Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital Projektplanlægning Rådgiverens erfaringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital Projektplanlægning Rådgiverens erfaringer."— Præsentationens transcript:

1 Digital Projektplanlægning Rådgiverens erfaringer

2 overblik?

3

4 Påstand: Bygherres primære fokusområder Overholdes den planlagte pris Overholdes den planlagte tid Overholdes den planlagte kvalitet

5 ”Med en god objektmodel tror vi, at muligheden øges for - gennem hele processen - at sikre tid, pris og kvalitet.”

6 Rådgiver erfaringer 6 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Hvad gjorde vi ? •Opstart •Opmåling •Registrering •(Program) •Forslagsfasen •Hovedprojekt •Udbud •Licitation •Udførelse

7 Rådgiver erfaringer 7 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Aftalegrundlag •Inden opmåling blev der afholdt opstartsmøde med landinspektøren •Det var et ønske at afprøve om rådgivers indsats i forbindelse med registreringen kunne lettes.. Opstart Forudsætninger for digitalt grundlag (L3D model) Kontrakter IKT spec. Baseret på Justeret GK CAD manual (bips CAD manual 2007) Parter Bygherre IKT koordinator Arkitekt Ingeniør Landinspektør Landinspektør Opmåling Registrering - bygningsdele - tekniske installationer - fotoregistrering Dokumentation Geometrisk model Logisk model Rådgivere Klassifikation af bygningsdele

8 Rådgiver erfaringer 8 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Aftalegrundlag •Rådgiver ønskede sig 2 modeller •Geometrisk model Logisk model Opstart Den ”logiske model” er renset for de værste skævheder, geometrien er konverteret til objekter Den ”geometriske model” indeholder de rå opmålingsdata

9 Rådgiver erfaringer 9 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Digital udveksling •Projektweb •Udveksling •Udveksling foregår via projektweb. bips C204 arkiv- og dokumentstrukur anvendes. •”Brugere” henter digitale plot i fagmapper. •”Aktørerne” anvender en ny mappe til udveksling ”07-10 BIM-model” •En tilføjelse til bips C204 arkiv- og dokumentstruktur. •Udveksling er foregået smertefrit. Opstart

10 Rådgiver erfaringer 10 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune •Den perfekte model? •Projekteringsgrund-laget består af en IFC-model fremkommet ved digital opmåling. •IFC-modellen er efterfølgende delvis konverteret til ADT (L3D- modellen). •Kun 1 model. Mellemting mellem geometrisk model og logisk model ”I starten betragtede vi nok L3D-modellen som endegyldig..som et udtryk for de reelle eksisterende forhold.” Stikprøve-kontrolmål viste ingen fejl i L3D-modellen. Registrering og opmåling

11 Rådgiver erfaringer 11 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Registrering og opmåling •Forståelseskløft mellem landinspektør og rådgiver Registrering og opmåling Eksempler på uhensigtsmæssigheder ved opmålingen • Mål på døre er dørbladsmål • Åbningsretning på døre er tilfældig • Trappeløb er tilfældige Eksempler på uhensigtsmæssigheder ved registreringen • Ingen registrering af gennemføringer • Ingen registrering af rørføring • Ikke brugbar registrering af tekniske installationer • Fotoregistrering af urelevante emner (ikke brugbar)

12 Rådgiver erfaringer 12 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Registrering og opmåling •Det var et ønske at afprøve om rådgivers indsats i forbindelse med registreringen kunne lettes.. •Det kunne den ikke…helt •Registrering og opmåling bør udføres i samme arbejdsgang og med deltagelse af både landinspektør og rådgiver. •Fotoregistrering koblet på 3D model giver overblik •Tryghed i efterfølgende projektering •Ad-hoc opmåling begrænses Registrering og opmåling Forudsætninger for digitalt grundlag (L3D model) Landinspektør Opmåling Dokumentation Geometrisk model Logisk model Rådgivere Klassifikation af bygningsdele Registrering - bygningsdele - tekniske installationer - fotoregistrering

13 Rådgiver erfaringer 13 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Projektering •Arbejdsmetode •L3D som fagmodel •Landinspektør •L3D geometrisk fagmodel •L3D logisk overtages af arkitekten til ark-fagmodel •Rådgivere •3D fagmodeller, •nye bygningsdele •3D fagmodeller, •nedrevne bygningsdele •2D fagmodeller, administration Logisk model L3D Opmåling (landinspektørs fagmodel) Geometrisk model L3D Projektering + (fagmodeller) 3D nyt 3D nedr. 2D admin. 3D eksist. Tegningsmateriale A3 Fælles model Logisk model overtages af ark Reference

