende betegnelse for en bred vifte af trosforestillinger, praksisformer og ideer, der er vokset frem gennem de sidste år. New age adskiller sig fra andre religioner på en række punkter. Blandt andet har new age ikke: nogen fælles trosbekendelse fælles og autoritative helligskrifter et præsteskab en decideret religionsstifter Eftersom at new age-begrebet således ikke dækker over et klart og fast afgrænset fænomen eller indhold er brugen af begrebet også stærkt omdiskuteret og kritiseret. Et velkendt kritikpunkt er, at new age-begrebet har haft en skiftende betydning op gennem tiden og at det derfor ikke står klart, hvad der menes, når begrebet bruges.

3 Udgangspunkt Det senmoderne samfund

4 Historie Se klip med Lars Ahlin
Historisk har det, som senere er blevet kendt som new age-bevægelsen, sine rødder i 1960´ernes ungdomsoprør og modkultur , som opstod i USA. Inden for modkulturen var modstanden til det daværende samfund og de her fremherskende værdier helt central. New ages fundamentale ideer og tanker kan dog spores endnu længere tilbage i historien. New age trækker blandt andet tydeligt inspiration flere forskellige religioner, filosofiske retninger og personer herunder gnosticismen , buddhismen, hinduismen, humanistiske psykologi , teosofien og C.G. Jung. Teosofien har vist sig at være en af de mest indflydelsesrige faktorer inden for new age. Oprindeligt blev teosofisk samfund grundlagt i 1875 i New York af Helena Blavatsky, men blev siden flyttet til Indien. Teosofien er et trossystem eller nærmere et videnskabeligt-filosofisk system, som baserer sig på en spiritualistisk lære med europæiske såvel som indiske elementer. Teosofien giver efter sigende sine tilhængere indsigt i åndelighedens natur. Gud opfattes som tilværelsens centrum og verden er udstrømmet af ham. Teosofiens lære funderer sig, ifølge teosofferne selv, på ældgamle esoteriske, sandheder. Alle religioner repræsenterer menneskets bestræbelser på at finde den universelle visdom.

5 Opbygning ikke-institutionaliseret form for religion.
flad netværksstruktur  ikke et bestemmende lederskab og dermed heller ikke noget lederhierarki det er det enkelte individ, som er den ultimative kilde til autoritet. Individet udvælger selv de ideer og teknikker, der appellerer og som føles rigtige. vedbliver at udvikle og forandre sig, da nye ideer, teknikker og metoder hele tiden kommer til og integreres, mens andre forsvinder. Til trods for den vidtstrakte valgfrihed og en deraf følgende trospluralisme inden for new age findes der alligevel en række trosforestillinger, som er fælles og centrale for hovedparten af new age-tilhængere:

6 Centrale trosforestillinger
Det guddommelige selv Selvspiritualiteten er et helt centralt og afgørende kendetegn ved new age. Det betyder, at mennesket opfattes som indeholdende det guddommelige eller spirituelle indeni sig selv. Menneskets spirituelle eller guddommelige kerne kaldes ofte for det ”det guddommelige selv” eller ”det højere selv”. ”Det højere selv” er den del af mennesket, som repræsenterer det sande og autentiske kerneselv. I modsætning til ”det højere selv” står ”det lavere selv” eller ”egoet”, som opfattes som et produkt af et individs socialisering og ydre påvirkning fra blandt andet familie, institutioner, traditioner, kultur etc. Et grundlæggende tema og en vigtig opgave inden for new age er arbejdet med at overkomme eller overskride sit eget ”lavere selv”. Opgaven består i at indse og erkende sin egen oprindelige, spirituelle og guddommelige natur som er lig ”det højere selv”. Ved hjælp af spirituelle teknikker og metoder er det muligt at foretage skiftet fra ”det lavere selv” til ”det højere selv” og dermed realisere sit indre, sande selv og opnå det perfekte liv. Vigtigheden af denne individuelle udviklingsrejse, er med til at understrege, at det primære fokus inden for new age er på det enkelte individs udvikling og vækst samt møde med og oplevelse af det spirituelle/guddommelige.

7 Centrale trosforestillinger
Alt er energi... alt ultimativt er energi og del af samme energi. Denne energi opfattes gerne som guddommelig og universel og grundtanken er, at denne energi gennemstrømmer og har skabt alt. Mennesker, dyr, planter, verdenen og universet. holistisk forståelse af, at alt hænger sammen og at helheden er mere end blot sine enkeltdele. virkeligheden opfattes som én stor enhed (monisme), hvor modsætninger ikke eksisterer. menneskekroppen indeholder energibaner, såkaldte meridianer, samt energicentre, såkaldte chakraer. En holistisk måde at anskue mennesket på er velkendt inden for det alternative behandlingsområde - den fysiske krops tilstand/sundhed ses som afhængig af den psykiske tilstand/sundhed og nogle gange også den spirituelle tilstand/sundhed og omvendt. New age er generelt kritisk indstillet over for religiøse traditioner og deres dogmer, doktriner og moral, men henter inspiration fra diverse religioner og religiøse traditioner. alle religioner har betydning, sandhedsværdi og relevans. Dette skyldes, at de på et grundlæggede plan forholder sig til og bygger på samme ultimative visdom og sandhed. den guddommelige energi kan kanalisere og manifestere sig gennem forskellige former for åndelige mestre. Blandt andet opfattes Buddha, Kristus og Jomfru Maria af mange som åndelige mestre. De åndelige mestre kan agere spirituelle hjælpere for mennesker i deres personlige og åndelige udvikling, og de anskues derfor som specielt udviklede, indsigtsfulde og bevidste mennesker.

8 OPGAVE:. Gruppe 1:. Find træk fra new age tankegangen i. IML-
OPGAVE: Gruppe 1: Find træk fra new age tankegangen i IML- gudstjenesten – brug oversigten vi fik udleveret. Gruppe 2: Find træk fra new age på hjemmesiden.


Download ppt "Ny tidsalder - ny religiøsitet?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google