Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studenterundervisning 11. semester

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studenterundervisning 11. semester"— Præsentationens transcript:

1 Studenterundervisning 11. semester
Børne- og Ungdomspsykiatri ved Marlene B. Lauritsen

2 Opgaver og emner 1. undervisning
Lærebog: Kap. 1-11, 13 Gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autismespektrumforstyrrelse: ASD) Tilknytningsforstyrrelser Mental retardering Specifikke udviklingsforstyrrelser Hyperkinetisk forstyrrelse Adfærdsforstyrrelser Elektiv mutisme

3 Hjælp til struktur Anamnese Dispositioner Sociale forhold Udvikling
Spise-søvn mønster, kontakt, pludren, smil, øjenkontakt, leg, opmærksomhed, motoriske milepæle Somatisk Graviditet/fødsel Højde/vægt/trivsel Fysisk sygdom Aktuelle symptomer/problemer Tvangssymptomer, angst, hyperaktivitet, kontakt, m.v.

4 Opgave 1 12 mdr. gammel dreng
Anamnese: 3/3 børn, storesøskende raske Samlevende forældre, veluddannede Vækstkurve let affladet Ingen somatisk sygdom fundet (diarré?, fødemiddelintolerans?, andet?)

5 Opgave 1 12 mdr. gammel dreng
Bekymring/problemer: Spiseproblemer Vil helst ammes (lever mest af modermælk) Afvisende overfor introduktion af nye fødeemner Regulationsproblemer Urolig Svært ved at falde i søvn og vågner om natten Samspil mor og barn Reagerer ikke på sit navn, når bliver kaldet på Begrænset øjenkontakt Adfærd Lukke døre, låger og skuffer Trykker på knapperne på fjernsynet Vil gerne lege med ledningerne til fjernsynet Svært ved at vænne sig til at sove i barnevogn etc. Svært ved at falde til i vuggestue Græder ofte, svær at trøste

6 Opgave 1 12 mdr. gammel dreng
Spørgsmål 1: Supplerende anamnese: Dispositioner Graviditets-/fødselskomplikationer Tidlig udvikling inkl. spisning, søvn, motorisk udvikling Familiesituation generelt Undersøgelser: Hørelse og syn Barnets udviklingsniveau (evt. psykologisk undersøgelse) Metaboliske sygdomme Genetiske sygdomme Evt. EEG, skanning Samspil mellem barn og forældre (videooptagelse)

7 Opgave 1 12 mdr. gammel dreng
Spørgsmål 2: Diagnostiske overvejelser: Infantil autisme Spiseforstyrrelse Regulationsforstyrrelse (trivselsforstyrrelse), kan skyldes usikre forældre uden fornemmelse for barnets behov Hørenedsættelse Abnorm separationsangst Reaktiv tilknytningsforstyrrelse Mental retardering

8 Opgave 1 12 mdr. gammel dreng
Spørgsmål 3: Anbefalet intervention: overfor spiseproblemer overfor søvnproblemer overfor samspilsproblemer vejledning i vuggestue Evt. overfor familiesituationen generelt Afvente barnets udviklingspotentialer med alderen, senere diagnostisk afklaring. Prognose: Hvis infantil autisme, er der tale om livsvarigt handicap. Svært at udtale sig om prognose, da store individuelle forskelle: afhænger bla. af udvikling de næste 4-5 år eller mere afhænger af tilstedeværende mental retardering

9 Opgave 2 20 mdr. gammel dreng
Anamnese: 2/2 børn, storesøster rask Samlevende forældre Ingen graviditets-/fødselskomplikationer Ingen traumer/infektioner Normal motorisk udvikling

10 Opgave 2 20 mdr. gammel dreng
Bekymring/problemer: Afvigende socialt samspil Øjenkontakt, smil, pludren Interesse for leg med andre børn Gensidighed i kontakten Søger væk fra fællesaktiviteter Emotionelt respons (gode/dårlige dage) Afvigende kommunikation Forsinket sprogudvikling Indsnævrede interesser/adfærd Optagethed af delelementer eller detaljer uden funktionel betydning (lys, tøjtrævler, plastikbog) Stereotype bevægelser (rokken) Vanebunden (f.eks. med mad)

