Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

11/2005 Komfort varmegulv. Et nyt varmegulvsystem til boliger og kontorer. Et varmegulvsystem hvor lav byggehøjde, lav reaktionshastighed, varmefordeling,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "11/2005 Komfort varmegulv. Et nyt varmegulvsystem til boliger og kontorer. Et varmegulvsystem hvor lav byggehøjde, lav reaktionshastighed, varmefordeling,"— Præsentationens transcript:

1 11/2005 Komfort varmegulv. Et nyt varmegulvsystem til boliger og kontorer. Et varmegulvsystem hvor lav byggehøjde, lav reaktionshastighed, varmefordeling, lyddæmpning og installationshastighed er overlegne. Til leverancen medfølger også selve gulvets exklusivitet.

2 11/2005 Installation af komfort pladerne De aluminiumbeklædte EPS pladers dimension er 600 x 1200 mm og består af 8 felter á 300 x 300 mm. Pladerne kan anvendes i fuld størrelse eller i mindre stykker. Pladerne skæres til med hobbykniv.

3 11/2005 Komfort varmegulv. Komponenter Forbrug, ca 80% trinplade, 15% vendeplade samt 5% opfyldningsplade Sporplade 1200 x 600 x 35 mm trinlyds-EPS+aluminium vendeplade 1200 x 600 x 20 mm Trinlyds-EPS+aluminium opfyldningsplade 1200 x 600 x 20 mm Trinlyds-EPS 14 plader = 10,08 m²/pkt Blød kantliste maxit Floor 4960 Fiberdug maxit Floor 4940 Slange clips Glasfibernet maxit Floor 4945 PEX- eller AluPEX- rør ø 16-17 mm

4 11/2005 Installation af komfort pladerne. Trin og vendeplade En blød kantliste installeres mod vægge. Begynd derefter at installere pladerne fra ydervæggen. På billedet ses en række vendeplader (300 x 1200) og to trinplader.

5 11/2005 Installation af komfort plader og opfyldningsplader De aluminiumbeklædte trin og vendeplader anvendes i moduler på 300x300 mm ind imod vægge. Resten fyldes op med komfort opfyldningsplader (20 mm EPS) som skæres til efter behov.

6 11/2005 Installation af gulvvarmerør. Varmekredsen starter ved ydervæggen og lægges parallelt med denne. Så opnås den bedste varmeafgivelse. I sporet passer ø 16-17 mm PEX eller kompositrør. Kompositrøret er lettere at anvende.

7 11/2005 Installation af gulvvarmerør. Vendepladen muliggør en flexibel montage af alle rør ved varme- centralen. Jo flere rør, desto mere kontakt har massen til rørene gen- nem fiberdugen. Men massens kontakt til aluminiumen formindsker i modsvarende grad. Varmeafgivningen pr. areal forebliver næsten konstant.

8 11/2005 Trin og Vendeplade. Røret vender på vendepladen (20 mm tyk) og går derefter igen ind i trinpladen (35 mm, inkl. spor). På vendepladen kan selv varme- kredsenes til og fraløb trækkes fleksibelt. Disse fastgøres med maxit rørklemmer og selvskærende skruer.

9 11/2005 Flexibel rørføring. Søjler, afløbsrør o.lign. installationer som pladerne skal lægges udenom udføres enkelt, med anvendelse af vendeplader. Billedet viser et eks. på et gulv under et køkkenskab, hvor der kun er et lille varme- behov, derfor en rørafstand på c/c 300.

10 11/2005 Rørføring ved skrå væg. komfort systemet er let at tilpasse til skrå eller buede vægge.

11 11/2005 Et fladt og jævnt varmefordelt plan Rørenes top ligger i samme niveau som trinpladens øvre flade

12 11/2005 Installation af fiberdug og glasfibernet. Fiberdugen adskiller varmesystemet fra afjævningsmassen, derfor sker der ikke skader på rørene. På billledet er glasfibernettet allerede installeret.

