Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energy Together.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energy Together."— Præsentationens transcript:

1 Energy Together

2 Forestil dig, at du skal lægge et puslespil med flere tusinde brikker, og at du ikke har låget, som viser billedet at det endelige resultat. Du ved endvidere, at mere end halvdelen af brikkerne mangler i æsken

3 Det typiske svar på denne problemstilling er, at man finder de ca
Det typiske svar på denne problemstilling er, at man finder de ca. 36 brikker, man selv kender til (fordi man arbejder med dem til daglig), og så sætter man dem sammen til et kendt billede – og så opgiver man at interessere sig for resten

4 Energy-Together er det låg - med billedet af puslespillet - der mangler for at lave det store puslespil og for at kunne erstatte de manglende brikker

5 (Naturgas-selskabet)
Energy-Together skal trækker på data fra offentligt tilgængelige databaser, der vedligeholdes af andre (det er her de mange brikker ligger) UDI-database Data Data Data Energistyrelsen Data Data Fjernaflæste målere (Varmeselskabet) Dansk Energi Data Fjernaflæste målere (Elselskabet) Danmarks Statistik Fjernaflæste målere (Naturgas-selskabet) Energinet.dk Kilde: Flemming Nissen

6 Manglende data suppleres med erfaringstal og resultater af simulering af logiske sammenhænge
Data baseret på erfaringer og resultat af logiske sammenhænge Kilde: Flemming Nissen

7 Med Energy-Together kan du zoome ind og finde den del af energisektoren, du interesserer dig for, og du kan få udleveret de brikker, du skal samle, for at blive klogere på de vigtigste sammenhænge Vindmøller Højspændings-net

8 Konceptet – E2G – er afprøvet med succes
Ca. 300 medarbejdere fra Dong Energy, Vattenfall, Energinet.dk, TRE-FOR, Energi Fyn og Shell har været på et kursus, hvor E2G-strukturen er omdrejningspunktet Det har været økonomer, jurister, kontorassistenter, ingeniører, maskinmestre, mv. De har været ansat i deres virksomhed i 2 dage – 35 år De har alle fået et betydeligt udbytte af de tre dages undervisning Studerende bruger konceptet på energiteknologi-uddannelsen på SDU Konceptet udbydes nu i en udgave tilpasset kommunerne Applikationen ”Elsim” er brugt i mange andre sammenhænge

9

10 Idegrundlag bag Energy Together (1)
Der er ingen, der er i tvivl om, at det er vigtigt at etablere nogle fælles standarder, således at IT-udstyr kan kommunikere med hinanden, uafhængig af hvilken leverandør, man vælger. Men det er ikke blot kommunikationen mellem forskellige tekniske anlæg, der kan effektiviseres via standarder. Det samme kan kommunikationen mellem de mennesker, der planlægger, udvikler og driver energisystemet. Energy Together er et godt bud på en international standard, som kan skabe stor værdi ved at effektivisere kommunikationen og ved at øge det generelle videnniveau i energisektoren. Det fælles ”sprog” er bygget op omkring værdikæder, der både kan forstås af økonomer, jurister, ingeniører, teknikere, kontorassistenter, maskinmestre mv. Strukturen i Energy Together er faglig neutral, og kræver ikke, at en række fagdiscipliner tilpasser sig andre fagdiscipliners måde at tænke og kommunikere på. Det er tanken , at ”energi-sproget” på sigt skal bruges i folkeskolen og gymnasierne, således at man meget tidligt stifter bekendtskab med det.

11 Idegrundlag bag Energy Together (2)
Der indsamles pt. meget store datamængder, der bruges af forskellige organisationer til afrapportering af status inden for specifikke områder. Hver organisation har sine egne måder at definere data på, og de indsamler data i det format, som passer til deres eget formål. Ofte er det sådan, at dataindsamlerne ikke har et klart billede af, hvad deres data bruges til, og om det er umagen værd, at indsamle de data, som kræver ekstra tid. De laver blot det, de får besked på. Samtidig hermed har vi en række systemspecialister, der udvikler avancerede energisystem-modeller, som kræver store datamængder, for at kunne give resultater, der kan bruges som beslutningsgrundlag. Disse specialister skal bruge lang tid på at indsamle og opdatere data på en form, der lige netop passer til deres model. Ofte er det sådan, at specialisterne bruger meget mere tid på modeludvikling og dataindsamling, end de gør på at lave analyser. Men det er analyserne, der primært skaber ny viden. Energy Together løser ovenstående dilemma ved at give dataindsamlerne og driftspersonalet motivationen til at bruge ”Energy Together standarden”, for derved får de mange flere ”kunder i butikken”, de kan direkte se, hvordan deres data bruges, og de kan få ideer til samarbejde med kollegaer. Når dataindsamlerne og driften bruger ”Energy Together standarden”, vil det blive meget lettere for modeludviklerne og analytikerne at få adgang til opdaterede data, hvis de blot bruger samme standard i deres modeller