11 Opgave 2 20 mdr. gammel dreng
Spørgsmål 1: Differentialdiagnoser: Mental retardering (men normal motorisk udvikling, lægger puslespil) Sansedefekt (men hører musik og ser ting) Specifik sprogforstyrrelse (men forklarer ikke kontaktsvaghed) Tilknytningsforstyrrelse (men understimulerende miljø usandsynlig, rask storesøster) Infantil autisme (problemer med socialt samspil, sprog og kommunikation, stereotyp/særpræget adfærd) (Epilepsi eller anden neuropædiatrisk lidelse)

12 Opgave 2 20 mdr. gammel dreng
Spørgsmål 2: Egen læges rolle er at sørge for: 1. At redegøre for hvilke problemstillinger der er tale om 2. At komme med forslag til videre udredning og støtte: Børnepsykiatrisk undersøgelse for kontaktforstyrrelse Evt. pædiatrisk undersøgelse EEG (1/3 af alle autister har epilepsi) Undersøgelse af syn og hørelse Metabolisk screening CT/MR-scanning Støtte i vuggestue/specialbørnehave (afgøres af socialrådgiver i kommunen)

13 Opgave 3 4 år gammel dreng Anamnese: 1/2 børn Præmatur
Præeklampsi Neonatale komplikationer Sociale risikofaktorer Ung mor, lav social status Disposition til indlæringsvanskeligheder/retardering?

14 Opgave 3 4 år gammel dreng Bekymring: Manglende stimulering
Dårlig trivsel undervægtig Retarderet mht. sprog og motorik Selvmutilerende Dysreguleret raserianfald, grådig Forstyrret kontakt svag, ukritisk Urenlig Særpræget tilknytning til spilledåse

15 Opgave 3 4 år gammel dreng Spørgsmål 1: Differentialdiagnoser:
Mental retardering Arveligt betinget Intrauterin skade Præmaturitet + neonatale komplikationer Tilknytningsforstyrrelse Infantil autisme (atypisk) Specifik udviklingsforstyrrelse (sprog) Kombinationer af ovenstående?

16 Opgave 3 4 år gammel dreng Spørgsmål 2: Hoveddiagnose:
Tilknytningsforstyrrelse! Debut før 5. leveår Modstridende eller ambivalente reaktioner i forskellige sociale situationer Emotionelle forstyrrelser med mangel på respons og tilbagetrækning Aggressivitet rettet indad eller mod andre ved kontakt, eller ængstelig vagtsomhed Nogen evne til socialt samspil og adækvate reaktioner over for normale voksne Opfylder ikke kriterierne for gennemgribende udviklingsforstyrrelser

17 Opgave 3 4 år gammel dreng Spørgsmål 3: Efterbehandling:
Fjernelse fra hjemmet – pædagogisk familiepleje, døgninstitution Tvangsfjernelse mulig da barnets velfærd er truet Spørgsmål 4: Hvor har profylaksen svigtet? Primærprofylakse: Manglende støtte til mor under og efter graviditet Sekundær profylakse: Manglende reaktion på underretninger til de sociale myndigheder

18 Opgave 4 6 år gammel dreng Anamnese: 2/2 børn
Opvækst i socialt belastet miljø Tidlig udvikling ang. i.a. Ændret adfærd efter traume -1.5 år (brækket ben, hjernerystelse) Fornyet traume 3 år (hjernerystelse)

19 Opgave 4 6 år gammel dreng Bekymring: Ukoncentreret Omkringfarende
Let afledelig Kommer i konflikt Ødelægger ting/kommer galt afsted Fysiske klager (mave- og hovedpine) Klæbende overfor mor Ureguleret spise- og sovemønster Ved somatisk undersøgelse og observation Motorik kluntet EEG – lette forandringer Anspændt, trist, utryg, håndsky Psykologisk test: nedre del af normalområdet