13 11/2005 Pumpning af Floor 4310 afjævningsmasse. Pumpningen tager ca. 1-3 timer pr. lejlighed. maxits fiberforstærkede Floor 4310 afjævningsmasse egner sig bedst til comfort-systemet. Arbejdet udføres af Certificerede maxit Gulventreprenører.

14 11/2005 Overfladebearbejdning. Den friske afjævningsmasse trækkes let over med en spartel. Den hærdede masse udgør en enhed og en stærk overflade som kan belægges med alle belægningstyper.

15 11/2005 Påføring af krympspærre. Floor 4310-afjævningsmasse kan betrædes efter få timer og øvrigt arbejde kan fortsætte efterfølgende dag. Med Floor 4970 krympspærre, sikres afjævningsmasse for udtørring og revner.

16 11/2005 Tilslutning af varme allerede efter 1 uge. Varmen kan tilsluttes allerede efter 1 uge, først med en vandtemperatur på 15-20°C, derefter +5°C/uge, max 40°C. Efter tilslutning behøves der ikke længre andre varmeanordninger på byggepladsen.

17 11/2005 Varmeplanlægning. VVS-installatøren planlægger de nødvendige antal varmekredsløb antal og længde samt rumtermostatens placering. Rørafstand i hovedtræk c/c 300 mm, hvilket ofte sparer mange rør. I tilfælde af store vinduer eller høje ydervægge lægges et felt med c/c 150 mm længs ydervæggerne.

18 11/2005 Forskellige varmefordelingssystemer. A = Aluminiumtrin uden rør B = 35 mm trinplade C = Varmerør, vand 28°C D = Aluminium,  = 237 W/mK E = 25 mm maxit Floor 4310-masse F = 8 mm klinker + forbrug G = indeluft

19 11/2005 Varmens reaktionstid. Når forårssolen titter ind gennem vinduet bør varmeafgivelsen hurtigt reagere på termostatens signaler. Det samme gælder om aftenen, når solen går ned og varmen forventes at komme hurtigt. Et massivt system er altid sløvt, uhjælpeligt bagefter og sløser med energi. Komfort systemet er superhurtigt. Vandets temperatur Behagelig udetemperatur Komfort: 40 min 80 mm beton: ca. 8 t

20 11/2005 Lægning af varmekredsløb

21 11/2005 Traditionel installation Varmefordelningen er dålig, rørforbruget stort og afjævningsmasse danner et bærende lag ovenpå rørene. Dyr og tung masse går unødigt til, blot for at udfylde rørmellemrummene.

22 11/2005 Traditionelle varmefordelningsplader Traditionelle systemer med lige aluminiumfordelingsplader afgiver næsten ikke varme hvor rørene bøjer. Ydervægge og tilslutninger mellem rummene forbliver kolde. Fastgørelse af rør til underlaget er svært.

23 11/2005 1. Valgfri belægning4. maxit comfort, trinplade, 35 mm7. Blød kantliste, Floor 4960 2. maxit Floor 4310, 25 mm 5. maxit vendeplade, 20 mm8. Yderlig behov for installation 3. maxit Floor 4940 Fiberdug6. Vandbåren gulvvarme, ø 16-17 mm9. Bærende bjælklag, feks. huldæk. Komfort varmegulv

24 11/2005 Komfort varmegulv. Virkeliggør dine drømmes gulv I leverancen indgår:  Efter behov afjævning af underlaget med letfyld eller flydemørtel  Bløde kantlister  komfort trinplader, vendeplader og opfyldningsplader  Rørfastgørelse  Fiberdug  Glasfibernet  Floor 4310 afjævningsmasse  Floor 4970 Krympspærre  Montering foretages af CmG


Download ppt "11/2005 Komfort varmegulv. Et nyt varmegulvsystem til boliger og kontorer. Et varmegulvsystem hvor lav byggehøjde, lav reaktionshastighed, varmefordeling,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google