Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Komfort varmegulv. Et nyt varmegulvsystem til boliger og kontorer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Komfort varmegulv. Et nyt varmegulvsystem til boliger og kontorer."— Præsentationens transcript:

1 Komfort varmegulv. Et nyt varmegulvsystem til boliger og kontorer.
Et varmegulvsystem hvor lav byggehøjde, lav reaktionshastighed, varmefordeling, lyddæmpning og installationshastighed er overlegne. Til leverancen medfølger også selve gulvets exklusivitet .

2 Installation af komfort pladerne
De aluminiumbeklædte EPS pladers dimension er 600 x 1200 mm og består af 8 felter á 300 x 300 mm. Pladerne kan anvendes i fuld størrelse eller i mindre stykker. Pladerne skæres til med hobbykniv.

3 Komfort varmegulv. Komponenter
14 plader = 10,08 m²/pkt Blød kantliste maxit Floor 4960 PEX- eller AluPEX-rør ø mm Fiberdug maxit Floor 4940 Glasfibernet maxit Floor 4945 Slange clips vendeplade 1200 x 600 x 20 mm Trinlyds-EPS+aluminium Sporplade 1200 x 600 x 35 mm trinlyds-EPS+aluminium opfyldningsplade x 600 x 20 mm Trinlyds-EPS Forbrug, ca 80% trinplade, 15% vendeplade samt 5% opfyldningsplade

4 Installation af komfort pladerne. Trin og vendeplade
En blød kantliste installeres mod vægge. Begynd derefter at installere pladerne fra ydervæggen. På billedet ses en række vendeplader (300 x 1200) og to trinplader.

5 Installation af komfort plader og opfyldningsplader
De aluminiumbeklædte trin og vendeplader anvendes i moduler på 300x300 mm ind imod vægge. Resten fyldes op med komfort opfyldningsplader (20 mm EPS) som skæres til efter behov.

6 Installation af gulvvarmerør.
Varmekredsen starter ved ydervæggen og lægges parallelt med denne. Så opnås den bedste varmeafgivelse. I sporet passer ø mm PEX eller kompositrør. Kompositrøret er lettere at anvende.

7 Installation af gulvvarmerør.
Vendepladen muliggør en flexibel montage af alle rør ved varme-centralen. Jo flere rør, desto mere kontakt har massen til rørene gen-nem fiberdugen. Men massens kontakt til aluminiumen formindsker i modsvarende grad. Varmeafgivningen pr. areal forebliver næsten konstant.

8 Trin og Vendeplade. Røret vender på vendepladen (20 mm tyk) og går derefter igen ind i trinpladen (35 mm, inkl. spor). På vendepladen kan selv varme-kredsenes til og fraløb trækkes fleksibelt. Disse fastgøres med maxit rørklemmer og selvskærende skruer.

9 Flexibel rørføring. Søjler, afløbsrør o.lign. installationer som pladerne skal lægges udenom udføres enkelt, med anvendelse af vendeplader. Billedet viser et eks. på et gulv under et køkkenskab, hvor der kun er et lille varme-behov, derfor en rørafstand på c/c 300.

10 Rørføring ved skrå væg. komfort systemet er let at tilpasse til skrå eller buede vægge.

11 Et fladt og jævnt varmefordelt plan
Rørenes top ligger i samme niveau som trinpladens øvre flade

12 Installation af fiberdug og glasfibernet.
Fiberdugen adskiller varmesystemet fra afjævningsmassen, derfor sker der ikke skader på rørene. På billledet er glasfibernettet allerede installeret.

13 Pumpning af Floor 4310 afjævningsmasse. Pumpningen tager ca
Pumpning af Floor 4310 afjævningsmasse Pumpningen tager ca. 1-3 timer pr. lejlighed. maxits fiberforstærkede Floor 4310 afjævningsmasse egner sig bedst til comfort-systemet. Arbejdet udføres af Certificerede maxit Gulventreprenører.

14 Overfladebearbejdning.
Den friske afjævningsmasse trækkes let over med en spartel. Den hærdede masse udgør en enhed og en stærk overflade som kan belægges med alle belægningstyper.

15 Påføring af krympspærre.
Floor 4310-afjævningsmasse kan betrædes efter få timer og øvrigt arbejde kan fortsætte efterfølgende dag. Med Floor 4970 krympspærre, sikres afjævningsmasse for udtørring og revner.

16 Tilslutning af varme allerede efter 1 uge.
Varmen kan tilsluttes allerede efter 1 uge, først med en vandtemperatur på 15-20°C, derefter +5°C/uge, max 40°C. Efter tilslutning behøves der ikke længre andre varmeanordninger på byggepladsen.

17 Varmeplanlægning. VVS-installatøren planlægger de nødvendige antal varmekredsløb antal og længde samt rumtermostatens placering. Rørafstand i hovedtræk c/c 300 mm, hvilket ofte sparer mange rør. I tilfælde af store vinduer eller høje ydervægge lægges et felt med c/c 150 mm længs ydervæggerne.

18 Forskellige varmefordelingssystemer.
A = Aluminiumtrin uden rør B = 35 mm trinplade C = Varmerør, vand 28°C D = Aluminium, l = 237 W/mK   E = 25 mm maxit Floor 4310-masse F = 8 mm klinker + forbrug G = indeluft

19 Behagelig udetemperatur
Varmens reaktionstid. Komfort: 40 min Vandets temperatur Behagelig udetemperatur 80 mm beton: ca. 8 t Når forårssolen titter ind gennem vinduet bør varmeafgivelsen hurtigt reagere på termostatens signaler. Det samme gælder om aftenen, når solen går ned og varmen forventes at komme hurtigt. Et massivt system er altid sløvt, uhjælpeligt bagefter og sløser med energi. Komfort systemet er superhurtigt.

20 Lægning af varmekredsløb

21 Traditionel installation
Varmefordelningen er dålig, rørforbruget stort og afjævningsmasse danner et bærende lag ovenpå rørene. Dyr og tung masse går unødigt til, blot for at udfylde rørmellemrummene.

22 Traditionelle varmefordelningsplader
Traditionelle systemer med lige aluminiumfordelingsplader afgiver næsten ikke varme hvor rørene bøjer. Ydervægge og tilslutninger mellem rummene forbliver kolde. Fastgørelse af rør til underlaget er svært.

23 Komfort varmegulv 1. Valgfri belægning
4. maxit comfort, trinplade, 35 mm 7. Blød kantliste, Floor 4960 2. maxit Floor 4310, 25 mm 5. maxit vendeplade, 20 mm 8. Yderlig behov for installation 3. maxit Floor 4940 Fiberdug 6. Vandbåren gulvvarme, ø mm 9. Bærende bjælklag, feks. huldæk.

24 Komfort varmegulv. Virkeliggør dine drømmes gulv
I leverancen indgår: Efter behov afjævning af underlaget med letfyld eller flydemørtel Bløde kantlister komfort trinplader, vendeplader og opfyldningsplader Rørfastgørelse Fiberdug Glasfibernet Floor 4310 afjævningsmasse Floor 4970 Krympspærre Montering foretages af CmG


Download ppt "Komfort varmegulv. Et nyt varmegulvsystem til boliger og kontorer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google