Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vidensnetværkets konference 8. december 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vidensnetværkets konference 8. december 2008"— Præsentationens transcript:

1 Vidensnetværkets konference 8. december 2008
Karrierevejledning af studerende med funktionsnedsættelse Fokus på inklusion centerleder Willy Aastrup A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

2 Et nyt universitet tager form
A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

3 AU – landsdækkende universitet
A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

4 Rådgivnings- og støttecentret
Lærings- og studiestøttende kompetenceenhed: Afklaring, udredning og visitering Rådgivning og læringsforløb Information og rådgivning på AU Uddannelsesforløb og kurser Udvikling af praksisrelevante metoder Administration af SPS A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

5 Rådgivnings- og støttecentret:
Målgrupper: Studerende med: specifikke studiemæssige vanskeligheder - Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - Anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk - Andre specifikke studiemæssige vanskeligheder A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

6 Rådgivnings- og støttecentret:
950 – 1000 studerende (2008) 800 med individuel bevilling (inkl. 2-sprogede m.fl.) 1250 – 1300 i 2009 A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

7 Vision og kvalitetsmål
”ligeværdige” studiemuligheder idet også studerende med specifikke studiemæssige vanskeligheder skal have mulighed for at realisere deres evner for at gennemføre en videregående uddannelse. MEN Skal leve op til generelle og specifikke kvalitetskrav A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

8 Vision og kvalitetsmål
Støtteindsatsen skal være: helhedsorienteret fagligt velbegrundet koordineret med fagenes undervisning ”Best practice” A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

9 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Efterspørgsel fra studerende som har begrænsninger, men også muligheder ønsker behov forventninger A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

10 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
efterspørgsel efter individuelle løsninger under hensyntagen til deres muligheder og deres begrænsninger deres funktionsnedsættelse A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

11 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Behov for afklaring og viden håndtering af usikkerhed negative forventninger ”hvad tør jeg sige” A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

12 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Sammenhæng mellem uddannelsesplanlægning og erhvervsorientering = inkluderende indsats A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

13 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Model for karrierevejledning samtalebaseret inkluderende innovativ ”hvad er hensigtsmæssigt for den enkelte studerende i den specifikke situation” A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

14 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Fokus på motivation Hvad motiverer den enkelte = større muligheder for at overvinde indre barrierer ydre barrierer A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

15 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
reflekteret brug af forskellige metoder mhp. menneskelig udvikling og inklusion læring erkendelse forandring A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

16 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
metode 1 = vejledning lærings- og udviklingsorienteret virksomhed opnå forståelse som kan forankres i intentioner og handlinger A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

17 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
metode 2 = ansvarsskabende rådgivning forandring mhp. at løse følelsesmæssige og holdningsmæssige barrierer fokus på potentialer snarere end begrænsninger A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

18 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
metode 3 = adviserende rådgivning (counselling) viden og råd om løsningen af konkrete problemer f.eks. kompensations- og støttemuligheder A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

19 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
metode 4 = Coaching retning og feedback mhp. identificere mål og klare resultater A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

20 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Uddannelse 1 Generelt formål: praktisk indføring i karrierevejledning mhp. inklusion teoretisk ballast refleksivt begrebsapparat på praksis A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

21 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Uddannelse 2 Specifikt formål: forståelse af forankring/implementering af formidling af videreudvikling af konkret praksis A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

22 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Uddannelse 3 tager udgangspunkt i den enkelte vejleders faglige og teoretiske ”ståsted” praksis målgruppe(r) løbende supervision A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

23 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Uddannelse 4 4 moduler á 3 dage over 3 måneder A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

24 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Modul 1 Samtalemetoder ift. målgruppe hvornår i hvilke situationer hvilke metoder og hvorfor A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

25 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Modul 2 Arbejdsmarked og karriere begrænsninger støttemuligheder karrierebegrebet vejlederens egne opfattelser A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

26 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Modul 3 Identitet og motivation begreber om identitet og motivation sammenhæng med kontekst og kultur hvordan afklarer man identitet hvad motiverer den enkelte A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

27 Målrettet karriere- og erhvervsvejledning for handicappede
Modul 4 Relationer begreber om asymmetri kontra symmetri magt og afmagt tavshed/pauser, magt tillid og åbenhed A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret

28 Vidensnetværkets konference
Karrierevejledning af studerende med funktionsnedsættelse tak til fagleder, cand.mag. et MHH Anders Dræby Sørensen udviklingskonsulent mag.art. Ph.d. Lisa Dahlager udviklingskonsulent mag.art. Ph.d. Dorte Odde A A R H U S U N I V E R S I T E T Rådgivnings- og støttecentret


Download ppt "Vidensnetværkets konference 8. december 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google