Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studenterundervisning II 11. semester

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studenterundervisning II 11. semester"— Præsentationens transcript:

1 Studenterundervisning II 11. semester
Børne- og Ungdomspsykiatri ved Marlene B. Lauritsen

2 Opgaver og emner 2. undervisning
Lærebog: Kap. 12, 14-16 Angst OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) Tics og Tourettes syndrom Psykosomatiske reaktioner og somatisering

3 Opgave 6 11 år gammel pige, Lotte
Anamnese: Alderssvarende udvikling Nem og omgængelig pige Dygtig og pligtopfyldende elev Hjemmet beskrives som ”harmonisk” (aldrig været et ondt ord mellem forældrene!) Far tømrersvend, mor arbejdsløs, kan være hjemme hos Lotte, når hun har det dårligt Har lillesøster Modstand mod at komme afsted i skole ved skolestart Skiftede skole i 3. klasse (to gange!)

4 Opgave 6 11 år gammel pige, Lotte
Bekymring/problemer: Somatiske problemer Mavesmerter, især om morgenen, som svandt, hvis hun blev hjemme fra skole Recidiv af mavesmerter en uges tid efter 2. skoleskift i 3. klasse Reagerede med gråd, skrigen og opkørthed Samspil barn og forældre Havde det bedst, når hun kunne være i nærheden af forældrene Svært ved at sove med lillesøster på værelse (bedst når sov hos forældre) Blev bange, hvis forældre skulle ud om aftenen

5 Opgave 6 11 år gammel pige, Lotte
Spørgsmål 1: Abnorm separationsangst Frygt for adskillelse fra tilknytningspersoner (Hun har det bedst med at være i nærheden af forældrene) Karakteristisk er bl.a. Hun er pige (piger oftere end drenge) Debut som 7 årig (ofte i 7-9 års alder) Skoleværgen (uden der er sociale eller indlæringsmæssige problemer) Tanken om adskillelse fremkalder, gråd, opkørthed, psykosomatiske klager (excessiv emotionel reaktion og fysiske symptomer) Modstand mod at sove uden forældrene

6 Opgave 6 11 år gammel pige, Lotte
Spørgsmål 2: Overordnet overveje om der en realistisk grund eller fysisk årsag til hun ikke vil i skole - har skoleforsømmelser. Differentialdiagnoser - anden mulig baggrund for skoleforsømmelse Specifik fobi (ved ikke om hun er særlig bange for noget, som hun møder i skolen) Indlæringsvanskeligheder (men beskrevet som faglig dygtig) Tilpasningsreaktion (men der ingen oplysninger om belastning hverken hjemme eller i skolen) Depression (men har det godt når hun får lov at være sammen med mor og far) Adfærdsforstyrrelse m. skoleskulken (men beskrives som nem og omgængelig pige i øvrigt)

7 Opgave 6 11 år gammel pige, Lotte
Spørgsmål 3: Prognose God (mange fungerer normalt i voksenalder) Men ved udtalt separationsangst ses øget risiko for Social angst Generaliseret angst Dependent personlighedsforstyrrelse Depressive episoder Bedst prognose ved Tidlig debut og tidlig behandling Ingen komorbiditet Ingen disposition for psykisk lidelse i familien Gode familieressourcer og god compliance til behandling

8 Opgave 11 Søren, 11 år Anamnese: Født 5 uger før tid, lav Apgar-score
Feberkramper i spædbarnsalderen Som spæd nem og rolig Blev urolig og omkringfarende, da han lærte at gå, og i børnehave Voldsomme raserianfald Populær blandt de andre børn i børnehave

9 Opgave 11 Søren, 11 år Bekymring/problemer: Tics i ansigt og skuldre
Senere grynten, rømmen og snøften Emotionelle symptomer Om aftenen angst og urolig Svært ved at falde i søvn Tiltagende skolevægrende Adfærd Ritualiseret fra 9-års alderen Spytter, også indenfor!

10 Opgave 11 Søren, 11 år Spørgsmål 1: Diagnostiske overvejelser:
Tourettes syndrom Motoriske (først) og vokale tics 2-3 år senere Hyperkinetisk forstyrrelse Urolig, omkringfarende siden 1 -2 årsalderen OCD Ritualiseret – røre på bestemt måde, spytte Skolevægren p.g.a. Specifikke indlæringsvanskeligheder? Mobning (belastningsreaktion) Andre symptomer Angstsymptomer Raserianfald (obs epilepsi, obs begyndende adfærdsforstyrrelse)

11 Opgave 11 Søren, 11 år Spørgsmål 2:
Supplerende oplysninger/undersøgelser: Anamnestiske oplysninger Dispositioner Tidlig udvikling- psykisk/fysisk Flere oplysninger om tidligere sygdom Sociale forhold Flere oplysninger om symptomatologi: omfang, typer af tics, situationer de optræder i, koprolali, palilali Flere oplysninger om fagligt niveau og relation til kammerater Evt. obs. I skolen Psykologisk us.: kognitiv profil FNU- somatisk us. og motorik Diagnostisk interview (komorbiditet) EEG us.

