Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk fødevaresikkerhed i verdensklasse?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk fødevaresikkerhed i verdensklasse?"— Præsentationens transcript:

1 Dansk fødevaresikkerhed i verdensklasse?
Konference om ”Bedre hygiejne i Danmark 2006” Christiansborg, den 21. september 2006 Dansk fødevaresikkerhed i verdensklasse? Erik Bisgaard Madsen Viceadministrerende direktør Danish Meat Association

2 ”Dansk fødevaresikkerhed i verdensklasse”
Hvad er god fødevaresikkerhed? Hvordan måles og dokumenteres fødevaresikkerhed? Fødevarekædens robusthed Forbrugernes opfattelse af kød og æg Fremskridt for enhver pris? Er høj fødevaresikkerhed lig høj sundhed? Hvor er Danmark på karakterskalaen?

3 Hvad er god fødevaresikkerhed? - 1
Fravær/lav forekomst af smitstoffer: bakterier, parasitter, virus m.m. Fravær af lægemidler, fx antibiotika, hormoner Fravær af kemiske gifte, fx dioxin, pcb, sprøjtegifte Fravær af tungmetaller, cadmium, bly Fravær af fysiske fremmedlegemer: knoglesplinter, plast, metalstumper herunder kanyler, hår og papir.

4 Hvad er god fødevaresikkerhed? - 2
Dokumenteret fravær alene i fødevaren i Danmark Dokumenteret fravær i hele produktionskæden Dokumentation for importerede fødevarer

5 Stor forbedring af fødevaresikkerheden
De nationale salmonellahandlingsplaner har bevirket et kraftigt fald i salmonellaforekomsten i kød fra svin og slagtekyllinger samt æg Produkt % positive før hand-lingsplan % positive i 2006 (halvt år) Kyllinge-kød 80 2 Svinekød 7 1 Høns (flokke) Kilde: Fødevarestyrelsen

6 Færre salmonellatilfælde hos mennesker i Danmark – 1988-2005
Kilde: Dansk Zoonosecenter

7 Antibiotika-resistente salmonellatilfælde hos mennesker
Fordelt på danske tilfælde og udenlandske fødevarer/rejsetilfælde Resistens- niveau DK – salmonella- tilfælde (%) Import - salmonellatilfælde (%) Fuldt følsom 73 14 Resistent 22 10 Multiresistent 5 66 Kinolonresistent Kilde: Annual report on zoonoses in Denmark, 2005

8 Ingen reststoffer i dansk svinekød - 2005
Reststoftype Antal prøver Antal positive Antibiotika (slagtesvin) 19.912 Hormoner m.m. 6.364 Pesticider m.m. 262 Tungmetaller 55 Kilde: Fødevarestyrelsen

9 Overvågning af reststoffer i dansk oksekød og slagtekyllinger - 2005
Antal prøver Antal positive (%) Oksekød 2.415 1 (0,04) Slagtekylling 877 Kilde: Fødevarestyrelsen

10 Ingen forurening i produktionskæden i Danmark
Godt styr på hele produktionskæden fra foder til slutprodukt God produktionsetik følges og respekteres Ingen skandalesager i Danmark med fx dioxin og hormoner

11 Krav til fremtidens fødevaresikkerhed
Fødevaresikkerhed er en selvfølge Er nær 0-forekomst af salmonella og campylobacter realistisk i dansk kød? Vil vi have nær 0-forekomst for enhver pris? Forbrugeraccept af metodevalg er vigtig! Cost-effect-vurderinger i beslutningsgrundlag

12 Salmonella i dansk svinekød
Kilde: Annual Report on Zoonoses in Denmark, Dansk Zoonosecenter

13 Hvilken strategi skal vælges?
Optimering af hygiejniske slagteprocesser Dekontaminering med kemiske hjælpestoffer Dekontaminering med rent vand/damp

14 Strategi for svinekød Scenarie 1 - Løbende optimering
Løbende optimering af hele slagteprocessen reducerer forekomsten af sygdoms- bakterier på kødet God effekt over tid Arbejdskrævende Cost-effect: Middel

15 Strategi for svinekød Scenarie 2 - USA-modellen
Anvendelse af kemiske hjælpestoffer Klor, organiske syrer, enzymer Kraftigt reducerende effekt Dekontaminering med vand + kemi = størst effekt Forbrugeraccept? Cost-effect: høj

16 Strategi for svinekød Scenarie 3 - Forskningsindsats
Dekontaminering med damp eller rent vand Forventer kraftigt reducerende effekt ”Ren” teknologi Cost-effect: høj Høj forbrugeraccept

17 Dansk undersøgelse om tillid til svinekød – 2004
Kilde: Jysk Analyse A/S

18 Danske forbrugeres holdning til dansk og udenlandsk svinekød
Meget eller alvor-ligt bekymret for: Dansk Polsk Spansk Tysk Hormoner og antibiotikarester i svinekød 5 15 13 10 Salmonella i svinekød 2 11 6 Kilde: Jysk Analyse A/S

19 Er lavt salmonellaniveau i fødevarer = få smittede mennesker?
Sverige og Norge har i årtier haft et nær 0-niveau af salmonella i produktionskæden Sverige og Norge har importkontrol af kød Danmark har reduceret forekomsten af salmonella i produktionskæden de seneste 10 år Hvordan er humansituationen over tid i de 3 lande?

20 Salmonellatilfælde i Norden Antal tilfælde/100.000 indbyggere
Kilder: Norsk Zoonosecenter Dansk Zoonosecenter Smittskyddsinstituttet

21 Salmonellasmitte i Norden – Nu og i fremtiden
Sverige har et højere antal registreret syge end Danmark Norge og Danmark på samme niveau Norge og Sverige burde have langt færre salmonellasyge mennesker pga. 0-forkomst i egne fødevarer samt importkontrol

22 Salmonellasmitte i Norden – Nu og i fremtiden
Mulige årsager og sammenhænge En mere intens overvågning af befolkning i Sverige og Norge? En mere følsom befolkning pga. manglende immunisering? Vil vi se samme situation i Danmark om 10 år? Hvor langt kan Danmark nå ned i forhold til nu?

23 Konklusion Salmonellaforekomsten er reduceret drastisk
Kemiske reststoffer udgør ikke en risiko i dansk kød Yderligere reduktion af salmonella afhænger bl.a. af, hvilke metoder det bliver tilladt at anvende Dansk fødevaresikkerhed er i verdensklasse, og vi vil arbejde for fortsatte forbedringer


Download ppt "Dansk fødevaresikkerhed i verdensklasse?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google