Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DDV, datamodeller & digitalisering – dag 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DDV, datamodeller & digitalisering – dag 1"— Præsentationens transcript:

1 DDV, datamodeller & digitalisering – dag 1
09: :00 Ankomst, kaffe og brød 10: :30 Velkomst og et kik på det forgangne år v. Svend K. Hansen, Formand for DDV og Karina Topp Aarhus Vand Anvendelse af EA – Den pragmatiske udgave v. Søren Staun Biangslev, PFA Præsentation af Referencedatamodelprojektet v. Bruno Højrizi, Aalborg Forsyning 12: :00 Frokost 13: Præsentation af Referencedatamodelprojektet - fortsat v. Bruno Højrizi, Aalborg Forsyning, Workshop v. Peter Huber, Strand & Donslund 14: :00 Pause 15: :30 Workshop 17: :45 Afrunding på dag 1 v. Svend K. Hansen, Formand for DDV

2 DDV, datamodeller & digitalisering – dag 1
18: :30 Velkomstdrink i Vandhuset 18:30 - ?? Middag i Vandhuset Tilmelding kan nås inden frokost til Dorte Skræm ?? - ?? Transport og tjek-in på Hotel Skanderborghus

3 DDV, datamodeller & digitalisering – dag 2
09: :30 Tanker om dag 1 - dagen derpå v. Svend K. Hansen, Formand for DDV 09:30 – Projekter - Præsentation & Status á 15 min Registreringsvejledning v. Kasper Rasmussen, Envidan A/S DANDAS v. Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S DANVAND v. Otto Leopold, TRE-FOR Kaffepause 10: :00 Projekter - Præsentation & Status á 15 min Navngivning v. Henrik Madsen, Orbicon A/S D&V v. Kay Lindegaard, Orbicon A/S

4 DDV, datamodeller & digitalisering – dag 2
11: :00 DDV i 2013 v. Svend K. Hansen, KE og Karina Topp, Aarhus 12: :00 Frokost OIO - hvorfor og hvordan; metode, principper og resultater v. Michael Bang Kjeldgaard, chefkonsulent, DGS Kaffepause :45 KMS' anvendelse af OIO & Grunddata og infrastruktur for geodata v. Flemming Nissen, KMS :00 Afrunding og tak for denne gang v. Svend K. Hansen, Formand for DDV

5 Forventninger til dagene
Hvad er jeres forventninger til de næste to dage? Brug to minutter med jeres sidemand…

6 Forventninger til dagene
Vi håber, at det der kommer ud af dagene bl.a. er: Kendskab til den metode DDV ønsker, at vandsektoren skal arbejde med for at skabe sammenhæng mellem forretning og teknik – også på datamodelområdet Overordnet forståelse af hvordan datamodelarbejdet ser ud fremadrettet Klarhed over, hvad vi i projektgrupperne har beskæftiget os med det forgangne år Input til hvilke indsatser, der skal igangsættes næste år Netværk og erfaringsudveksling Inspiration til det videre arbejde bl.a. ved spændende oplæg

7 DDV - organisationen

8 DDV - organisationen Formand: Svend K. Hansen, KE Niels Erik Buch
ARWOS Arne Kirt Hansen Frederikssund Forsyning A/S Mikkel Lundstrøm Holbæk Forsyning A/S Per Holm Kolding Spildevand A/S Helmer Petersen Spildevandscenter Avedøre Bruno Højrizi Aalborg Forsyning, Vand A/S Finn Asmussen Københavns Energi A/S Michael Brandt Varde Forsyning A/S Karina Topp Aarhus Vand A/S Christina Foldager DANVA

9 DDV - organisationen Formand: Karina Topp, Aarhus Vand
Kurt Brinkmann Kristensen Aarhus Vand A/S Mette Godsk Nicolajsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Erling Nissen VandCenter Syd A/S Otto Leopold TRE-FOR Vand A/S Kay Lindgaard Pedersen Orbicon A/S Martin Brandi NIRAS Finn Asmussen Københavns Energi A/S Jackie Sandgård Intergraph Danmark A/S Sune Due Møller Informi GIS A/S Lars Nørgaard FVD / Ikast Vandforsyning A.m.b.a Thomas Bo Sørensen DANVA Christina Foldager Ricki Korsholm COWI A/S Formand: Karina Topp, Aarhus Vand

