Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012."— Præsentationens transcript:

1 Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012

2 Informationsmøde på Mosedeskolen Onsdag den 31. oktober kl. 19.00-21.00 Kl. 19.00 Velkomst og kort om aftenens program v/ Skoleleder Merete Hytting Kort info om skole og SFO og lidt om indskolingsgrupper v/ Skoleleder Merete Hytting og SFO-leder Gitte Boysen Den optimale skolestart Om indskrivning og forældreintra v/ Børnehaveklasseleder Bonnie Billesø og viceskoleleder Allan Lund Kl. 19.30 Festsal forlades. Besøg gruppevis i én 0. klasse v/Bonnie Billesø, Susann Stauning, Helle Bøgh, Susanne Felskov og Hacer Eldeniz Kl. 20.00 Cirkulation rundt i alle 0. klasserne Der kan frit cirkuleres rundt i 0. klasserne

3 Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012 Hvem er vi? 740 elever 45 lærere 20 pædagoger 2 skolesekretærer 1 teknisk serviceleder 2 tekniske service- medhjælpere 1 kantinemand 1 SFO-leder 1 SFO-souschef 1 SFO-afd.leder 1 skoleleder 1 viceskoleleder SFO Fritteren

4 Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012 Hvad står vi for? •Først og sidst skolens kerneopgave: Fokus på grundlæggende trivsel, faglighed og læring. •Vægtning af de praktisk/musiske fag – også i overbygningen •Inklusion er et indsatspunkt, der gælder for hele Greves skolevæsen. På Mosedeskolen er værktøjet Aktionslæring valgt. Kort fortalt: -Paradigmeskift i børnesyn -Er hesten død, så stå af -Forældresamarbejde om den enkelte elev, men også om klassen som gruppe. -En udvikling, der fortsætter •Derudover arbejdes der i Greve skolevæsen også med fokus på sundhed og trivsel, 1:1 projektet og innovation.

5 Tidsplanen Uge 40 Center for Skoler har informeret alle forældre (annonce Sydkysten) om web-indskrivning via Nem ID. Uge 41 Indbydelse til indskrivningen og infomødet er udsendt af skolen (inkl. folder om Nem ID). Uge 44Info-møde afholdes onsdag den 31. oktober 2012 kl. 19-21 i festsalen. Uge 45-46 Indskrivningen hjemmefra dagligstuen … via Nem ID. Forældrene indtaster selv elevoplysninger elektronisk hjemmefra. Se udsendt folder. Hvis ovenstående giver vanskeligheder af den ene eller anden art, vil skolen kunne kontaktes og være behjælpelig med indskrivningen. Uge 47Administrationen rykker de forældre, som ikke har svaret/indskrevet barnet. Uge 48 Materiale/indberetning vedr. foreløbigt resultat af indskrivningen sendes af administrationen til rådhusets skolecenter (frist 29. november 2012). Det politiske udvalg behandler indskrivningen i uge 2. Uge 3Oplysningsskemaer vedr. overgang fra daginstitution til skole udsendes til forældrene. Uge 4-8Børnehaverne afholder møder med forældre, bl.a. ud fra oplysningsskemaerne. Uge 9Oplysningsskemaerne returneres til skolen senest mandag i uge 9 (27. februar 2012). Uge 10-13Fritids- og undervisningsdelen besøger børnehaverne. Marts 2013 Klassefordelingen udsendes uge 10. Mulighed for besøg i fritidsdelen for børn og forældre 13. marts 2013. April 2013Børnene starter i SFO’en 1. april 2013. Juni 2013Kom og kig i børnehaveklasserne – afvent nærmere om dato i juni 2013. August 2013 Første forældremøde holdes: Mandag den 12. august 2013, kl. 19.00-20.30. Første skoledag for børnehaveklasserne: Tirsdag den 13. august 2013, kl. 09.00-11.00. Første skoledag for øvrige 1.-9. kl.: Mandag den 12. august 2013 08.45-11.20.

6 Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012 Forudsætninger for en god skolestart For at skolestarten kan blive optimal, forudsætter det, at børnene har nogle færdigheder med sig. Det er væsentligt, at barnet … … kan koncentrere sig om en opgave, det selv eller andre har valgt … er selvhjulpen – kan klæde sig af og på, binde snørebånd og være medansvarlig for skoletaskens indhold … kan sit fornavn og efternavn … ved hvor det bor, og hvem der er i familien … kan holde styr på, hvor forskellige ting hører til – legetøj, bestik tøj … kan fortælle om oplevelser, så andre kan forstå det … kan sidde stille og lytte til en historie … kan modtage en besked og udføre den … kan holde rigtigt på en blyant … kan gå længere ture

7 Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012 ”På vej i skole” Se folderen Undervisningsministeriets hjemmeside

8 Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012 Digital indskrivning I Greve kommune foregår indskrivning til 0.klasse via internettet fra kommunens hjemmeside www.greve.dk. - se den udsendte folder. Vigtigt!

9 Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012

10 Forældreintra Siden 2009 har den primære skriftlige kommunikationsform i SkoleHjem- samarbejdet for undervisningsdelen været ForældreIntra, som nås via www.mosedeskolen.dk. www.mosedeskolen.dk ForældreIntra skal bruges til … … spredning af generel information om klassen … dialog mellem skole og hjem … mulighed for oprettelse af debatfora Svartid på beskeder skal højst være 3 arbejdsdage. Al kommunikation forventes at foregå i en venlig og konstruktiv tone. Skolen forbeholder sig ret til at fjerne emner eller indlæg af personlig eller nedladende karakter. I tilfælde af misbrug kan det være nødvendigt for skolen at inddrage forældres adgang til ForældreIntra.

11 Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012 Legegården

12 Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012 www.mosedeskolen.dk


Download ppt "Informationsaften for kommende 0.klasseforældre – 31.oktober 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google