Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN TIL PÅRØRENDE PSYKOEDUKATION Session 2 – Nutidig forståelse af skizofreni.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN TIL PÅRØRENDE PSYKOEDUKATION Session 2 – Nutidig forståelse af skizofreni."— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN TIL PÅRØRENDE PSYKOEDUKATION Session 2 – Nutidig forståelse af skizofreni

2 Myter om skizofreni 1.Flere personligheder 2.Kriminelle, farlige, uforudsigelige 3.Skyldes ”dårlig opdragelse”, forkælelse, dovenskab

3 Ændret syn på skizofreni og behandling Atypiske antipsykotika Færre bivirkninger Traditionelle antipsykotika Mange bivirkninger Terapi med fokus på her-og-nu problemløsning og mestring Terapi med fokus på fortid Forældre som vigtige samarbejdspartnere Stress-sårbarheds model ”Dårlige forældre” = årsag til sygdommen Bedre prognose Forskellige faser Dårlig prognose Fremadskridende, kronisk Mere rummelig diagnose (1 mdr.) Tidlig indsats Syg mange år før diagnose I dagTidligere

4 Skizofreniforekomst • 1 ud af 100 rammes i løbet af deres liv af skizofreni • I Danmark er der 15 – 25.000 med skizofreni • Hvert år får ca. 500 personer stillet diagnosen skizofreni i Danmark • I OPUS Århus regner man med ca. 55-60 nye tilfælde pr. år • Sygdommen starter oftest i 18 – 25 års alderen • Sygdommen starter ca. 3 år tidligere hos mænd end hos kvinder • Kvinder har ofte et mildere sygdomsforløb end mænd

5 Årsager til skizofreni Arvelig sårbarhed, koblet til flere gener Stress og belastninger kan få sygdommen til at bryde ud • Biologiske belastninger • Sociale belastninger • Psykiske belastninger

6 Arvelighed ved skizofreni Almen befolkning01% Søskende til den syge 10% Tveægget tvilling 15% Enægget tvilling 50% Børn af en syg forælder13% Børn af to syge forældre46% Nevø/niece til den syge03% Barnebarn til den syge04%

7 Stress-sårbarheds modellen + psykose - psykose Psykosetærskel/ Medfødt sårbarhed Tid Stress

8 Eksempel på udvikling af skizofreni DYSFUNKTION ALDER Præmorbid fase Prodromal fase Tilbage- fald Kronisk fase Psykotisk fase Psykosetærskel 1517 30 0

9 Præmorbide fase Perioden før de første tegn på sygdom viser sig. • Opmærksomhedsforstyrrelser • Spring i udviklingen – både psykisk og fysisk (for langsom eller for hurtig udvikling) • Pigerne kan være indadvendte og stille • Drengene kan være mere voldsomme og udadreagerende • Nervøsitet og angst ved kontakt med nye mennesker og situationer • Indlæringsvanskeligheder, især på det sproglige plan • Manglende følelsesmedsving med andre • Isolation • Angst i sociale situationer • Følelse af at være anderledes

10 Prodromalfasen Fase op til sygdommens gennembrud. Varighed: Fra uger til flere år • Ændringer i følelseslivet • Manglende interesser • Aftagende initiativ • Nedsat lystfølelse • Depressive symptomer • Tendens til at isolere sig (80% af alle unge kan have lignende symptomer) • Symptomerne kan være vanskelige at skelne fra den normale udvikling

11 Psykotisk fase Definition; En tilstand med udtalt læderet opfattelse af virkeligheden - og opfattelsen strider mod den almene opfattelse af virkeligheden

12 Symptomer ved skizofreni • Positive symptomer (symptomer der er tilkommet) • Negative symptomer (egenskaber der er gået tabt) • Kognitive forstyrrelser

13 Symptomer ved skizofreni • Positive symptomer: Hallucinationer; Falske sanseoplevelser, der kan opleves på alle 5 sanser: Hørelse, syn, smag, lugt og følesans Vrangforestillinger; Tanker og forestillinger, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden Bizar adfærd; En adfærd, der ofte afspejler en psykotisk tankegang Tankeforstyrrelser; Koncentrationsforstyrrelser, Associationer, usamlethed, vaghed i tankegangen, bogstavelig opfattelse af det der bliver sagt, problemer med at tænke abstrakt, dannelse af nye ord og tanke –og talepres

14 Symptomer ved skizofreni • Negative symptomer: - Initiativløshed - Mangel på interesser - Kontaktforringelse - Isolation og indsynken i sig selv - Følesesaffladigelse - Sprogfattigdom

15 Kognitive forstyrrelser • 75 – 85% af patienter med skizofreni har forstyrrelser i kognitive funktioner. - Nedsat opmærksomhed - Langsommere og varierende reaktionstid - Vanskeligheder med planlægning, overblik m.m. - Forstyrrede hukommelsesfunktioner • IQ indenfor normalområdet • Præmorbide forstyrrelser som oftest varer ved • Uafhængige af positive symptomer, men vis sammenhæng med negative symptomer • Afgørende betydning for den sociale funktion

16 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen skizofreni stilles ud fra grundige interviews hvor: Mindst 1 af følgende symptomer skal have været tilstede i mindst én måned • Tankepåvirkning - tankefradrag - tankepåføring - tankeudspredning - tankehørlighed • Tredje-persons hørehallucinationer • Styringsoplevelser • Vedvarende bizarre vrangforestillinger (forestillinger om, at der sker ting som ikke forekommer i virkeligheden)

17 Hvordan stilles diagnosen? Eller: Mindst 2 af følgende symptomer skal have været tilstede i mindst én måned • Vedvarende hallucinationer ledsaget af vrangforestillinger • Sproglige tankeforstyrrelser • Kataton adfærd • Negative symptomer Dog skal følgende udelukkes: • Legemlig årsag til symptomerne - symptomerne kan optræde ved stofskiftesygdomme, hjernesyg- domme, forstyrrelser i væske-salt balancen m.v. • Samtidige depressive eller maniske humørsvingninger

18 Skizofreni og misbrug • Af dem, der lige har fået sygdommen, har ca. 25% et misbrug • Misbruget består oftest af alkohol og/eller hash • Misbruget er oftest et forsøg på at dulme symptomer på skizofreni • Det kan ikke udelukkes, at misbruget også kan være med til at udløse sygdommen (en stress-faktor) • Jo længere tid man har været uden behandling, jo større er risikoen for misbrug • Misbruget er skadeligt, både fysisk og psykisk • Et stort misbrug er mere skadeligt end et mindre misbrug

19 Sygdomme, som kan ses sammen med skizofreni(komorbiditet) - Angst - Depression - Fobier - Obsessiv-kompulsiv - Psykisk anspændthed - Spiseforstyrrelse - Søvnforstyrrelse - Seksuel forstyrrelse - Andet…

20 Prognose 20% kommer ikke i kontakt med behandlingssystemet Resten: • 20% bliver raske • 30% må leve med mindre funktionsnedsættelser • 30% får mange tilbagefald • 20% bliver kronisk psykotiske Tegn på et mildt forløb: • God social tilpasning før sygdommens start • Første udbrud i sen alder • Behandling tidligt efter sygdomsudbruddet • Pludseligt udbrud af sygdommen


Download ppt "VELKOMMEN TIL PÅRØRENDE PSYKOEDUKATION Session 2 – Nutidig forståelse af skizofreni."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google