20 Opgave 4 6 år gammel dreng Spørgsmål 1: supplerende anamnese:
Dispositioner (storebror?) Graviditet, fødsel & tidlig udvikling Udsættelse for fysisk mishandling? Indhente tidligere journaloplysninger Oplysninger fra institution Hvordan fungerer han? Leg & interesser

21 Opgave 4 6 år gammel dreng Spørgsmål 2: Diagnoser og ætiologi:
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse F94.1 Omskifteligt utrygt miljø Social arv Hyperkinetisk forstyrrelse F90 Blandede adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser F92 Adfærdssymptomer under udvikling Psykosomatiske symptomer (Tilpasningsreaktion F43) Med overvejende adfærdsforstyrrelse Med blandet adfærds- og affektforstyrrelse

22 Ætiologi: MULTIFAKTORIEL
Opgave 4 6 år gammel dreng Spørgsmål 2 (fortsat): Ætiologi: MULTIFAKTORIEL Genetiske Somatiske Psykosociale

23 Opgave 4 6 år gammel dreng Spørgsmål 3: Struktureret stabilt miljø
? Kan hjemmet tilgodese dette Sociale hjælpeforanstaltninger i forhold til moderen (arbejde/bolig) Familieinstitution/børnehjem Professionel familiepleje Tvangsfjernelse Medicinsk behandling under indlæggelse ?

24 Opgave 7 11 år gammel dreng Spørgsmål 1: Overordnet ætiologi:
Fået en organisk hjerneskade Perinatale problemer Bevidstløs som 3 årig med EEG forandringer Udvikling ikke stimuleret tilstrækkeligt tidligt p.g.a Mors sygdom – dårligt mor-barn forhold

25 Opgave 7 11 år gammel dreng Spørgsmål 1: Diagnostiske overvejelser:
Autismespektrumforstyrrelse (Asperger) Ingen forsinkelse af sprog Monoton, gammelklog facon, voksenagtig, konkret forståelse Kvalitativt afvigende socialt samspil som ved infantil autisme Dårlig kontakt Ejendommelig kantet Mangel på forståelse af sociale sammenhænge Går ved siden af uden at være trist Stereotyp adfærd/særinteresser DSB køreplaner, fortidsøgler, samuraier, termitter m.v., almen viden dårlig Ofte motorisk kluntet bevæger sig stift og uharmonisk, dårlig kropsfornemmelse Associerede problemer Abnorm reaktion på sensoriske stimuli Raseriudbrud

26 Opgave 7 11 år gammel dreng Spørgsmål 1 (fortsat):
Specifik udviklingsforstyrrelse Indlæringsforstyrrelse (har indlæringsvanskeligheder) Tilknytningsforstyrrelse Påvirket mor-barnrelation tidligt Mental retardering (dog gennemsnitlig normalt begavet ved test, sprog OK) Epilepsi eller anden neuropædiatrisk lidelse EEG dog normaliseret og ikke obs. anfald i flere år. Skizofreni

27 Opgave 7 11 år gammel dreng Spørgsmål 2: Efter diagnostisk afklaring:
Information og vejledning til netværk Specialundervisning Evt. støttende samtaler til pt. (social stories, adfærdsorienteret terapi) Vurdere behov for angstdæmpende medicin (SSRI), når ovenstående er iværksat

28 Opgaver og emner 2. og 3. undervisning
2. holdundervisning: angst, somatisering, Tourette og OCD: Lærebog kap. 12, 14-16 Opgave: 6, 11, 12, 15, 16 3. holdundervisning: spiseforstyrrelser, affektive og personlighedsforstyrrelser, skizofreni og belastningsreaktioner: Lærebog: kap Opgave: 8, 9, 10, 12, 14


Download ppt "Studenterundervisning 11. semester"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google