Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jacob Torfing Væksthus for Ledelse 24. April, 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jacob Torfing Væksthus for Ledelse 24. April, 2013"— Præsentationens transcript:

1 Jacob Torfing Væksthus for Ledelse 24. April, 2013
Ledelse af frivillige Jacob Torfing Væksthus for Ledelse 24. April, 2013

2 Er der et liv efter NPM? NPM har domineret i de angelsaksiske lande, men har også haft stor betydning i Danmark Stort fokus på effektivisering og udgiftskontrol: Første bølge var konkurrenceudsættelse af den offentlige sektor Anden bølge var mål- og rammestyring og resultatmåling Tredje bølge var processtyring gennem akkreditering Sidste bølge forsøger at gøre de offentligt ansatte mere fleksible og billigere i drift NPM har ført til mange gode ting, men efter 20 år er det blevet stadigt sværere at pine tilstrækkelige effektivitetsgevinster ud af NPM Men hvad er alternativet?

3 Alternativet til NPM En bred kreds af forskere har foreslået, at NPM suppleres med New Public Governance: Lægger vægt på tillidsbaseret ledelse, tværgående samarbejde, offentlig innovation og mobilisering af samfundets ressourcer Gabet mellem stigende forventninger og knappe ressourcer kan bl.a. lukkes ved at ’sætte stikket i borgerne’: Borgeren som medproducent af egen velfærdsservice Borgeren som producent af andre borgeres velfærd som frivillig Ændrer borgerrollen: fra ’klient’ og ’kunde’ til ’aktiv medborger’ Den offentlig serviceproduktion gør det aktive medborgerskab til et oplagt satsningsområde

4 Hvad er det nye? De offentlige velfærdssystemer fortrængte den frivillige velfærd, der var sparsom, ujævn, uprofessionel og baseret på barmhjertighed De frivilliges genkomst er imidlertid ikke et spørgsmål om at trænge velfærdsstaten tilbage De frivillige kommer i stigende grad ind i maskinrummet og samproducerer offentlig velfærd Det bringer os fra et nulsumspil til et plus-sumspil

5 Frivillighed Frivillige i offentlig samproduktion bidrager til at gøre velfærd bedre, billigere, mere innovativ, mere engageret, mindre paternalistisk og mere differentieret og brugervenlig Frivillighed defineres som en formel og uformel aktivitet, der sigter på at hjælpe andre, og samtidig er ulønnet og selvvalgt To slags frivillighed i offentlig samproduktion: Aftaler med frivillige foreninger Eget korps af frivillige

6 Ledelse af frivillighed
Det er en hårdnakket myte, at frivillige hverken kan eller skal ledes Når de frivillige kommer ind i de offentlige sektor og samproducerer offentlig velfærd er der et klart ledelsesbehov Udfordringen er, at frivillige hverken kan ledes ved, at man giver ordrer, eller ved at de gives økonomiske belønninger

7 Teorier om ledelse af frivillige
Metastyring af styringsnetværk: undgå over og understyring af selvregulerende netværk af og med frivillige Ledelse af samarbejdsdrevet innovation: Ledere skal træde i karakter som igangsættere, facilitatorer og katalysatorer

8 Teorier om ledelse af frivillige
Teorier om frivillig ledelse: Rammesætning: politik og aftaler Styring: mål, betingelser og konfliktløsning Håndtering: Rekruttering, motivering, uddannelse, visitering, sparring, beskyttelse, fastholdelse, anerkendelse, og terminering Evaluering: omfang, kvalitet og brugertilfredshed Ledelseskompetencer: Opbygge kapacitet, skabe empowerment, kommunikere, have rummelighed og stærke sociale kompetencer

9 Motiver Frivillige: altruisme, værdi-orientering, gøre en forskel, social kontakt og egeninteresser Offentlige: besparelser, kvalitetsløft og styrket borgerrolle

10 Mange former for frivillighed
Individuelle frivillige Kollektivt organiserede frivillige Henvisning til uformelle grupper Medarbejdere på virksomheder med CSR Virksomhedssponserede håndbold-piger Bruger- og kommunalbestyrelser

11 Erfaringer Positive erfaringer dominerer
Både positivt for de frivillige, for medarbejderne og den offentlige sektor (energi, ressourcer, nye ideer, større rækkevidde, ...)

12 Barrierer Ledelsesusikkerhed Omkostninger ved opstart
De frivilliges ustabile og svingende indsats

13 Opgaver Myndighedsudøvelse og tekniske områder er ’no go’
Kerneydelser er gråzone Pårørende princip som tommelfinger-regel

14 Pres på de offentlige medarbejde
Afhænger af medarbejdernes uddannelses-niveau: fagprofessionelle føler sig ikke truet, men aflastet – tid til kerneydelsen Håndteringsstrategier i forhold til udsatte grupper af offentlige medarbejdere: Lad medarbejderne være ’in charge’ Opgrader medarbejderne til coaches for de frivillige Skab tillid gennem dialog og samvær Flere historier om, at offentlige medarbejdere har ændret syn på de frivillige i en mere positiv retning

15 Vigtige ledelsesopgaver
Klart behov for ledelse af frivillige i offentlig samproduktion Ledelsesopgaverne omfatter: Etablering af rammer og aftaler Rekruttering af frivillige Forventningsafstemning Visitering til opgaver Sparring Fastholdelse Kodeordet er: motivation, motivation og motivation Coaching er central ligesom det er det i forhold til offentlige medarbejdere - forskellen er bare at coaching ikke sker i ’skyggen af hierarki’

16 Råd til at komme i gang Hav blik for hvor frivillige kan yde et positivt bidrag Søg inspiration og læring hos naboen Skab ejerskab i organisationen og blandt medarbejderne Træf et valg: Frivillige organisationer eller eget korps? Eller måske kombination? Tænk stort, start småt, lær hurtigt, og opskaler, når det virker Reflekter over ledelsesopgaven og udøv god frivilligledelse


Download ppt "Jacob Torfing Væksthus for Ledelse 24. April, 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google