Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jesper Jacobsen Miljøafdelingen Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Tel: +45 32 31 32 31 Handlingsplan til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jesper Jacobsen Miljøafdelingen Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Tel: +45 32 31 32 31 Handlingsplan til."— Præsentationens transcript:

1 Jesper Jacobsen Miljøafdelingen Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Tel: +45 32 31 32 31 Email: maf@cph.dk Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

2  Der er gennemført en grundig undersøgelse af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn (CPH) – udført af DMU  Der er konstateret høje koncentrationer af ultrafine partikler i lufthavnen – højere end f.eks. i indre by  CPH har i samarbejde med handlere udført en kortlægning af medarbejdereksponering med ultrafine partikler  CPH har udarbejdet en handlingsplan for at reducere forureningen Baggrund

3  Handlinger der skal give os noget mere viden  Handlinger der mindsker medarbejdereksponering på kort sigt  … på langt sigt Handlingsplan

4 Kortlægning  Der er gennemført målinger på faste målestationer i lufthavnen, som har vist et generelt højt niveau af ultrafine partikler  Der er gennemført supplerende målinger med håndholdt måleudstyr for at kortlægge det niveau den enkelte medarbejder udsættes for

5 Konklusioner på målinger  Der er generelle gennemsnit på 32.000 – 95.000 UFP på forpladsen - Målinger på HCAB har værdier på 40-50.000 i myldretiden  Vindforhold er meget afgørende for kildespredningen  Indendørs er der ikke forhøjede niveauer

6 Hvor kommer partiklerne fra?  Flymotorer giver diffus baggrundsforurening  APU giver diffus baggrundsforurening  Handling grej (diesel) giver lokale forureninger

7 Fortsatte undersøgelser  Måling af ultrafine partikler på forplads og station Vest  Supplerende personmålinger  Kortlægning af køretøjers partikelforurening (Løbende i forbindelse med audit og indkøb)  Arbejdsmiljømedicinsk undersøgelse af helbredspåvirkninger (kohorte)

8 Arbejdsmiljømedicinsk undersøgelse af helbredspåvirkninger (kohorte)

9  Handlinger der skal give os noget mere viden  Handlinger der mindsker medarbejdereksponering på kort sigt  … på langt sigt Handlingsplan

10 Handlinger på kort sigt  Forsøg med flytning af opstartsmærker  Forsøg med el drevet handling grej ved B4  Test af alternativt brændstof med lavt svovlindhold til handling grej  Overvågning og opfølgning på brug af APU (hvorfor anvendes den?)  Overvågning og opfølgning på tomgangsregulativ  Skærpelse af ”Grønt Grej” definition (Udfasning af forurenende handling grej)

11

12  Handlinger der skal give os noget mere viden  Handlinger der mindsker medarbejdereksponering på kort sigt  … på langt sigt Handlingsplan

13 Handlinger på langt sigt  Udfasning af forurenende handling grej  Montering af partikelfiltre  Udfasning af fly med gamle jetmotorer  Nedsætte svovlindhold i flybrændstof  Traktorering til RWY  Medarbejderopmærksomhed  Taxikørsel på én motor  Åndedrætsværn  Vejrafhængige procedurer  Rettidighed  Tomgangsregulativ  Parkering af ankommende fly  Flytning af opstartsmærke  APU regulativ  Reducering af trafik  Emhætte/blæser  Job rokering  Miljørigtige personbiler

14 Højest prioriterede forslag Forslag med Størst potentiale Mindst attraktive forslag Effekt (luftkvalitet) Indsats (kompleksitet og tid) HøjLilleMiddel Høj Lille Middel APU- regulativ Medarbejderopmærksomhed Tomgangsregulativ Åndedrætsværn Taxikørsel på én motor Udfasning af forurenende handling grej Montering af partikelfiltre Flytning af opstartsmærke Traktorering til RWY Udfasning af fly med gamle jetmotorer Nedsætte svovlindhold i flybrændstof Job rokering Miljørigtige personbiler ”Emhætte”/blæser Vejrafhængige procedurer Parkering af ankommende fly Reducering af trafik Rettidighed CPH’s oplæg til indplacering, 2011

15 Handlinger der sænker på langt sigt - og er igangsat  Udfasning af forurenende handling grej  Montering af partikelfiltre  Medarbejderopmærksomhed  Tomgangsregulativ  APU regulativ  Miljørigtige personbiler  Taxikørsel på én motor  Information til ACI og følgende politisk involvering - ensartet regulering i EU?

16 Fremtidige løsninger – ikke umiddelbart tilgængelige  Brændselsceller som APU - Airbus  Udrede muligheder med Taxibot og wheeltug

17 Fremtiden  CPH arbejder efter handlingsplanen for at nedsætte forureningsniveauet på forpladsen  Fortsætter møderækken med samarbejdsparter


Download ppt "Jesper Jacobsen Miljøafdelingen Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Tel: +45 32 31 32 31 Handlingsplan til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google