Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse og innovation - set fra civilsamfundet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse og innovation - set fra civilsamfundet"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse og innovation - set fra civilsamfundet
Johs. Bertelsen Frivilligt Forum

2 Frivilligt Forum Min baggrund: Ansat i Kristeligt Studenter-Settlement på Vesterbro i København siden 1981 Formand for Frivilligt Forum, Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer siden 2005

3 Frivilligt Forum Frivilligt Forum, Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer: De frivillige sociale organisationers drift og udvikling Gode rammer for frivilligt socialt arbejde i kommunerne Udvikling af socialøkonomi Sikring af det frivillige sociale arbejdes demokratiske og kritiske rolle Frivilligrådet FriSe Center for frivilligt socialt arbejde

4 Frivillighed: Foreningsfrivillige I institutioner, på matriklen
Frivilligt Forum Frivillighed: Foreningsfrivillige I institutioner, på matriklen 3. sektor - leverandører Medborgerskab / den aktive borger

5 Frivilligt Forum

6 Frivilligt Forum

7 Frivilligt Forum

8 Fra velfærdsstat til konkurrencestat
Frivilligt Forum Fra velfærdsstat til konkurrencestat Konkurrencestaten, Ove Kaj Pedersen, professor: ”Velfærdsstaten var i grunden et politisk kulturelt projekt, og den politiske kultur var baseret på en moralsk og en eksistentiel opfattelse af fremtidens menneske. Denne forestilling om den eksistentielle personlighed er i dag afløst af forestillingen om den opportunistiske person, som har fortrængt den politiske teori og moralfilosofien fra den offentlige debat og i stedet indsat økonomismen som samfundets ideologi nummer 1. ”

9 New public management, NPM Mål:Performance Management:
Frivilligt Forum New public management, NPM Mål:Performance Management: Effektivitet (output) Efficiens (outcome) Den allokative efficiens: ”det forhold, at den offentlige sektors aktiviteter har optimal effekt på de faktorer, der har indflydelse på de private virksomheders konkurrenceevne”

10 Den allokative efficiens i praksis:
Frivilligt Forum Den allokative efficiens i praksis: Jo mere ubehageligt det er, at blive aktiveret Og jo lavere kontanthjælpen er Jo mere villig er man til at arbejde for en lav løn Jo bedre er vores konkurrenceevne Og Jo mere ”doven” er Robert

11 Konsekvenser for den frivillige sociale sektor:
Frivilligt Forum Konsekvenser for den frivillige sociale sektor: 1. Fra socialpolitik til beskæftigelsespolitik 2. Øget styring og kontrol 3. Markedsgørelse 4. Frivillighed = frivilligt arbejde

12 Fra socialpolitik til beskæftigelsespolitik
Frivilligt Forum Fra socialpolitik til beskæftigelsespolitik fra civil borger til arbejdskraft manglende sammenhæng i den sociale indsats

13 2. Øget styring og kontrol krav om forandringsteorier
Frivilligt Forum 2. Øget styring og kontrol krav om forandringsteorier stigende evalueringskrav Det er ikke alt, der tælles Der tæller Og det er ikke alt, der tæller Der tælles

14 socialøkonomiske virksomheder udbudsforretninger
Frivilligt Forum 3. Markedsgørelse NGOén som virksomhed socialøkonomiske virksomheder udbudsforretninger

15 Frivillighed = frivilligt arbejde Danmark:
Frivilligt Forum Frivillighed = frivilligt arbejde Danmark: Mere frivillighed = mere frivilligt arbejde Norge: Mere frivillighed = mere demokrati

16 Nye tendenser i det frivillige arbejde:
Frivilligt Forum Nye tendenser i det frivillige arbejde: Frivilligrådet: Samskabelse Forskere: Samproduktion , New Public Governance Eva Sørensen og Jakob Torfing (Roskilde Universitetscenter): ”Offentlig ledelse af frivilliges samproduktion af velfærdsservice”

17 - sektoropdelt økonomistyring
Frivilligt Forum Problemstillinger: ”wicked problems” New public Management - sektoropdelt økonomistyring - bureaukrati og kontrol - mangel på faglighed i den offentlige forvaltning - mangel på politisk ledelse - manglende inddragelse af civilsamfundet Ressourceproblemer

18 Større brug af frivillige Aktivt medborgerskab
Frivilligt Forum Løsningsforslag: New public governance Større brug af frivillige Aktivt medborgerskab

19 Frivilligt Forum Odense Kommune: Aktive borgere handler om at gentænke velfærdssamfundet. - det er en nødvendighed - det er mindst lige så stor en mulighed Gammel velfærd Ny Velfærd Det aktiverende system Den aktive borger Uafhængighed Forbundenhed Fordeling af eksisterende opgaver Redefinerede opgaver Os og dem Vi Odense kommunes innovationsstrategi: ”Ny virkelighed – ny velfærd” bygger forebyggelse, samarbejde og fællesskab

20 - bæredygtighed gennem borgernes engagement
Frivilligt Forum Udgangspunktet er, at vi fra den frivillige verden kan bidrage med kvaliteter, som det offentlige system ikke selv kan levere, added value: - bæredygtighed gennem borgernes engagement - nærvær og tryghed gennem borgernes fællesskaber - sundhed gennem borgernes medansvar for eget helbred omsorg og inklusion gennem borgernes frivillige deltagelse innovation gennem borgernes deltagelse og engagement

