Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bips konference 2011, 27. september Beskrivelsesværktøj.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bips konference 2011, 27. september Beskrivelsesværktøj."— Præsentationens transcript:

1 bips konference 2011, 27. september Beskrivelsesværktøj

2 Hvordan anvendes beskrivelser iht. bips beskrivelsesværktøj af entreprenører og leverandører

3 Hvorfor vide noget om bips beskrivelsesværktøj? bips beskrivelsesværktøj er et struktur til at specificere de bestemmelser for et byggearbejdets udførelse. •Fast struktur fra projekt til projekt, således at informationer er lettere at finde, hurtige overblik og kommunikationen bliver mere entydig •Find de oplysninger, du skal bruge •Anerkendt struktur som bruges af mange rådgivere •Strukturen skal anvendes på offentlige projekter fra staten, region og kommuner

4 I forhold til en traditionel beskrivelse er alle bips beskrivelser opdelt i to dele En projektspecifik beskrivelseEn basisbeskrivelse Det er summen af de to dele, der udgør beskrivelsen på et konkret projekt En traditionel beskrivelse En samling af specifikationer der er alment gældende E række projektspecifikke krav, tilføjelser / fravigelser til Basisbeskrivelsen Denne har man ligesom man har de øvrige referencer Denne udsendes på projektet af de projekterende

5 Opbygning af en beskrivelse, et eksempel Basisbeskrivelse, projektspecifik paradigme og projektspecifik tilføjelse - fx tagdækning Basisbeskrivelse 3.5.2.2 Stål Stk. 1. Fuldt understøttende tyndplader af stål skal være iht. DS/EN 505. Stk. 2. Selvbærende tyndplader af stål skal være i kvalitet iht. DS/EN 508-1. Stk. 3. Selvbærende tyndplader af rustfrit stål skal være i kvalitet iht. DS/EN 508-3. Stk. 4. Fuldt understøttede tyndplader af rustfrie stål skal være iht. DS/EN 502. Stk. 5. Øvrige emner af stål og rustfrit stål skal være iht. DS/EN 10020. Stk. 6. Varmforzinkning skal være iht. DS/EN 1461. Stk. 7. Varmforzinkede profiler skal være i kvalitet iht. DS/EN 10025-1. osv. ….. Eksempel på projektspecifik beskrivelse/tilføjelse 3.5.2.2 Stål Materiale:pandeplader, profileret tyndpladestål Godstykkelse:min. 0,75 mm Dimension:b=1080 mm, l=2.500 mm Fastgørelse:selvklæbende pandepladeklodser og selvborende galv. skruer 4,8 x 65 mm Kompletterende dele:skotrender, rygning og øvrig komple- tering i samme fabrikat som plader Overfladebehandling:varmgalvaniseret rå overflade

6 Slettede punkter i den projektspecifikke beskrivelse Punkter, der er slettet: Hvis der for et punkt i den projekt- specifikke beskrivelse ikke er pro- jektspecifikke tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen, står der ikke noget. Hvis der for et punkt i den projekt- specifikke beskrivelse ikke er noget indhold er overskriften slettet, således at den projektspecifikke beskrivelse alene indeholder punkter, hvor der er projektspecifikke bestemmelser. Hvis et punkt er slettet i den projektspecifikke beskrivelse er basisbeskrivelsens bestem- melser stadig gældende.