12 Idegrundlag bag Energy Together (3)
Energisystemet opfattes af mange som så kompliceret og så ugennemskueligt, at man opgiver at skaffe sig overblikket. I stedet fokuserer man på det lille delområde, man selv er ansvarlig for, og (sub)optimere det. Men innovationen ligger primært på grænsefladerne mellem de forskellige dele af værdikæderne i energisektoren og i samarbejdet mellem de forskellige fagdiscipliner. Så innovation og storskala implementering af nye teknologiske løsninger kræver ofte et tæt samspil mellem politikere, jurister, økonomer, ingeniører, maskinmestre, mv. Energy Together leverer overblik til alle, der interessere sig for energisektoren, og de pædagogiske simuleringsmodeller i Energy Together illustrerer de vigtigste tekniske og markedsmæssige mekanismer. Energy Together effektivisere derfor det samspil, der er nødvendig for at skabe innovation. Overblikket bliver ikke længere forbeholdt super-specialister, og ejerskabet til resultatet af de avancerede energisystem-analyser bliver meget dybere forankret, idet resultaterne i Energy Together systemet kan præsenteres på en måde, hvor aktørerne kan se sig selv, og få et overblik over de beslutninger, de selv forventes at træffe ifølge de avancerede energisystem-analyser. Dataleverandørerne til analyserne får via Energy Together et billede af, hvad deres data bruges til, og de kan evaluere, om data bruges korrekt.

13 Hvad er Energy Together
International web-platform som vil blive brugt af mange medarbejdere i energisektoren til videndeling (En blanding mellem Wikipedia og Google Earth specielt for energisektoren) Nyt ”energisprog” med struktur, billeder, symboler og ikoner, der kan forstås af økonomer, jurister, ingeniører, elektrikere, kontorassistenter, forskere mv. Interface til al relevant viden og data inden for energiområdet Interface til pædagogiske regnemodeller Interface til avancerede beregningsmodeller Det unikke ved Energy Together er den overordnede struktur, som sikre, at man aldrig farer vild, selvom systemet bliver meget stort og kompliceret

14 Hvorfor er der behov for Energy Together
Liberaliseringen forudsætter, at de mange markedsaktører får et bedre kendskab til sammenhængene og mekanismerne i energisystemet. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at monopolselskaberne og myndighederne har overblikket Eksisterende videndelingssystemer er forbeholdt eksperter, som bruger systemerne til selv at blive klogere. De mange beslutningstagere i markedet bliver ikke nødvendigvis klogere Risikofyldte langsigtede investeringer afdækkes bedst via viden og erfaring. Nu er det også de mindre aktører, der skal foretage risikofyldte investeringer Innovationen skal fortrinsvis ske på grænsefladerne mellem de forskellige dele af værdikæden, så det er vigtigt, at medarbejderne effektivisere den indbyrdes kommunikation

15 Det unikke ved Energy Together
Fælles sprog for økonomer, jurister, ingeniører, kontorassistenter, elektrikere, maskinmestre, mv. Fælles fortælling vedrørende historien og nutiden, hvor alle aktørgrupper kan genfinde sig selv, og identificere deres rolle Fælles billeder af fremtiden, hvor alle aktører skal se sig selv, og hvor de kan få virtuelle erfaringer med fremtidige trusler og muligheder inden de viser sig i praksis

16 Brugergrupper til Energy Together
Energiselskaberne Leverandører af energiteknologi Myndigheder, TSO- og DSO-er Kommunerne Konsulenter og rådgivere Investeringsselskaber Universiteter Folkeskoler, gymnasier og borgere med interesse for energi


Download ppt "Energy Together."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google