Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra pædagogisk servicecenter til læringscenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra pædagogisk servicecenter til læringscenter"— Præsentationens transcript:

1 Fra pædagogisk servicecenter til læringscenter
Luk verden ind Ændring af de fysiske rammer

2 Læseprojekt udskolingen
Forskellige former for læsning Målrettet afgangsprøverne Evaluering og nutænkning

3 Læsebånd At øge børnenes læselyst At øge børnenes læsehastighed

4 Legepatrulje At inspirere de mindste elever til nye lege
At øge kendskabet mellem eleverne i afdelingerne At øge mellemgruppens eleveres bevidsthed om ansvar for andre

5 Samarbejde med Ulfborg Børnehave
At sikre en ontinuerlig opfølgning og udvikling i forhold til overgangen fra børnehave til skole og AFH

6 Overgange mellem afdelingerne
At sikre at viden om børnene bringes videre, når de skifter afdeling

7 Overgangen mellem Staby og Vemb skole – til Ulfborg – forældresamarbejde/ elev- og forældreforventninger At sikre at overgangen fra en skole til en anden er kvalificeret både fagligt, personligt og socialt for eleverne. At forældrene er aktive og vidende om processerne.

8 Elevplaner Ulfborg Skole har søgt om at måtte anvende ”Udfordringsretten”, som skal sikre gode, anvendelige elevplaner, hvor det er formålstjeneligt.

9 Spændende og udviklende udeområder
At sikre et børnene får så gode udeområder som muligt At eleverne kan røre sig i frikvartererne At faciliteterne inspirerer til fysisk udfoldelse

10 Trivselsplanen I så høj grad som muligt at sikre alle børns trivsel på Ulfborg Skole. At alle voksne ved, hvad vi skal gøre, hvis et barn ikke trives. At forpligte alle på handling


Download ppt "Fra pædagogisk servicecenter til læringscenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google