10 DDV - organisationen Det Operationelle Ressourcenetværk Motoren i DDV
Se - eller deltagerlisten Niels Erik Buch ARWOS Ulrik Balslev Breakoutimage Ricki Korsholm COWI A/S Erik Fynboe Kasper Rasmussen Envidan Jacob Jørgensen Envidan Water A/S Bettina Andersen Esbjerg Forsyning Lisbeth Jacobsen Barlo Lone Dransfeldt Tanja Rahn Arne Kirt Hansen Frederikssund Forsyning A/S Lars Nørgaard FVD / Ikast Vandforsyning A.m.b.a Kåre Christensen Grontmij Mikkel Lundstrøm Holbæk Forsyning A/S Sune Due Møller Informi GIS A/S Jesper Damgaard-Iversen Anders Hartmann Andersen Intergraph Danmark A/S Martin Holleufer-Sørensen Simon Veilstrup Andersen Jackie Sandgård Per Holm Kolding Spildevand A/S Annie Eriksen Københavns Energi A/S Finn Asmussen Hans-Christian Lybye Knud Søndergaard Lars Thiesson Morten Anders Rasmussen Rene Muxoll Steen Schjønning Svend K. Hansen Torbjørn Mandahl Pedersen Landmålergården / PLF Anders Hahn Kristensen NIRAS Dorte Juul Sørensen Kim Buch Martin Brandi Henrik Meldgaard Madsen Orbicon A/S Kay Lindgaard Pedersen Peter Norvin Claus Kofoed Pedersen Provas Jan Nielsen Rambøll Helmer Petersen Spildevandscenter Avedøre Otto Leopold TRE-FOR Vand A/S Henrik Willemoes VandCenter Syd A/S Hanne Jensen Erling Nissen Michael Brandt Varde Forsyning A/S Mette Godsk Nicolajsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Bruno Højrizi Aalborg Forsyning, Vand A/S Bent Guldager Aarhus Vand A/S Jeppe Steen Andersen Karina Topp Kurt Brinkmann Kristensen Pia Mayoh Yansi Mary Jesuloganathan

11 DDVs historie i store træk…
Primo 2010 Medio 2010 Primo 2011 Medio 2011 Primo 2012 Medio 2012 Tanken om DDV opstod i de to Styregrupper for datamodellerne Tanken var at sikre hensigtsmæssig videreudvikling af datamodellerne samt at udbrede digitaliseringen til hele forretningen Den midlertidige arbejdsgruppe for DDV blev nedsat af DANVAs Tekniske Råd (TR) med Finn Asmussen, KE som formand. Gruppen påbegynder en omfattende analyse af fordelene ved at arbejde i fællesskab med digitlisering. Den midlertidige arbejdsgruppe afleverer deres analyse af vandsektorens behov for fælles indsats på digitaliseringsområdet til TR. Rapporten kan findes på DDV Portalen TR godkender DDV som en arbejdsgruppe og Svend K. Hansen, KE tiltræder som formand Efteråret 2012 omlægges arbejdet omkring DANVAs datamodeller til en projektstruktur. Organiseringen omkring DDV falder på plads. Der arbejdes bl.a. med begrebsafklaring for fælles forståelse af modellerne. DDV præsenterer begrebsafklaringen på den nye DDV Portal, og der afholdes Kickoff-møde for alle interesserede. Udarbejdelse af projektbeskrivelse for de fælles digitale færdselsregler og udbudsrunde blandt relevante rådgivere DDV påbegynder projektet omkring færdselsreglerne. Projektet forventer at der ultimo 2012 foreligger en brugbar fælles metode til at skabe systemsammenhæng i hvert enkelt selskab.

12 DDV i 2012  Handling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kick-off møde Søsættelse af DDV Portal Dialog med KMS om anvendelse af offentlige grunddata Referencedatamodelprojektet: Indledende afklaring Udbud Opstart Projektafvikling Implementering Høringer: Spildevandsforsyningers udarbejdelse af oversvømmelseskort Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger Oprettelse og deltagelse i Geoforum udvalg. Formand Arne Kirt Hansen, Frederikssund Forsyning & DDV Fondsansøgninger - resultat Møder i DDV Artikler i danskVAND Deltagelse i konferencer

13 Modelstyregruppen i 2012  Handling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
Sep Okt Nov Dec Møder i Modelstyregruppe. Begrebsafklaring: Offentliggørelse Opdatering Navngivning Opsamling Implementering - afklaring Registreringsvejledning Opbygning af Wiki Indsamling af reg. vejl. Standardiseringsprojekter - afklaring DANDAS Status DANVAND Status D&V Status ERFAdag med Fotomanualen


Download ppt "DDV, datamodeller & digitalisering – dag 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google