Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Offentlig Integrationsmodel (OIM)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Offentlig Integrationsmodel (OIM)"— Præsentationens transcript:

1 Offentlig Integrationsmodel (OIM)
- for Borger.dk og Virk.dk

2 Deltagere Den Digitale Taskforce Leder projektet
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Medfinansierer og deltager aktivt i projektet IT- og Telestyrelsen & særtogsmyndigheder Indgår i projektet med ressourcer og viden IT-branchen Projektet er i tæt dialog med portaludbydere og udviklingshuse i ind- og udland

3 Formål At støtte udviklingen af de to portaler ved at fastlægge principper og retningslinier for integration af myndighedernes portalservices i de to portaler At fremme en mere ensartet udvikling af portalservices ved at angive et udfaldsrum for, hvordan myndighederne kan integrere portalservices i portalerne En mere standardiseret integration af portalservices kan medvirke til øget genbrug af metoder og løsninger og dermed reducerede omkostninger til udvikling og integration hos portalejere og myndigheder Nyeste udgave findes på

4 Fokus og afgrænsning

5 Hvordan arbejdes der med modellen
Erfaringer fra Borger.dk og Virk.dk Konkrete leverancer fra udviklingen af portalerne Tekniske afprøvninger Et lavet på brug af integrationsformer og brug af SAML 2.0 til SSO (se erfaringsrapport på Wiki’en) Måske et kommende på WSRP og SSO (Virk.dk og SKAT)

6 Status og næste fase I version 1 konkretiseres konceptuelle rammer og principper ved at give retningslinier på et logisk niveau, f.eks. konkrete elementer i relevante standarder, således at indholdet kan inkluderes i bilag til fremtidige kravspecifikationer Senere versioner af integrationsmodellen kan inkludere retningslinier på fysisk niveau og anbefalinger til servicemønstre (hvordan portalservices er opbygget, fungerer og præsenteres)

7 Virk.dk’s brug af modellen
Leverancer Procesbeskrivelser på portal og BRS, praktisk (Capgemini) 3. parts designmanual, praktisk (Capgemini) OIM, konceptuel og proces (fælles offentlig) Samles af KMV til én Integrationsvejledning i august Vedligeholdes løbende efter udvikling i leverancerne Bliver en del af myndighedsnet


Download ppt "Offentlig Integrationsmodel (OIM)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google