Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategi for indførelse af lastbilsparkeringer i East West Transportkorridor WP6D Lastbilsparkeringar med ITS Aktivitet 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategi for indførelse af lastbilsparkeringer i East West Transportkorridor WP6D Lastbilsparkeringar med ITS Aktivitet 1."— Præsentationens transcript:

1 Strategi for indførelse af lastbilsparkeringer i East West Transportkorridor WP6D Lastbilsparkeringar med ITS Aktivitet 1

2 East West Transportkorridor

3 Mål med WP6D Udvikle intelligente lastbilsparkeringar med ITS tjenster for at skabe et søvnløs flow af trafik i korridoren PARTNERS Vejdirektoratet Trafikverket Karlskrona Kommun Karlshamns Kommun Litauiska Vägverket

4 WP6D Aktivitet 1 Lastbilsparkeringar i korridoren En generel studie der skal evaluere og analysere behovet af lastbilsparkeringer i korridoren –En del handler om at identificere hensigtsmæssige steder for intelligente lastbilsparkeringer i korridoren –Analysen vil identificere behov af tjenster som førerne har brug for og hensigtsmæssige ITS tjenster

5 Nuværande situation i korridoren •Danmark og Sverige har et godt udbud af lastbilsparkeringer der støtter førerne i at følje kør- och hviletidsreglerne •Litauen har noget et dårligere udbud af lastbilsparkeringer specielt udenfor hoved knudepunkterne •Lastbilsparkeringer i og omkring større byer og havneområder er ofte overfyldte og der er en øget trend med tyverier af køretøjer •Førere mangler information om hensigtsmæssige lastbilsparkeringer i korridoren og det giver en dårligere udnyttelse af kør- og hviletiderne

6 Nuværende situation i korridoren

7 Europæiske initiativ der påskynder udviklingen •Mange forskellige europæiske initiativ driver udviklingen af intelligente lastbilsparkeringer •Den vigtigste udvikling sker indenfor ITS Action Plan och ITS Direktivet –To af seks prioriterede områder fokuserer på information og booking af lastbilsparkringer •Andre initiativ: –EasyWay –SETPOS –LABEL

8 Nationelle initiativ i korridoren •Mange forskellige nationelle initiativ foregår i landene i korridoren – nogle eksempel: –Forstudie om logistikcenter i Litauen –Forstudie omkring ITS og godstransporters behov og igangværende arbejde i Sverige –Udviklingsbehov af lastbilsparkeringer i Danmark for at øge kapaciteten

9 Behov og opførelse af førere •Behov og opførelse af lastbilschauffører baseret på interviews: –Behov – Mad, Bensin, Faciliteter - særligt rene toiletter –Parkeringer skal ligge i direkte tilslutning til hovedvejen –Udvikle information om hensigtsmæssige steder –Førere vil gerne have information uafhængige af sprog, på harmoniserede skilte og i sine navigationssystem –Bookingssystem kan være interessant omkring større byer og havneområder –Førere planlægger sin tur udfra kør- och hviletidsreglerne

10 Udfordringer •Der er kapacitetsmangel i korridoren, specielt i Litauen •Parkeringer i nærheden af større byer og havneområder er overfyldte og der er en øget trend med tyverier af køretøjene •Førerne mangler information om hensigtsmæssige steder

11 ITS-tjenster for korridoren – Information om steder •Behov af ITS-tjenster inden og under færdslens løb med information om hensigtsmæssige steder •Myndigheden har ansvar for at udvikle grundlæggende digital information om lokalisering af parkeringer •Indførelse af information på færger og på pausesteder om hensigtsmæssige pladser att holde •Myndighederne skal indføre harmoniserede skilte uafhængige af sprog med information om hensigtsmæssige steder og aftstand till næste sted

12 ITS-tjenster for korridoren– belægningsinformation •For at støtte førerne at planlægge sin tur bedre skal der være information om ledige pladser ved parkeringer ved byer og havneområder •Informationen skal kunne fås via VMS och være tilgængelig sådan så at planlæggeren for tjensten kan skabe applikationer til telefoner etc.

13 ITS-tjenster för korridoren - Bookingsystem •Bookingsystem for parkeringer er ikke modne for markedet, har behov for at udvikle fungerende grundlæggende funktioner primært omkring detektering etc. •Erfaringer fra Frankrig og Tyskland viser at der er store problemer med detektering av køretøjer –De kan ikke leverere pålidelig information •Bookningsystem for lastbilsparkeringer er ikke prioriteret i korridoren –Fokusere på informationsløsninger och attraktive parkeringar

14 Sikre Lastbilsparkeringer •Erfaringer fra Europa viser at der er vanskeligt at lave en holdbar business model •Transport økonomi –Gods med høj værdi er interessant at parkere på sikre parkeringspladser –Forsikringsfirmaer og transportindkøbere efterspørger ikke sikre parkeringer -> vognmænd vil ikke betale for sikre steder •Sikre lastbilsparkeringer er ikke inkluderet i strategin for korridoren og det er ikke et ansvar for myndighederne –Bedre at fokusere på god lokalisering og belysning på stederne

15 Retningslinjer for lastbilsparkeringer i korridoren •Transportsystemet er ikke nationelt, det er europæisk •For at skabe en korridor, skal føreren vide hvornår han kan forvente en hensigtsmæssig parkering •Forslaget –3 niveauer af parkeringer for at imødekomme forskellige behov –Førene skal kunne have mulighed til at holde hver 30 kilometer i hele korridoren –Hvert et stop skal have et toilett

16 Tre niveauer af lastbilsparkeringer •Niveau 1: Parkering langs hovedvejnettet hver 30 kilometer med toilett (hensigtsmæssig for kort pause) •Niveau 2: Pauseplatser med mere service, Bensin, mad. Skal findes hver 90 kilometer (hensigtsmæssige for pause og nat hvile) •Niveau 3: Pausepladser omkring byer og havneområder; Større serviceudbud, belysning, indhegnet, informationssystem omkring ledige steder. Styring mellem steder. (hensigtsmæssig for nat hvile og for at samle trafik omkring industrier og havneområder)

17 Udvikling af lastbilsparkeringer i korridoren •Baseret på strategien skal følgende udviklinger gennemføres

18 Ansvar og Roller •Ansvar og roller for de tre niveauer –Niveau1 •Myndigheden har ansvar at tilbyde landområde, toiletter og information inden og under færdslens gang –Niveau 2 •Myndighedernes ansvar ifølge niveau 1 •Private aktører tilbyder bensin, mad, etc. –Niveau 3 •Kan hanteres af private aktører og være tilstede i forbindelse med værksteder, restauranger på private områder •Myndighederne formidler information inden og under fædslens gang

19 Konklusion - Prioriteringer Følgende prioriteringer fra myndighedernes perspektiv er at anbefale: 1.Analysere den foreslåede retningslinjen udfra hvert land, specielt i Litauen 2.Udvikle grundlæggende data, kort og databaser med information for ITS-tjenster med information inden og under fædslen 3.Støtte udviklingen af ITS-tjenster med information om lokalisering og ledige pladser på parkeringerne 4.Lave en dybere analyse med fokus omkring byer og havneområder for at udvikle nye steder. Dette kan laves med private aktører.

20 For mere information se: http://www.eastwesttc.org http://www.eastwesttc.org


Download ppt "Strategi for indførelse af lastbilsparkeringer i East West Transportkorridor WP6D Lastbilsparkeringar med ITS Aktivitet 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google