7 Et eksempel på en beskrivelsen til et arbejde på et projekt ArbejdsbeskrivelseByggesagsbeskrivelse Du modtager følgende materiale: Du har eller anskaffer selv basisbeskrivelserne

8 Byggesagsbeskrivelsen Her står de betingelser (de generelle rammer for tilbudsgivning og udførelse), der er gældende for alle byggesagens entrepriser, entreprenører og leverandører. Byggesagsbeskrivelse

9 1.Orientering om byggesagen 2.Referencer 3.AB92 4.Byggeplads 5.Sikkerhed og sundhed 6.Omgivende miljø 7.Kvalitetsstyring 8.Tidsstyring Byggesagsbeskrivelse Byggesagsbeskrivelsen Indhold:

10 Arbejdsbeskrivelse Her står de forskrifter, der gælder for et arbejde. En arbejdsbeskrivelse dækker beskrivelsen af et afgrænset arbejde, som eventuelt kan involvere flere fag. Arbejdsbeskrivelsen med tilknyttede tegninger/bygningsmodeller er de dokumenter, hvor de projekterende specificerer kravene til et arbejde.

11 Arbejdsbeskrivelse Eksempler på arbejder: • Jord • Beton • Betonelementer, leverance • Glasfacader og -tage • Skeletkonstruktioner • Tagdækning • Gulve • Fuger • VVS • El

12 Arbejdsbeskrivelse En arbejdsbeskrivelse består af to dele: • Generelle forskrifter, kapitel 1,2,3 • Specifikke forskrifter til bygningsdelene, kapitel 4

13 Arbejdsbeskrivelse • Hvad skal der laves • Hvilke materialer skal der anvendes • Hvordan skal det udføres • Krav til kontrol • Hvilken dokumentation skal afleveres • Sikkerhed og sundhed • Relationer til andre arbejder Indhold:

14 Arbejdsbeskrivelse • 2.2 / 4.2 Bygningsdele • 2.3 / 4.7 Projektering • 2.4 Byggepladsarbejde • 2.8 / 4.8 Undersøgelser • 2.9 / 4.12 Prøver og prøveopstillinger Hvad skal der laves

15 Arbejdsbeskrivelse • 3.5 / 4.9 Materialer og produkter • 3.6 / 4.10 Udførelse • 3.3 / 4.7 Projektering • 3.4 / 4.8 Undersøgelser Hvordan skal det udføres? • 3.9 / 4.14 Kontrol Hvordan skal det kontrolleres

16 Arbejdsbeskrivelse • 4.3 Lokalisering Hvor er bygningsdelene placeret? • 4.4 Tegningshenvisning Henvisninger til tegninger

17 Arbejdsbeskrivelse • 2.5 Sikkerhed og sundhed • 2.5.3 Risikospecifikation • 5 Sikkerhed og sundhed i BSB Sikkerhed og sundhed? • 2.7 Kvalitetsstyring • 2.8 / 4.16 Arbejdets planlægning • 4.15 D&V dokumentation • 7 Kvalitetsstyring i BSB Hvilken dokumentation skal afleveres

18 Arbejdsbeskrivelse • 3.8 Relationer til andre arbejder • 4.5 Koordinering • 4.6 Tilstødende bygningsdele Hvilke andre arbejder påvirker mit arbejde • 2.6 Omgivende miljø • 6 Omgivende miljø i BSB Omgivende miljø

19 Arbejdsbeskrivelse

20 Hierarki

21 Et eksempel på entrepriser

22 Anskaffelse af basisbeskrivelserne Der er to måder, hvorpå du kan anskaffe basisbeskrivelserne •De kan købes som bøger i Byggecentrum boghandel via hjemmesiden •Du kan abonnere på basisbeskrivelsen hos bips enten via et basisbeskrivelses- abonnement eller et udførelsesabonnement. Læs mere på hjemmeside under beskrivelser http://bips.dk/værktøjsområde/beskrivels er

23 bips beskrivelsesværktøj, beskrivelsesanvisninger Disse elementer er samlet i en Beskrivelsesanvisning - bips har udarbejdet en beskrivelsesanvisninger til alle arbejder og til byggesag. En Beskrivelsesan- visningen er en opslagsbog til brug for de projekterende når de udarbejder beskrivelser. Vejledning Projektspecifik paradigme Basisbeskrivelsen


Download ppt "Bips konference 2011, 27. september Beskrivelsesværktøj."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google