14 Rådgiver erfaringer 14 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune BD beskriv. Hvor langt var vi i projektforslag •Arkitekt •Tidlig fastlæggelse af byggeprincipper •3D modeller af primære bygningsdele •Overordnet teknisk beskrivelse •Detaljeret BMF – struktureret i processer •Overskrifter til bygningsdelsbeskrivelser i BMF Projektering Hurtig afprøvning af idéer i 3D modellen Teknisk beskriv. Skitse BMF dannes sideløbende med modellen BMF / budget BMF grundlag for BD-beskrivelser

15 Rådgiver erfaringer 15 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Hvor langt var vi i projektforslag •Ingeniør •3D modeller at alle fag •Principløsning i skakten •Rå BMF •Skitser til Bygningsdels beskrivelser Projektering

16 Rådgiver erfaringer 16 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Hvor langt var der tilbage •Arkitekt •Ingen væsentlige ændringer i byggearbejder / omfang •Løsning af alle detaljer •Optegning af 1:20 snit •Færdiggørelse af tegninger •Mængdeudtræk på kompletterende bygningsdele / processer •(Vanskelig) •Arbejdsbeskrivelser •Bygningsdelsbeskrivelser Projektering 3D modellen gør det ikke alene Beskrivelser og endelig BMF Undervurdér ikke den traditionelle projektering!

17 Rådgiver erfaringer 17 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Hvor langt var der tilbage •Ingeniør •Løsning af alle detaljer •Optegning af enkelte snit •Færdiggørelse af tegninger •Arbejdsbeskrivelser •Færdiggørelse af BD- beskrivelser Projektering

18 Rådgiver erfaringer 18 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Projektering efter 3D arbejdesmetode Projektering

19 Rådgiver erfaringer 19 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Ændrede faser •Faserne •Faserne ændrer sig. •Med en god objektmodel øges det kvalitative beslutningsgrundlag. Projekt Slut Viden Start Mulighed for at ændre Faseskift Viden Mulighed for at ændre Projektering

20 Rådgiver erfaringer 20 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Det endelige udbudsmateriale •De fleste poster i BMF er genereret på baggrund af mængdeudtræk i modellen. •Alle poster i BMF har tilhørende bygningsdelsbeskrivelse. •BMF er udarbejdet manuelt. Bør opdateres sideløbende med projektering. •Links •Samlet pakke Udbud BMF BD-beskrivelse Poster i BMF kan identificeres i 3D modellen Fokus på sammenhæng i 3Dmodel / tegninger / beskrivelser og BMF Poster i BMF er linket til BD-beskrivelse

21 Rådgiver erfaringer 21 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune DWF bygningsmodeller •Digitale plot kan ses af brugere i en gratis viewer. •De enkelte komponenter / bygningsdele kan fremhæves for bedre overblik. Udbud

22 Rådgiver erfaringer 22 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune DWF bygningsmodeller •Digitale plot kan ses af brugere i en gratis viewer. •De enkelte komponenter / bygningsdele kan fremhæves for bedre overblik. Udbud

23 Rådgiver erfaringer 23 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Elektronisk udbud •Samlet materiale lægges som en pakke Udbud

24 Rådgiver erfaringer 24 ● Hou + Partnere Arkitekter A/S ● NIRAS ● Landmålergården A/S ● Gentofte Kommune Udfordringer /Potentialer •Digital opmålingGiver overblik •-Giver tryghed i geometri •Brug af 3D modellerEr vanedannende •-Godt til kommunikation •-Ændrer på faserne •Digitalt udbudBedre ”orden” i udbudsmaterialet •-Letter selve udbudsprocessen •KompetencerKræver nye kompetencer •-Erstatter ikke eksisterende byggefaglige kompetencer •SoftwareVærktøjerne er stadig for vanskelige at bruge •-Store forhåbninger om værktøjer der har ”overblik”

25 Ville vi gøre det igen? JA!

26 houpluspartnere.dk


Download ppt "Digital Projektplanlægning Rådgiverens erfaringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google