Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

10.2a – Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "10.2a – Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata"— Præsentationens transcript:

1 10.2a – Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata
Initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi FOSAKO

2 Digitaliseringsstrategi og fælles grunddata
Publiceret 19. august 2011 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata 2

3 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata
Initiativ 10.2 a og 10.2b Publiceret 19. august 2011 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata 3

4 Offentlige grunddata Huse Grunde Adresser Landinddelinger Steder
Personer Virksomheder Lokalitet Fast ejendom Landskab Trafiknet Natur og Infrastruktur 10.2a Ejendom og bygning 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata

5 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata
EBST, KMS, Domstolsstyrelsen, KL/kommunerne og SKAT er enige om, at det er afgørende, at der sker en grundlæggende og samordnet modernisering af it-infrastrukturen på ejendoms- og bygningsområdet, således at arbejdsgange og processer kan effektiviseres Flere analyser peger entydigt på, at der er store potentialer for effektiviseringer og forbedret service overfor borgere og virksomheder Der udarbejdes en samlet plan for en stærkere og enklere digital infrastruktur således at ejendomsrelaterede opgaver effektiviseres, og behovet for dobbeltregistrering bortfalder Vision og mål Punkt 0 – introduktion til 10.2b 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata

6 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata
As-Is Fra bilag til initiativbeskrivelse 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata

7 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata
To-be Fra bilag til initiativbeskrivelse 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata

8 Tidsplan Fælles for 10.2a/b Separat for 10.2a og 10.2b
Foreløbig business case Spor 0 Etablering af projekt Spor 1: Analyse af processer og infrastruktur Spor 2: Business case Spor 3: Implementering og handlingsplan Styregruppe 22. og 25. aug. Styregruppe oktober Styregruppe november Styregruppe december Styregruppe januar 2012 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata

9 Stedfæstelse af BBRs bygninger
(meget kort) - DDBF’s og SIGI’s business case og indstilling indgår i digitaliseringsstrategiens initiativ 10.2a

10 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata
Beslutninger EBST og KMS har i udarbejdet en business case for en entydig stedfæstelse af BBRs bygninger (geokodning) 27. feb. og 12. maj 2011: Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning (DBBF) hhv. Samordningsudvalget for Infrastruktur for Geografisk Information (SIGI): Anbefaler at der snarest muligt etableres en tværgående infrastruktur med henblik på at forenkle dannelsen, vedligeholdelsen og udnyttelsen af en ensartet, geografisk stedfæstelse af BBRs bygninger Anbefaler at de fire parter: EBST, KMS, FOTdanmark og Kommunernes Landsforening, etablerer et samarbejde med henblik på at opnå dette mål. Sept. 2011: EBST mener at initiativ 10.2a foreløbig bør udgøre rammen for denne videre proces 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata

11 EBST/KMS Business case: Systemkomponenter
Matrikel Infrastruktur for bygningsgeokodning Andre applikationer GIS/netGIS applikationer Matr db Byggesags- systemer (LSA) Digitalt kort (FOT) Snitflade i FOT- System Maskinel dannelse af bygn.geokoder Geo db BG-komponent Kommuner (BBR) Bygningsregister BG-funktionalitet i BBR-system BG-funktionalitet i BBR klient BBR Den tværgående infrastruktur vil bestå af: Vejledninger og metodebeskrivelser, fælles kvalitetsnormer og –standarder, it-komponent der understøtte dataprocesser, tilpassede it-snitflader o.l. til BBR+FOT) 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata

12 EBST/KMS Business case
Kommunernes stedfæstelse af bygninger forenkles og billiggøre EBST/KMS Business case Udforme metode, it-standarder og BBR bekendtg. Kommunernes ajourføring af samme forenkles og billiggøres It-infrastruktur for effektiv stedfæstelse af bygninger er etableret Udvikle BG-komponent til geokodning via FOT/BBR Brugernes omkostninger reduceres fordi data er lagret ensartet Tilføje BBR brugerfunktion til stedfæstelse af bygning Ca. 3,8 mio. engangs- + 0,75 mio./år drift NPV ca. 17 mio./5 år; tilbagebetaling <1 år 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata

13 10.2a: Status for projektet
Fælles for 10.2a/b Separat for 10.2a og 10.2b Foreløbig business case Spor 0 Etablering af projekt Spor 1: Analyse af processer og infrastruktur Spor 2: Business case Spor 3: Implementering og handlingsplan Plan og metode Godkendelse af processer mv. AP1 Processer og infrastruktur As Is og To Be AP5 Kvalificeret business case og finansierings-modeller Implementering Handlingsplan AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 Styregruppe 22. og 25. aug. Styregruppe oktober Styregruppe november Styregruppe december Styregruppe januar 2012 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata

14 10.2a Ejendoms- og bygningsdata: Peter Lindbo Larsen, pll@ebst.dk
Kontakt 10.2a Ejendoms- og bygningsdata: Peter Lindbo Larsen, Stedfæstelse af bygninger: EBST: Morten Lind, KMS: Katarina Ritz: Erhvervs- og Byggestyrelsen, 10.2a - Ejendoms- og bygningsdata


Download ppt "10.2a – Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google