12 Opgave 11 Søren, 11 år Spørgsmål 3: Behandling: Psykoedukation
Pædagogisk intervention Lille gruppe, mange pauser, voksenstyring Medicin Centralstimulantia (evt. Stratera) Lavdosis højpotent neurolepticum (f.eks. Orap eller Haloperidol)

13 Opgave 15 8 år gammel dreng Anamnese: Stille og tænksom dreng
Klarer sig godt i skolen Angiveligt ingen mobning Udredning på pædiatrisk afdeling 5 og 7 år gammel – ingen organiske årsager fundet

14 Opgave 15 8 år gammel dreng Bekymring/problemer: Somatiske problemer
Mavepine, hovedpine og smerter i arme og ben de fleste skoledage, magter kun at være i skolen nogle timer Recidiv af mavesmerter en uges tid efter 2. skoleskift i 3. klasse Reagerede med modstand og gråd mod at blive afleveret i børnehave indsovningsbesvær Samspil barn og forældre Kan kun lege hjemme og ikke hos andre, skal vide hvor forældrene er Sover hos forældrene pga. angst Angst for lyden af vækkeur, mørke etc. Bekymringer for forældrenes helbred

15 Opgave 15 8 år gammel dreng Spørgsmål 1: Diagnostiske overvejelser:
Abnorm separationsangst Specifik fobi mørke, vækkeur Generaliseret angst mange bekymringer om tilværelsen og somatiske klager, men primært knyttet til adskillelse. Somatiseringstilstand (recidiverende mavesmerter) Fysiske symptomer uden organisk grundlag- har medført bekymring og lægekontakt – men disse klager ikke det primære her og de er klart knyttet til adskillelse fra forældre.! Depression Men intet generelt sænket stemningsleje OCD Tanker om katastrofer mv. Men igen udelukkende ifb. Adskillelse. Let tjekken - men kriterier ikke opfyldt for OCD Ingen oplysninger om specifikke indlæringsproblemer eller belastning i skole eller hjem

16 Opgave 15 8 år gammel dreng Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: Behandling:
Familieterapi (kognitiv, systemisk, psykodynamisk) Arbejdes med adskillelse mellem forældre og dreng Individuel terapi Legeterapi (adskillelsestemaet) Kognitiv terapi (katastrofetænkning) Adfærdsterapi (eksponering/træning evt. m. hjælp fra lærer/pædagog) Spørgsmål 3: Prognose: Tidlig debut og tidlig behandling Ingen komorbiditet Ingen disposition til psykisk lidelse i familien Afhænger af forældreressourcer og compliance til behandling

17 Opgave 16 12-årige Mikkel Anamnese: 2/2 børn Samlevende forældre
Begge udearbejdende, far lederjob, mange rejser Far har mb. Crohn Mikkel i god fysisk almen tilstand (vurderes pæd. afd.) Følsom, lidt ængstelig dreng, giver op, hvis ikke klarer godt første gang Indtil for 2 år siden klaret sig OK i skolen, men det sidste år klaret sig dårligt fagligt Isoleret sig socialt det sidste års tid

18 Opgave 16 12-årige Mikkel Bekymring/problemer: Somatiske problemer
Mavesmerter Synsforstyrrelser De sidste års tid haft skolefravær pga. fysiske symptomer Socialt Isoleret sig fra kammerater det sidste års tid Opholder sig i seng ved børnepsykiatrisk tilsyn Psykiatriske problemer Optaget af sin egen krop Bange for at blive smittet med Salmonella, Borrelia Er grædende og skammer sig over sine tanker om angst for smitte Vasker hænder så meget at håndeksem

19 Opgave 16 12 årige Mikkel Spørgsmål 1: Diagnostiske overvejelser:
Funktionelle fysiske symptomer som led i Udiff. somatiseringstilstand (mavesmerter og synsforstyrrelser uden organisk genese, som har medført bekymring, funktionspåvirkning og flere lægekontakter) Som led i anden psykisk lidelse Depression (tiltagende isolation fra kammerater, fåmælt, mimikfattig) Angstlidelse (er grundlæggende ængstelig med lav selvfølelse (giver nemt op) OCD (tvangstanker om smitte, tvangshandlinger med håndvask) Specifikke vanskeligheder (tiltagende faglige problemer i skolen?) Lille obs. psykose (vil ikke drikke af åbnede kartoner m.v. giftfrygt?)

20 Opgave 16 12 årige Mikkel Spørgsmål 2: Supplerende oplysninger:
Dispositioner Ad. udiff. somatiseringstilstand Tidl. funktionelle symptomer? Symptommodel i familien (far mb. Crohn)? Psykosociale stressorer samtidig med symptomdebut Respons på tidligere behandling Håndtering af forældre Psykisk sygdom hos forældre (angst, depression, somatisering) Hvornår optræder symptomerne (obs. separationsangst) Ad. depression Andre depressive symptomer(stemningsleje,selvskadende, selvbebrejdende tanker m.v.) Ad. angst Suppl. oplysninger om forskellige bekymringer, fobier, separation Ad. OCD Suppl. oplysninger om tvangstanker/tvangshandlinger, egodystone? Ad. specifikke vanskeligheder Kognitivt standpunkt, indlæringsvanskeligheder? Ad. psykose Er der hallucinationer/ vrangforestillinger Andre oplysninger – mobning, familiefunktion m.v.

21 Opgave 16 12 årige Mikkel Spørgsmål 3:
Under forudsætning af, at han er somatisk færdigudredt: Familiearbejde (psykoedukation- biopsykoscial model ved genesen af fysiske symptomer) Eventuel terapi- individuel/familie orienteret (kognitiv adfærdsterapi) Evt. medicin (SSRI) Evt. rehabilitering f.eks. fysioterapi

22 Opgaver og emner 3. undervisning
Spiseforstyrrelser, affektive og personlighedsforstyrrelser, skizofreni og belastningsreaktioner: Lærebog: kap Opgave: 8, 9, 10, 12, 14


Download ppt "Studenterundervisning II 11. semester"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google