21 Bekymring: Vi risikerer at smide barnet ud med badevandet
Frivilligt Forum Bekymring: Vi risikerer at smide barnet ud med badevandet Det frivillige arbejdes særlige kvaliteter: Udgangspunkt i civilsamfundet Uafhængigt af det offentlig myndighed Kritisk vagthund overfor det offentlige Gror af lyst og dør af tvang Tager udgangspunkt i det meningsfyldte

22 Det meningsfyldte afhænger af øjet, der ser det:
Frivilligt Forum Det meningsfyldte afhænger af øjet, der ser det: Finansministeren Borgmesteren Pensionisten Bistandsklienten De frivilliges og den civile borgers rolle som korrektiv er vigtig for samfundet Bjarne Lenau, Kirkens Korshær: ”Vi møder folk i øjenhøjde, også når de ligger ned..!”

23 Frivilligt Forum

24 Innovationsudfordringen:
Frivilligt Forum Innovationsudfordringen: 1. På konkurrencestatens og vækstens præmisser 2. På alternative præmisser - fokus på konkurrencestatens ofre - fokus på bæredygtighed

25 Innovationsplatforme:
Frivilligt Forum Innovationsplatforme: Samskabelse Socialt entreprenørskab Empowerment, involvering og ansvar Samfundsmæssigt nødvendigt arbejde Bæredygtighed Innovative netværk En ny form for socialpolitik, nedefra

26 Ledelsesudfordringen/den politiske udfordring:
Frivilligt Forum Ledelsesudfordringen/den politiske udfordring: Rammesætning: Politiske og finansielle rammer, staten Civilsamfundsstrategi, charter, finansiering Styring: Samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer Kommunale samarbejdsplatforme :Frivilligpolitik, frivilligråd, frivilligcentre, innovationscentre Håndtering (HR) i institutionen : Rekruttere, motivere, uddanne, visitere, fastholde, anerkende, belønne Evaluering: Løbende vurdering af kvaliteten af de frivilliges indsats

27 Skitse vedr. formulering af lokal frivilligpolitik
Frivilligt Forum Skitse vedr. formulering af lokal frivilligpolitik Beskrivelse af formålet med inddragelse af borgerne/civilsamfundet Samarbejde med det frivillige sociale arbejde Definition af frivilligt socialt arbejde Det frivillige sociale arbejdes særlige værdi Principper for støtte til det frivillige sociale arbejde Samarbejde med frivillige sociale foreninger i lokalsamfundet Samarbejde med frivillige sociale foreninger på offentlige og private institutioner Status for frivilligråd og frivilligcenter Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

28 Håndtering i institutionen: - ledelse - faglighed
Frivilligt Forum Håndtering i institutionen: - ledelse - faglighed

29 Frivilligt Forum Frivilligt Forum og fagbevægelsen har aftalt en række forslag til spilleregler. FOA Socialrådgiverne Sygeplejerskerne Socialpædagogerne HK- kommunal

30 Frivilligt Forum Spilleregel # 1 Ansatte løser opgaver, der er nedfældet i lovgivningen (fx serviceloven), og har ansvaret for at opgaverne løses på en måde, der svarer til borgernes rettigheder Arbejdet på velfærdsinstitutionerne bygger på en lang dansk tradition udviklet gennem lovgivningen i mere end et halvt århundrede. Grundelementerne er faglighed, retssikkerhed og respekt for det enkelte menneske. Øjeblikkelige og fremtidige udfordringer af velfærdssamfundet må ikke krænke disse grundprincipper.

31 Frivilligt Forum Spilleregel # 7 På institutionerne organiseres frivillige i en forening eller i et netværk i samarbejde med en frivillig organisation Frivillige på en institution arbejder sammen, udveksler erfaringer om arbejdet og medvirker i fællesskab til at udvikle det frivillige arbejde. Derfor organiseres de frivillige i forening eller netværk, hvilket også giver de frivillige tryghed i forhold til og koordinering af indsatsen på institutionen. Organiseringen kan ske efter mange modeller ved hjælp af en eller flere frivillige organisationer, der har erfaring i organisering af frivillige.

32 Frivilligt Forum Spilleregel # 9 Der udarbejdes aftaler for frivillige på hver enkelt institution, der passer til institutionens vilkår Klare retningslinjer er afgørende for om den frivillige indsats får den tilsigtede betydning. Derfor skal der – udover en række almindelige retningslinjer – udarbejdes konkrete regler for, hvordan det frivillige arbejde udføres på den konkrete institution. Reglerne aftales mellem ledelsen og den frivillige organisering på stedet, der er understøttet af en frivillig organisation.

33 Frivilligt Forum

34 En ny civilsamfundsstrategi:
Frivilligt Forum En ny civilsamfundsstrategi: politisk udmelding fra regeringen samarbejdsplatforme i form af et nationalt charter og kommunale charters samarbejdsstrukturer: frivilligråd, frivilligcentre tilførsel af økonomiske ressourcer, finansieringsreform lovgrundlag for socialøkonomiske virksomheder efteruddannelse frivillighed, infrastruktur, lokalsamfund forskning

35 Den offentlige sektor skal styrkes: Politisk
Frivilligt Forum Den offentlige sektor skal styrkes: Politisk Fagligt, indholdsmæssigt og ledelsesmæssigt


Download ppt "Ledelse og innovation - set fra civilsamfundet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google