Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad har DAK-E gang i?. Til verdens bedste håndværkere Vi er tildelt den opgave, det er at udvikle et værktøj til nogle af verdens bedste håndværkere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad har DAK-E gang i?. Til verdens bedste håndværkere Vi er tildelt den opgave, det er at udvikle et værktøj til nogle af verdens bedste håndværkere."— Præsentationens transcript:

1 Hvad har DAK-E gang i?

2

3 Til verdens bedste håndværkere Vi er tildelt den opgave, det er at udvikle et værktøj til nogle af verdens bedste håndværkere. Hvis et sådant værktøj skal finde anvendelse, kræver det mere, end at det ligger godt i hånden. Det kræver for det første, at håndværkeren får øje på værktøjet, og at det umiddelbart giver mening at tage det i anvendelse. Det skal være nemt at bruge, det skal være effektivt, det skal være præcist - og det skal frem for alt tilføre en i forvejen god håndværker en oplevelse af øget arbejdsglæde og bidrage til et endnu bedre resultat.

4 Hvad har DAK-E gang i?

5

6 Genkendelighed • Når vi som læger arbejder med pop-up i hverdagen, kommer disse, ligesom patienterne, i vilkårlig rækkefølge. For at gøre arbejdet med pop-up så nemt som muligt har vi valgt, at pop-up fremover bygges op over samme ramme, og at de elementer, der går igen fra pop-up til pop-up, er at finde de samme steder. I øverste linje findes de elementer, der er ens for alle pop-up. Her findes de felter, der afgør, om pop-up skal udfyldes. Her findes også felter, der kan have relevans for det praktiske arbejde med Datafangst i egen praksis. I anden og tredje linje findes felter, der har karakter af dialog og beslutningsstøtte.

7 Brugervenlighed • For at lette arbejdet med Datafangst er det afgørende, at både pop-up og kvalitetsrapport udarbejdes sådan, at det giver bedst mulig mening i den kliniske hverdag. Primært tilsigtes det at undgå dobbeltregistrering. Det betyder, at de værdier, der i forvejen er registreret i laboratoriekortet, automatisk overføres til pop-up og at de værdier, der udfyldes i pop-up, automatisk kan overføres til laboratoriekortet. Spørgsmålene i pop-up er strukturerede, så de i videst mulige omfang følger konsultationsprocessen, og nederst til højre findes også som noget nyt mulighed for at tjekke, om alle nødvendige felter er udfyldt.

8 Beslutningsstøtte • Øverst til højre findes link direkte til DSAM’s ”plastark”- vejledning og Patienthåndbogen. Således er der let adgang til supplerende oplysninger for både læge og patient i de tilfælde, hvor det findes hensigtsmæssigt. • Der arbejdes med udvikling af mulighederne for beslutningsstøtte, hvor målet er de relevante oplysninger til rette tid. Det gøres dels ved, at de relevante oplysninger, der findes om patienten i journalsystemet, overføres til pop-up, og dels ved fremadrettet at skabe mulighed for interaktiv beslutningsstøtte. • Som eksempel på dette kan nævnes KOL pop-up hvor patienten GOLD klassificeres automatisk mens pop-up udfyldes samtidig med at ordineret og anbefalet behandling er tilgængelig ved at klikke på ”vis KOL medicin”.

9 KOL


Download ppt "Hvad har DAK-E gang i?. Til verdens bedste håndværkere Vi er tildelt den opgave, det er at udvikle et værktøj til nogle af verdens bedste håndværkere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google